ملک نجومی مدیرکل آموزش و پرورش تبریز ؟ [+اسناد]

طبق اسناد ارسالی یکی از مخاطبان برای انصاف نیوز، مدیرکل آموزش و پرورش تبریز «جعفر پاشایی» که پیش از این در دوره‌ی وزارت دکتر فانی نیز مدیرکل بوده است خانه‌ای به متراژ 240 متر در خیابان ولیعصر را به قیمت 813 میلیون تومان در تاریخ خرداد 91 خریداری کرده است. این مساله پیش از این … ادامه خواندن ملک نجومی مدیرکل آموزش و پرورش تبریز ؟ [+اسناد]