برای شرکت در نظرسنجی، کلیک کنید

متن كامل لایحه‌ی سازمان نظام رسانه‌ای

با توجه به اهمیت تدوین لایحه سازمان نظام رسانه‌ای، پیش‌نویس این لایحه برای اطلاع عموم و دریافت نظرات کارشناسی، منتشرشد.

اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی، با انتشار این لایحه از اندیشمندان، استادان، روزنامه‌نگاران و فعالان عرصه رسانه دعوت می‌کند تا نظرات و دیدگاه‌های کارشناسانه خود را دربارہ لایحه مذکور تا ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ به این اداره کل ارسال کنند.

** مقدمه و مبانی:

در دنیای همواره گسترش یابنده و بیش از پیش پیچیده امروز نقش نهاد های مدنی و موسسات حرفه ای برای انجام درست فعالیت ها ، هدف گزینی صحیح و تامین نیازها ضروری است. در همین راستا تاکید فراوانی بر ضرورت تدوین و عمل به ‘اخلاق حرفه ای’ توسط صاحب نظران اجتماعی وجود دارد. این مهم در مورد فعالیتهای رسانه ای در ‘جهان رسانه ای شده’ امروز بیش از پیش احساس می گردد. این لایحه در جهت پاسخ به این نیاز اساسی تهیه و تقدیم شده است .امروزه تقریبا’ در همه نظام های اجتماعی و حقوقی پذیرفته شده است که فعالیت های رسانه ای بایستی بر اساس دو اصل آزادی و مسئولیت انجام گیرد. آزادی در حوزه هایی مانند: دسترسی به اطلاعات، بیان و نقد و نیز مسئولیت در مقابل قانون، حقوق دیگران، مصالح عمومی، امنیت ملی و …
مساله مهم در این میان تامین تعادل و موازنه بین انجام مسئولیت از یکسو و آزادی بیان از سوی دیگر است. در این زمینه پرسش این است که این توازن و تعادل در ‘جامعه ایران’ چگونه قابل تامین است؟ برای پاسخ دادن به این پرسش بایستی سه عامل مردم و مخاطبان، حکومت و کنشگران رسانه را در نظر گرفت. از طریق تنظیم مناسبات این سه می توان قدمی در جهت تامین آزادی مسئولانه برداشت.
این لایحه برای تنظیم همین رابطه تقدیم شده است. انتظار می رود با نهادینه شدن فعالیت های حرفه ای روزنامه نگاران در چارچوب ضوابط روشن هم مسئولیت های روزنامه نگاری در چارچوب قانون معین شود و هم آزادی فعالیت های رسانه ای تامین گردد .
مقررات گذاری در این زمینه به سه صورت انجام می گیرد :
الف- خود مقررات گذاری
ب- مقررات گذاری مشترک با دولت
ج- مقررات گذاری دولتی
صرف نظر از اینکه مقررات گذاری با چه روشی انجام گیرد، دو منبع اصلی در این زمینه وجود دارد:
۱- قواعدحقوقی و قانونی
۲- فرهنگ وقواعد اخلاقی جامعه
این لایحه براساس اصل آزادی مسئولانه ، با روشی ترکیبی و با استفاده ازهردو منبع مذکور تدوین شده است .

*** لایحه سازمان نظام رسانه ای جمهوری اسلامی ایران

** فصل اول : اهداف، تعاریف و اصطلاحات

* بخش اول: اهداف قانون
ماده ۱- به منظور حمایت از آزادی مسئولانه روزنامه نگاران ، آزادی اطلاعات، حق دسترسی همگانی به اطلاعات، ارتقای رعایت موازین اخلاق حرفه ای در فعالیت های رسانه ای، تمهیدات لازم به منظور حمایت از ارزش های دینی و ملی، حمایت از حرفه ای شدن فعالیت روزنامه نگاری در کشور، ارتقای سطح سواد و مهارت های روزنامه نگاری، حمایت از حقوق مخاطبان رسانه ها، حمایت از حقوق و منافع صنفی، استقلال و امنیت حرفه ای روزنامه نگاران و نظارت حرفه ای بر عملکرد آنها «سازمان نظام رسانه ای» تشکیل می شود.

