نقش «پرستوها» در حذف سیاستمداران [اصلاح، توضیح و عذرخواهی]+[توضیح عبدالله ناصری]

«معصومه رشیدیان»، خبرنگار انصاف نیوز: «پرستوها» نام دیگر زنانی است که با استفاده از ویژگی‌های جنسیتی خود یا به‌ عنوان ابزاری برای جاسوسی در دستگاه‌های امنیتی کشورهای مختلف و یا توسط گروهی سیاسی در درون کشوری باز هم به عنوان ابزاری برای سوژه‌یابی و دام‌گستری بر سر راه سیاستمدارانی از جناح رقیب استفاده می‌شوند. در … ادامه خواندن نقش «پرستوها» در حذف سیاستمداران [اصلاح، توضیح و عذرخواهی]+[توضیح عبدالله ناصری]