«یکی از پرونده‎های سعید طوسی محرمانه بود»

عضو کمیسیون اصل نود می‌گوید: پرونده سعید طوسی در کمیسیون اصل نود مورد بررسی قرار گرفت اما یکی از پرونده های او محرمانه بود و انتظار ما هم برخورد به گونه ای دیگر بود. نه در نظر افکار عمومی و نه در نظر من نماینده مجلس پرونده سعید طوسی بسته نشده ولو اینکه این پرونده بسته … ادامه خواندن «یکی از پرونده‎های سعید طوسی محرمانه بود»