* بخش دوم: تعاریف و اصطلاحات
ماده ۲- واژگان و اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می شود:
۱٫ سازمان: سازمان نظام رسانه ای جمهوری اسلامی ایران است که طبق این قانون تشکیل می شود .
۲٫ روزنامه نگار: شخص حقیقی است که شغل اصلی او تولید و یا مدیریت محتوا در رسانه ها است .
۳٫ رسانه: رسانه های دارای مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات یا ایجاد شده به موجب قوانین و مقررات خاص .
۴٫ شورایعالی: شورایعالی سازمان نظام رسانه ای

** فصل دوم : تشکیل سازمان و ارکان آن
ماده ۳- سازمان، مؤسسه ای است حرفه ای، غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل که به موجب این قانون ایجاد می شود.

*بخش اول : وظایف و اختیارات سازمان
ماده ۴- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است :
۱٫ حمایت از آزادی بیان و آزادی اطلاعات روزنامه نگاران
۲٫ حمایت از حرفه ای شدن فعالیت روزنامه نگاری در کشور
۳٫ ارتقای سطح سواد و مهارت های روزنامه نگاری
۴٫ حمایت از حقوق مخاطبان رسانه ها
۵٫ حمایت از تشکل های صنفی روزنامه نگاران
۶٫ حمایت از حقوق و استقلال حرفه ای، امنیت شغلی و منزلت اجتماعی روزنامه نگاران
۷٫ تنظیم مقررات حرفه ای روزنامه نگاران با رعایت قوانین مربوط
۸٫ تنظیم روابط حرفه ای روزنامه نگاران در تعامل با مؤسسات عمومی
۹٫ میانجیگری و حل اختلاف بین روزنامه نگاران با یکدیگر یا با مالکان و مدیران رسانه های متبوع آنان و بین رسانه ها با یکدیگر
۱۰ . صدور، تمدید و لغو پروانه روزنامه نگاری
۱۱ . تنظیم منشور اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری و نظارت بر حسن اجرای آن
۱۲ . نظارت بر عملکرد حرفه ای روزنامه نگاران و رسیدگی به تخلفات حرفه ای آنان
۱۳ . ارائه نظرات کارشناسی و مشورتی به مراجع سیاستگذاری، تقنینی، اداری و قضایی
۱۴٫ فراهم کردن زمینه ارتباطات و تعاملات روزنامه نگاران و رسانه ها با مجامع رسانه ای ملی، منطقه ای و بین المللی با رعایت قوانین مربوط
۱۵ . همکاری با سازمانها و ترتیبات منطقه ای و بین المللی رسانه ای و در صورت لزوم، عضویت در آنها با رعایت قوانین مربوط
۱۶ . همکاری و مشارکت در جهت اشتغال روزنامه نگاران
۱۷ . اقدام برای رفع مشکلات رفاهی، مالی و تأمین اجتماعی روزنامه نگاران
۱۸ . پیشنهاد و مشارکت در وضع و اصلاح قوانین و مقررات رسانه ای مربوط
۱۹ . شفاف سازی نظام رسانه ای و مقابله با مظاهر فساد در آن با اولویت مدیریت وضعیت های تعارض منافع
۲۰ . آموزش، پژوهش، اطلاع رسانی و انتشار مطالب لازم در خصوص هر یک از موارد فوق
۲۱ . انجام مسئولیتها و وظایفی که در دیگر قوانین و مقررات به سازمان محول می شود

ماده ۵- سازمان در هر یک از استانها که تعداد روزنامه نگاران حرفه ای آن بیش از یکصد نفر باشد تشکیل می شود. روزنامه نگاران استان های فاقد حد نصاب تابع سازمان نزدیک ترین مرکز استان واجد شرایط است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بطور مستمر نسبت به تشخیص و اعلام تعداد روزنامه نگاران یا رسانه های استانها اقدام می کند .

* بخش دوم : ارکان سازمان و وظایف و اختیارات آنها
ماده ۶ – ارکان سازمان به شرح زیر است :
۱٫ سازمان های نظام رسانه ای استانی
۲٫ شورایعالی
۳٫ هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات حرفه ای روزنامه نگاران

بند اول: سازمان های نظام رسانه ای استانی

ماده ۷ – ارکان سازمان های نظام رسانه ای استانی به شرح زیر است :
۱- مجمع عمومی
۲- هیئت مدیره
۳- هیئت صدور پروانه روزنامه نگاری
۴- بازرسان
۵- هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه ای روزنامه نگاران
۶- مجمع عمومی

