اعتراض به رانت خمینی بودن نوه و نتیجه

علی اصغر شفیعیان، سردبیر انصاف نیوز: بهانه‌ی این یادداشت، نوع برگزاری مراسم عمامه گذاری سیداحمد خمینی، نتیجه‌ی امام خمینی است؛ مقصود پسر پسر پسر آن بزرگمرد. مراسمی که اگر رانت خمینی بودن در آن دخیل نبود، می‌بایست در یک گوشه‌ای برگزار می‌شد، بدون این که از جماران خمینی خرج شود، بدون این که این همه … ادامه خواندن اعتراض به رانت خمینی بودن نوه و نتیجه