/ پرونده‌ی هرمی‌ها 2 / بازاریابی شبکه‌ای دام یا دانه؟

بازاریابی شبکه‌ای و هرمی از دهه‌ی هشتاد به ایران راه پیدا کرد و از آنزمان تا کنون افتان و خیزان به فعالیت خود ادامه داده است. از مقطعی در دهه‌ی 90 برخی از این شرکت‌ها ضمن اشاره به اخذ مجوز فعالیت خود از وزارت صنعت، معدن و تجارت، فعالیت قانونی خود را اعلام و عضو … ادامه خواندن / پرونده‌ی هرمی‌ها 2 / بازاریابی شبکه‌ای دام یا دانه؟