ماده ۸ – مجمع عمومی سازمان استان متشکل از کلیه اعضای سازمان است که عضویت یا پروانه روزنامه نگاری معتبر داشته باشند.
وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از :
۱٫ انتخاب و عزل رئیس و نایب رئیس مجمع عمومی
۲٫ انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره سازمان
۳٫ انتخاب اعضای هیئت صدور پروانه روزنامه نگاری
.۴ انتخاب اعضای هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه ای روزنامه نگاران
۵٫ انتخاب و عزل بازرسان سازمان
۶٫ تصویب بودجه سالانه سازمان
۷٫ تصویب صورت عملکرد مالی و گزارش های بازرسان سازمان
۸٫ رسیدگی و تصمیم گیری در مورد هر امر دیگری که در صلاحیت سایر ارکان سازمان پیش بینی نشده باشد در چارچوب مصوبات شورایعالی

ماده ۹- در صورت فراهم بودن شرط مذکور در ماده (۵) این قانون، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مکلف است جلسه مجمع عمومی موقت سازمان استان را با دعوت از اشخاصی که شرایط عضویت در سازمان را دارند برگزار کند. هر شخص واجد شرایط نیز می تواند برگزاری این جلسه را از مرجع مذکور بخواهد . در این جلسه که به ریاست مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اداره می شود اعضای هیئت موقت صدور پروانه روزنامه نگاری با رأی اکثریت نسبی حضار انتخاب می شوند. این هیئت باید ظرف سه ماه، شرایط متقاضیان عضویت در سازمان را بر اساس ماده ( ۴۵ ) بررسی کرده و پروانه موقت عضویت برای متقاضیان واجد شرایط صادر کند و از اعضا برای تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی دعوت به عمل آورد.

ماده ۱۰ – اولین مجمع عمومی سازمان استان مرکب از اعضای دارای پروانه موقت روزنامه نگاری و بنا به دعوت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از تحقق موضوع ماده (۹) این قانون تشکیل می گردد .

ماده ۱۱ – جلسات بعدی مجمع عمومی با دعوت هیئت مدیره و به طور سالیانه و با حضور دوسوم اعضای دارای حق رأی رسمیت یافته و تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر خواهد بود. در صورتی که تعداد شرکت کنندگان نوبت اول به حد نصاب نرسد، نوبت های بعدی در زمان های یک ماهه و با حضور حداقل نصف اعضا، رسمیت یافته و تصمیمات آن با آرای اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر است .

ماده ۱۲ – رییس، نائب رییس و منشی مجمع عمومی توسط مجمع انتخاب می شوند . مسؤلیت اداره جلسات مجمع عمومی با رییس مجمع و پیگیری اجرای مصوبات آن با رئیس مجمع عمومی و بر اساس آیین نامه است.

ماده ۱۳ – مجمع عمومی فوق العاده در صورت درخواست هیئت مدیره، بازرس و یا یک سوم اعضاء مجمع عمومی برای رسیدگی به موضوعات پیشنهادی تشکیل می شود. مسئولیت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به عهده هیئت مدیره است.

ماده ۱۴ – اعضای مجمع حق دارند به اطلاعات، مصوبات و مشروح مذاکرات مجمع عمومی و سایر ارکان سازمان در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات –مصوب ۱۳۸۷ – دسترسی داشته و در روندهای تصمیم گیری آن در چارچوب این قانون مشارکت کنند .

۲- هیئت مدیره
ماده ۱۵ – هیئت مدیره استان برای مدت سه سال انتخاب و به شرح زیر تشکیل می شود :
۱٫ استان های دارای تا ۵۰۰ نفر عضو روزنامه نگار ۷ عضو اصلی و ۴ عضو علی البدل
۲٫ استان های دارای ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر عضو روزنامه نگار ۹ عضو اصلی و ۵ عضو علی البدل
۳٫ استان های بالای ۱۰۰۰ نفر عضو روزنامه نگار ۱۳ عضو اصلی و ۶ عضو علی البدل

ماده ۱۶ – وظایف و اختیارات هیئت مدیره عبارت است از :
۱٫ انتخاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره
۲٫ اجرای مصوبات مجمع عمومی
۳٫ پیشنهاد بودجه سالانه سازمان به مجمع عمومی
۴٫ پیشنهاد اصلاح آئین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان به شورایعالی
۵٫ پیشنهاد اصلاح نمودار تشکیلاتی سازمان، معاونتها و مدیریتهای سازمان به شورایعالی
۶٫ تهیه صورت عملکرد مالی سازمان و تقدیم آن به مجمع عمومی
۷٫ ایجاد یا انحلال کمیسیون های تخصصی
۸٫ تصویب میزان حق عضویت سالانه اعضا

ماده ۱۷ – جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن نیز با آرای اکثریت اعضا معتبر است .

