«جای پریسا رفیعی دانشگاه است نه بازداشتگاه»

پدر پریسا رفیعی دانشجوی عکاسی دانشگاه تهران که روز یکشنبه بازداشت شده، در پیامی تلگرامی از آخرین وضعیت دخترش خبر داد. به گزارش انصاف نیوز، متن یادداشت آقای رفیعی در پی می‌آید: در چهارمین روز بازداشت پریسا؛ بر شدت نگرانیهای ما به عنوان خانواده ایشان افزوده شده، از ارگان / نهاد بازداشت کننده او بی اطلاعیم، به … ادامه خواندن «جای پریسا رفیعی دانشگاه است نه بازداشتگاه»