ماده ۱۸ – شرایط عضویت در هیئت مدیره سازمان عبارت است از :
۱٫ داشتن پروانه عضویت در سازمان نظام رسانه ای
۲٫ داشتن حداقل ۳۰ سال سن
۳٫ داشتن حداقل ۵ سال سابقه روزنامه نگاری حرفه ای در انتخابات اول و حداقل سه سال عضویت در سازمان برای دوره های بعدی انتخابات
۴٫ نداشتن محرومیت کیفری از حقوق اجتماعی در زمان ثبت نام برای انتخابات
۵٫ نداشتن محکومیت حرفه ای منجر به تعلیق پروانه روزنامه نگاری در زمان ثبت نام در انتخابات
۶٫ ابراز التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۷٫ عدم عضویت در احزاب و گروه های سیاسی غیر قانونی و دیگر گروه هایی که فعالیت آنها از سوی مراجع ذیصلاح غیر قانونی اعلام شده است.

ماده ۱۹ – به منظور رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در هیئت مدیره سازمان استان و نظارت بر انتخابات
هیئتی مرکب از مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس کل دادگستری استان، مدیرکل سازمان صدا و سیمای استان، بازرس سازمان استان و نماینده مدیران مسئول نشریات استان در هر استان تشکیل می شود.

ماده ۲۰ – مسئولیت برگزاری انتخابات در اولین دوره بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و برگزاری انتخاباتهای بعدی به صورت الکترونیک و طبق آیین نامه این قانون است.

ماده ۲۱ – اعضای هیئت اجرایی که از سوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان انتخاب می شوند و نیز اعضای هیئت نظارت بر انتخابات نمیتوانند به عنوان نامزد ثبت نام کنند. ترتیبات برگزاری انتخابات طبق آیین نامه است.

ماده ۲۲ – به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراض های مربوط به انتخابات هیئت مدیره، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات با ترکیب زیر تشکیل می شود:
الف- نماینده دادستان کل کشور
ب- نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
ج- یکی از نمایندگان رسانه ها در هیئت نظارت بر مطبوعات به انتخاب آنها
د- یکی از اعضای شورایعالی به انتخاب شورایعالی
ه – یکی از قضات بازنشسته دیوان عالی کشور به انتخاب شورایعالی

ماده ۲۳ – وظایف هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات به شرح زیر است :
۱٫ نظارت بر حسن انجام انتخابات استانی
۲٫ رسیدگی به شکایات انتخاباتی در چارچوب این قانون و آئیننامه اجرایی آن و نیز شکایات نامزدهائی که صلاحیت آنها به تأیید هیئت های نظارت نرسیده باشد و همچنین اعتراضات کتبی افراد در مورد تأیید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت مدیره سازمان استان
۳٫ توقف یا ابطال تمام یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چارچوب قانون
۴٫ تأیید نهائی صحت انتخابات هیئت مدیره سازمان استان

ماده ۲۴ – انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام رسانهای استانهایی که انتخابات آنها منحل یا توسط هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ابطال گردیده است، حداکثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگی هیئت نظارت و رعایت سایر مواد قانونی انجام می شود.

ماده ۲۵ – پس از انتخاب و قبول مسئولیت توسط اعضای هیئت مدیره، سازمان از شخصیت حقوقی برخوردار می شود.

ماده ۲۶ – رییس سازمان از بین اعضای هیئت مدیره و به انتخاب اکثریت مطلق برای یکسال انتخاب می شود و تمدید دوره ریاست سازمان تا ۴ دوره متوالی بلامانع است. وظایف و اختیارات رییس سازمان به شرح زیر است:
۱٫ اداره امور سازمان
۲٫ اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره
۳٫ پیشنهاد بودجه سالانه سازمان به هیئت مدیره
۴٫ دفاع و حمایت از حقوق و منافع اعضای سازمان
۵٫ تنظیم و ارائه گزارش عملکرد بودجه و سایر گزارشهای موضوع این قانون
۶٫ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی و نمایندگی سازمان در مقابل مراجع اداری و قضائی و انتخاب وکیل با حق توکیل و پایان دادن به دعاوی از طریق مصالحه و نیز ارجاع به داوری
۷٫ برقراری مناسبات لازم با نهادهای مشابه دیگر کشورها و نمایندگی سازمان در مراجع و مجامع ملی و بین المللی
۸٫ اطلاع رسانی و انتشار مذاکرات و گزارش های مربوط، به موجب این قانون
۹٫ هیئت صدور پروانه روزنامه نگاری

ماده ۲۷ – تا زمان تشکیل و استقرار هیئت صدور پروانه روزنامه نگاری، هیئت موقت صدور پروانه روزنامه نگاری متشکل از پنج عضو با شرایط تشکیل می شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به منظور تشکیل و احراز شرایط هیئت موقت اقدامات لازم را انجام دهد.
۱٫ داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲٫ داشتن حداقل ۳۱ سال سن
۳٫ داشتن حداقل ۱۱ سال سابقه مدیرمسئولی یا سردبیری
۴٫ نداشتن محکومیت کیفری به محرومیت از حقوق اجتماعی در زمان عضویت

ماده ۲۸ – تصمیمات هیئت موقت صدور پروانه روزنامه نگاری که با اکثریت مطلق اعضا اتخاذ می شود قطعی است، مگر مواردی از قبیل اعتراض یا گزارش که پس از استقرار قطعی ارکان سازمان، باید مجدداً از سوی رکن ذیصلاح، بررسی و حسب مورد رد یا اصلاح شود.

* بازرسان
ماده ۲۹ – مجمع عمومی با اکثریت نسبی، از میان نامزدهایی که واجد شرایط عضویت در هیئت مدیره باشند دو نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل انتخاب می کند.
ماده ۳۱ – بازرسان میتوانند بدون دخالت در امور اجرایی سازمان، در هر زمان، بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک را مطالبه و مورد رسیدگی قرار دهند.
ماده ۳۱ – گزارش سالانه بازرسان باید به تصویب مجمع عمومی برسد و در دسترس عموم قرار گیرد.
۵
*هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه ای روزنامه نگاران
ماده ۳۲ – به منظور داوری و رسیدگی به تخلفات حرفه ای روزنامه نگاران، هیئت داوری و رسیدگی به تخلفات حرفه ای با وظایف زیر تشکیل می شود:
۱٫ داوری و حل اختلافات بین روزنامه نگارن با یکدیگر یا با مالکان و مدیران رسانه های متبوع آنان بنا به توافق طرفین
۲٫ نظارت بر رعایت منشور اخلاق حرفه ای و تصمیم گیری در موارد نقض آن
۳٫ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات حرفه ای روزنامه نگاران به شرح مقرر در این قانون
۴٫ رسیدگی به اعتراض های ناشی از تصمیمات هیئت های صدور پروانه روزنامه نگاری

ماده ۳۳ – انجام هر یک از موارد زیر از سوی اعضاء در فرایند کسب اخبار و اطلاعات یا در نتیجه انتشار مطلب در رسانه ها تخلف حرفه ای محسوب می شود:
۱٫ استفاده از روش های متقلبانه یا توام با فریب برای کسب و انتشار اخبار و اطلاعات
۲٫ استفاده از روش های ناقض حریم خصوصی
۳٫ ا رتکاب توهین و افترا
۴٫ نقض حقوق مالکیت های فکری دیگران
۵٫ افشای هویت منابع خبری برخلاف رضایت آنان
۶٫ دریافت هر نوع هدیه ای که عرفا رشوه محسوب شود و به قصد تاثیرگذاری بر کم و کیف انتشار اخبار و اطلاعات، پرداخت شده باشد
۷٫ عدم رعایت منشور اخلاق حرفه ای
۸٫ استفاده ابزاری از زنان یا کودکان
۹٫ جریحه دار کردن احساسات عمومی
۱۰٫ رفتارها و مطالبی که حاکی از ترویج خشونت، تبعیض و تنفر باشد
۱۱٫ بیان مطالب کذب و یا تحریف واقعیت ها

ماده ۳۴ – چنانچه اعضای هیئت مدیره، سازمان استان، اعضای شورایعالی و کارکنان موظف استان در انجام تکالیف قانونی خود مرتکب تخلف یا سهل انگاری و ترک فعل شوند، تخلف محسوب می شود.

ماده ۳۵ – رسیدگی به تخلفات حرفه ای با شکایت هر یک از اشخاص زیر آغاز می شود :
۱٫ اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق عمومی و خصوصی
۲٫ سازمان های مردم نهاد در حوزه موضوع فعالیت خود

ماده ۳۶ – هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه ای با انتخاب مجمع عمومی و از اعضای زیر که دارای حسن شهرت در حوزه کاری خود باشند برای مدت ۳ سال تشکیل می شود:
۱٫ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یا نماینده تام الاختیار وی
۲٫ دو نفر از مدیران مسئول مطبوعات یا خبرگزاریهای استان
۳٫ یکی از روزنامه نگاران دارای حداقل ۱۱سال سابقه روزنامه نگاری حرفه ای و شرایط مقرر در ماده (۱۱)
۴٫ یکی از قضات بازنشسته محاکم تجدید نظر استان و آشنا به حقوق رسانه
۵٫ یکی از وکلای دادگستری استان و آشنا به حقوق رسانه
۶٫ یکی از اعضای هیئت منصفه استان

ماده ۳۷ – نحوه انتخاب اعضا، تشکیل، اداره و تصمیم گیری جلسات هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه ای بر اساس آیین نامه است.

ماده ۳۸ – هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه ای و هیئت تجدید نظررسیدگی به تخلفات حرفه ای می تواند حسب شدت و دفعات تکرار تخلف و درخواست شاکی، تصمیمات زیر را اتخاذ کند:
۱٫ الزام به عذرخواهی
۲٫ توبیخ کتبی با درج در پرونده
۳٫ توبیخ کتبی با درج در پرونده و انتشار در وبگاه اختصاصی سازمان
۴٫ درخواست جبران خسارت مادی و معنوی متضرر به نحو مقتضی و اعاده هرگونه حقی که از شاکی و متضرر تضییع شده باشد.
۵٫ تعلیق عضویت در سازمان یا پروانه روزنامه نگاری به مدت سه ماه تا یکسال
۶٫ تعلیق عضویت در سازمان یا پروانه روزنامه نگاری به مدت یکسال تا ۵ سال
۷٫ تعلیق عضویت در سازمان یا پروانه روزنامه نگاری به مدت ۵ سال تا ۱۱ سال
۸٫ لغو عضویت در سازمان و پروانه روزنامه نگاری

ماده ۳۹ – آرای هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه ای در مورد اعمال مجازات های بند ۱ تا ۴ ماده ( ۳۸) قطعی و غیر قابل تجدید نظرخواهی و در مورد سایر بندها قابل اعتراض در هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات حرفه ای است.

ماده ۴۱ – چنانچه موضوع شکایت به نظر هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه ای، از جرایم دارای حیثیت عمومی باشد، مراتب جهت رسیدگی به مرجع ذیصلاح قضایی گزارش می شود.

ماده ۴۱ – تصمیمات هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه ای در مورد بندهای ۵ تا ۸ ماده ( ۳۸) ظرف ۲۱ روز از تاریخ ابلاغ، در هیئت تجدید نظر و سپس در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است و الا تصمیم قطعی شده لازم الاجرا است.

ماده ۴۲ – کلیه مالکان رسانه ها اعم از آنکه عضو سازمان باشند یا نباشند و نیز روزنامه نگاران می توانند برای حل و فصل اختلافات حرفه ای خود به سازمان مراجعه کنند. نحوه رسیدگی به این تقاضاها طبق آیین نامه است.

بند دوم : شورایعالی
ماده ۴۳ – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ظرف حداکثر سه ماه پس از تشکیل سازمان های استانی موضوع ماده (۵) این قانون اولین جلسه شورایعالی سازمان را تشکیل می دهد. جلسه با حضور حداقل سه چهارم روسای استانی رسمیت یافته و با اکثریت نسبی تصمیم گیری می کند. هیئت رئیسه سنی (۵ نفر شامل رییس، نایب رییس، ناظر و دو منشی جهت اداره جلسه انتخاب می شوند.

ماده ۴۴ – جلسات شورایعالی حداقل هر سه ماه یک بار تشکیل می شود جلسات با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت نصف بعلاوه یک آرائ حاضرین اتخاذ می شود.

ماده ۴۵ – شورایعالی از میان اعضای خود یک رییس، یک نایب رییس و یک دبیر برای مدت یک سال انتخاب می کند و انتخاب مجدد آنان فقط برای دو دوره یک ساله دیگر بلامانع است.

ماده ۴۶ – دبیر شورایعالی مسئول تشکیل جلسات و اداره دبیرخانه شورا است. اداره جلسات شورا به عهده رییس شورا خواهد بود مصوبات شورا توسط رییس شورا ودر غیاب او توسط نایب رییس امضا و ابلاغ می گردد. دبیر شورا می تواند مصوبات شورا را پس از امضای رییس ابلاغ نماید.

ماده ۴۷ – دبیرخانه شورایعالی در تهران مستقر است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است محل و تجهیزات مناسب برای استقرار دبیرخانه را فراهم نماید.

ماده ۴۸ – شورایعالی سازمان متشکل از روسای سازمان های استانی است. وظایف و اختیارات شورایعالی عبارت است از :
۱٫ تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر دستورالعمل های سازمان
۲٫ تصویب نمودار تشکیلاتی سازمان
۳٫ تصویب منشور اخلاق حرفه ای روزنامه نگاران
۴٫ تصویب دستورالعمل مدیریت تعارض منافع در سازمان
۵٫ تنظیم قراردادهای نمونه الزامی یا ترویجی جهت استفاده در روابط مالکان رسانه ها با یکدیگر و با سایر عوامل رسانه ای نظیر مدیران مسؤل، سردبیران و روزنامه نگاران
۶٫ تصمیم گیری در مورد ضوابط انتقال و جابجایی اعضای سازمان
۷٫ ایجاد هماهنگی بین سازمان های استانی با تعیین راهبردهای سازمان
۸٫ نظارت بر عملکرد سازمان های استانی
۹٫ ارزیابی عملکرد و انتشار گزارش سالیانه از فعالیت های سازمان
۱۰٫ انجام سایر اموری که طبق این قانون یا سایر قوانین برعهده شورا گذاشته شود.

*بند سوم: هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات حرفه ای روزنامه نگاران

ماده ۴۹ – هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات حرفه ای روزنامه نگاران از اعضای زیر انتخاب و برای مدت ۳ سال تشکیل می شود.
۱٫ نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
۲٫ یک نفر قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور به انتخاب شورایعالی
۳٫ یکی از وکلای دادگستری به انتخاب کانون های وکلای دادگستری
۴٫ دو نفر روزنامه نگار به انتخاب شورایعالی

ماده ۵۱ – برای هر یک از اعضای بند های ۲ تا ۴ ماده (۴۹) یک عضو علی البدل نیز انتخاب خواهد شد تا در صورت فوت، استعفا و غیبت غیر موجه، به تشخیص شورایعالی وظایف مربوط را انجام دهد. عضو جایگزین در اولین جلسه بعدی انتخاب می شود.

**فصل سوم- عضویت در سازمان و حقوق اعضاء

* بخش اول: عضویت در سازمان
ماده ۵۱ – اشخاص زیر که دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران بوده، التزام به قانون اساسی و عدم محرومیت کیفری از حقوق اجتماعی را اعلام کنند می توانند نسبت به عضویت در سازمان اقدام کنند:
۱٫ دارندگان مدرک معتبر کارشناسی و بالاتر در رشته های علوم ارتباطات به شرط قبولی در آزمون و طی دوره کارآموزی شش ماهه
۲٫ دارندگان مدرک معتبر کارشناسی و بالاتر در رشته های غیر مرتبط به شرط قبولی در آزمون و طی دوره کارآموزی یک ساله
۳٫ افراد شاغل که تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون حداقل یک سال در تحریریه رسانه ها مشغول به کار بوده اند، به شرط قبولی در آزمون

ماده ۵۲ – اشتغال به حرفه روزنامه نگاری منوط به اخذ پروانه روزنامه نگاری از سازمان نظام رسانه ای جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۵۳ – خبرنگاران سازمان صدا و سیما، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، و همچنین دستگاه ها و واحدهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعماز این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، باید دارای پروانه روزنامه نگاری باشند.

ماده ۵۴ – به اشخاصی که در تولید محتوای رسانه ها فعالیت مؤثر دارند ولی حرفه آنها روزنامه نگاری نیست یا شرایط لازم برای اخذ پروانه روزنامه نگاری را ندارند پروانه عضویت وابسته اعطا خواهد شد. این اعضا مادام که شرایط مذکور در ماده (۵۱) را احراز نکرده باشند از حق رأی در مجمع عمومی، عضویت در سایر ارکان سازمان و مزایای دارندگان پروانه روزنامه نگاری برخوردار نیستند.

ماده ۵۵ – سازمان می تواند به اشخاص حقیقی که در حمایت از حقوق، آزادی ها و فعالیت های رسانه ای سابقه درخشانی داشته باشند یا اقدام قابل تحسینی در این خصوص انجام داده باشند عضویت افتخاری اعطا کند. شرایط عضویت، در آیین نامه این قانون تعیین می شود.

ماده ۵۶ – دارندگان مشاغل در قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات و شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، و همچنین دستگاه ها و واحدهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، نمی توانند نسبت به عضویت در سازمان اقدام کنند مگر آنکه از شغل یا پست یا سمت خود در نتیجه استعفا یا فسخ قرارداد یا به طرق دیگر، کناره گیری کنند. کارکنان رسانه هایی که به موجب قانون خاص ایجاد شده اند، از مفاد این ماده مستثنی هستند.

ماده ۵۷ – نحوه احراز شرایط عضویت در سازمان طبق ماده( ۵۱) و صدور پروانه و نحوه برگزاری آزمون های مربوط، به موجب آیین نامه تعیین می شود.

ماده ۵۸ – هر روزنامه نگاری فقط می تواند در یک سازمان استانی عضو شود.

ماده ۵۹ – عضویت در سازمان در موارد زیر خاتمه می یابد :
۱٫ فوت
۲٫ استعفا
۳٫ اخراج از سازمان به حکم هیئت رسیدگی به تخلفات
۴٫ از دست دادن سایر شرایط عضویت از جمله ترک حرفه روزنامه نگاری و اشتغال به حرفه دیگر به تشخیص هیئت صدور پروانه روزنامه نگاری

ماده ۶۱ – در صورت عدم پرداخت حق عضویت، محرومیت کیفری از حقوق اجتماعی، احرازعدم صحت شرایط مندرج در ماده (۵۱) و تعلیق عضویت از سوی هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه ای، کلیه حقوق مربوط به عضویت معلق می شود.

*بخش دوم: حقوق اعضای سازمان
ماده ۶۱ – روزنامه نگاران دارای پروانه عضویت در سازمان علاوه بر حقوق مقرر در سایر قوانین، حسب مورد از حقوق زیر برخوردار هستند :
۱٫ برخورداری از استقلال حرفه ای از جمله حق جستجو و کسب اخبار و اطلاعات برای انجام وظیفه حرفه ای خود، حق حذف امضای خود از مطالب تحریف شده در فرآیند تدوین و تنظیم آنها
۲٫ همراه داشتن وسایل و تجهیزات روزنامه نگاری به منظور ضبط و ثبت اخبار و اطلاعات مربوط به رویدادها
۳٫ حضور در رویدادهای خبری از جمله در وقایع طبیعی، حوادث غیرمترقبه، مناسبت ها، گردهمایی ها و تظاهرات
۴٫ برخورداری از امنیت جانی، مالی، عرضی و حرفه ای در حین انجام وظیفه روزنامه نگاری
۵٫ عضویت در انجمن های صنفی و حرفه ای داخلی، منطقه ای و بین المللی با رعایت قوانین مربوط
۶٫ برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری

ماده ۶۲ – موارد زیر صرفا شامل روزنامه نگاران دارای پروانه عضویت در سازمان می شود:
۱٫ دعوت به رویدادهای رسمی، مصاحبه ها و نشست های خبری مسؤلان و کارگزاران نظام
۲٫ ارائه تسهیلات و حمایت های مادی و معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۳٫ پذیرش آثار روزنامه نگاران در جشنواره های رسانه ای که توسط دستگاه های اجرایی برگزار می شود
۴٫ رسیدگی به جرایم حرفه ای روزنامه نگاران بصورت علنی و با حضور هیئت منصفه

**فصل چهارم: صندوق حمایت

ماده ۶۳ – برای حمایت مالی و بیمه ای از اعضاء، صندوق حمایت از روزنامه نگاران تشکیل می شود. اساسنامه پیشنهادی صندوق حمایت ظرف سه ماه پس از تشکیل سازمان، توسط شورای عالی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

**فصل پنجم: بودجه سازمان
ماده ۶۴ – منابع مالی و اعتبارات سازمان از محل های زیر تأمین می شود:
۱٫ حق عضویت سالانه اعضا
۲٫ هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۳٫ کمک های دولت و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی
۴٫ درآمدهای حاصل از فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، انتشارات، فعالیت های ترویجی ، مشاوره ای و حل و فصل اختلافات در حوزه رسانه

**فصل ششم: مواد متفرقه
ماده ۶۵ – مدیر مسئول، سردبیران و دبیران رسانه ها باید از میان اشخاصی انتخاب شوند که پروانه روزنامه نگاری از سازمان نظام جمهوری اسلامی ایران را دارند.
ماده ۶۶ – آیین نامه مواد (۱۲)، (۲۰)، (۲۱)، (۳۷)، (۴۲)، (۵۵) و (۵۷) حداکثر ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورایعالی می رسد.

انتهای پیام

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن