دیدگاه بنیانگذار جمهوری‌اسلامی درباره‌ی مصادره‌ اموال چه بود؟

 
 شفقنا مروری دارد بر سخنان بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران درباره‌ی مصادره‌ اموال در سالهای نخست سرنگونی حکومت شاه:

 

صحیفه امام خمینی » جلد ۶ » صفحات ۲۶۷

حکم

زمان: ۹ اسفند ۱۳۵۷ / ۱ ربیع الثانی ۱۳۹۹

مکان: تهران، منزل آقای محمود بروجردی خیابان پاسداران

موضوع: فرمان مصادره اموال سلسله پهلوی و وابستگان به آنها

مخاطب: شورای انقلاب اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ ربیع الثانی ۹۹ / ۹ اسفند ۵۷

شورای انقلاب اسلامی به موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیرقانونی از بیت المال مسلمین اختلاس نموده‌اند، به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره نمایند و منقولات آن در بانکها با شماره‌ای به اسم شورای انقلاب یا اسم اینجانب سپرده شود و غیرمنقول – از قبیل مستغلات و اراضی – ثبت و مضبوط شود تا به نفع مستمندان از هر طبقه صرف گردد در ایجاد مسکن و کار و غیر ذلک. به جمیع کمیته‌های انقلاب اسلامی در سراسر کشور دستور می‌دهم که آنچه از این غنایم به دست آورده‌اند در بانک با شماره معلوم بسپرند. و به دولت ابلاغ نمایید که این غنایم، مربوط به دولت نیست و امرش با شورای انقلاب است، و آنچه مأمورین دولت به دست آورده‌اند یا می‌آورند، باید به همین شماره به بانک تحویل دهند. و کسانی که از این اموال چیزی به دست آورده‌اند، باید فوراً به کمیته‌ها یا بانک تحویل دهند و متخلفین مورد مؤاخذه خواهند بود.

صحیفه نور جلد : ۵  صفحه : ۱۲۷

تاریخ: ۱۰/۱۲/۵۷

بیانات امام خمینى در روز ورود به قم

ما بسیار کارها در پیش داریم که باید من بعضى از آنها را براى شما عرض کنم. من در این آخر که از تهران مى‌خواستم بیرون بیایم، دستور دادم که تمام املاک و دارایى سلسله منحوس پهلوى و تمام دارایى آن اشخاص که وابسته به او بودند و این ملت را چاپیدند مصادره بشود. براى طبقه ضعیف مسکن ساخته بشود. سرتاسر ایران براى ضعفا مسکن سازیم، همین دارایى شاه سابق و خواهر و برادرش براى یک مملکت، براى آباد کردن یک مملکت کافى است. ما عمل مى‌کنیم، حرف نمى‌زنیم.تمام کمیته هایى که در تمام اطراف ایران هست موظفند که آنچه به دست آمد از مخازن ایران، هر چه که اینها بردند و مخفى کردند و اتباع آنها بردند و مخفى کردند، آنها را که به دست آمده است. به بانکى که شماره‌اش را بعد تعیین مى‌کنم تحویل بدهند که براى کارگرها، براى مستضعفین، براى بینوایان، هم خانه بسازند، هم زندگى آنها را مرفه کنند.

صحیفه نور جلد : ۶  صفحه : ۱۴۹-۱۵۰

تاریخ: ۲۳/۲/۵۸

بیانات امام خمینى در جمع اعضاى هیأت قضات اصفهان

اینکه من عرض مى‌کنم، از اول هم گفته‌ام که دادگاه‌ها نباید روى آن مسائل سابق عمل بکنند. دادگاه‌ها باید به تمام معنا اسلامى و توجه به اینکه خداى نخواسته یک بیگناهى یک وقتى گرفتار نباشد یا یک کم گناهى زیاد ازاندازه به او تحمیل نشود. این از مسائل مهم است. قضیه مصادره اموال هم که این مساله‌اى است که به نظر من مگر در یک استثناهائى که معلوم است که همه اموالش از سرقت و دزدى بوده و از خیانت و چپاول و امثال ذلک بود، والا اگر کسى فرض کنید ساواکى بوده یا کسى فرض کنید وکیل مجلس بوده متحمل است که خودش مال داشته است این را نباید مصادره کرد زیرا اینها زن و بچه دارند، اینها زندگى دارند. همین چند روز اخیر نامه‌اى آمده است از عیال علامه وحید کرمانشاهى (که او را کشته‌اند) که اموال ما را مصادره کرده‌اند و ما چیزى نداریم. و من گفته‌ام که تماس بگیرند که آخر نمى‌شود همچو چیزى. حالا ما فرض مى‌کنیم که فلان آدم، آدم خائنى بوده و مستحق قتل هم بوده (همه اینها را ما فرض مى‌کنیم) اما خوب خانواده‌اش و عیالش و بچه‌هاى کوچکش چه تقصیرى دارند. بله، این آقایان مى‌گویند که ما راجع به این مصادرات اینطور نیست که مصادره همه اموال بکنیم به آن معنى، بلکه به‌اندازه کفافشان اموال مى‌گذاریم. لکن این زن که کاغذ نوشته بود خیلى الحاح کرده بود که براى ما چیزى نگذاشتند و ما نمى‌توانیم زندگى کنیم. که باید به او توجه بکنید. در هر صورت این یکى از مسائل است که اموال مردم را بیخودى نمى‌شود مصادره کرد. به مجرد اینکه وکیل مجلس بوده حالا خودش قتل و اموالش مصادره! وکالت مجلس اسباب قتل نمى‌شود. اینها البته خلافکارى کرده‌اند، این حقوقى که گرفته‌اند باید پس بدهند اما این حقوق معنایش این نیست که باید همه اموالش را مصادره کنند.حقوقى که گرفته‌اند خلاف قاعده بود که از دولت گرفته‌اند باید پس بدهند و یک تادیبى هم باید بشوند.

صحیفه نور جلد : ۱۰  صفحه : ۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷

تاریخ: ۱۴/۸/۵۸

بیانات امام خمینى در جمع گروهى از دانشجویان اصفهان

مالکیت در صورتى که مشروع باشد، روى موازین باشد، محترم است، چه ما مرتجع باشیم، چه نباشیم، و مالکیت غیر مشروع محترم نیست. اینهائى که اندوخته کردند و هیچ حسابى نداشتند و هیچ موازینى نداشتند، مال‌هاى مردم را اینها اندوخته کردند، مال‌هاى مردم مصادره باید بشود لکن این معنا باید معلوم بشود که مصادره اموال روى موازین ادارى، روى موازین قانونى باید باشد، اگر بنا باشد که هر کس برسد، بریزد و مصادره کند، این هرج و مرج است، هرج و مرج نباید – در یک مملکتى، حالا که شما انقلاب کردید پس باید هرج و مرج هم باشد؟ – هرج و مرج نباید باشد، باید روى موازین باشد. دادگاه‌هاى  انقلاب هستند، وقتى که مراجعه کنید به آنها، که این سرمایه‌ها که اینها پیدا کردند، آنها کردند، از غیرمشروع بوده، آن رسیدگى مى‌کند، اگر چنانچه غیر مشروع بوده مصادره مى‌کنند اما به مجرد اینکه فرض کنید که کسى بگوید که مال زاغه‌نشین‌هاست، ما هم حالا مى‌گوییم که مملکت اولى هست به زاغه‌نشین‌ها تا دیگران، اما معنایش این نیست که الان زاغه‌نشینان بریزند و مردم را از خانه‌شان بیرون کنند یا بگیرند جاها را معنایش این است که روى موازین باید عمل بشود به طورى که زاغه‌نشین‌ها هم – عرض بکنم که – خانه‌نشین بشوند و مرفه باشند… اگر اشخاصى باشند که مال مردم را بردند، هر کس نمى‌تواند برود مال را از او بگیرد که این مال مردم است، باید روى موازین باشد، روى موازین قانونى باشد. یا فرض کنید مالى یا زمینى یا آپارتمانى یا هتلى مال مردم باشد و یک کسى از مال مردم درست کرده باشد، این هم باید روى موازین قانونى باشد و به طور هرج و مرج نباشد. مساله مصادره، یک مساله است، مساله هرج و مرج، یک مساله دیگر.

… شما خیال نکنید که حالائى که انقلاب شده پس ما هر کارى دلمان مى‌خواهد بکنیم. ضد انقلابى‌ها جزء شماها مى‌شوند، شما هم نمى‌شناسید آنها را، تحریک هم مى‌کنند، مى‌ریزید مى‌شکنید و یک مملکت را اینطورى نمایش مى‌دهید که اینجا هرج و مرج است، یک مملکت هرج و مرجى است، هر کس هر کارى دلش مى‌خواهد بکند، هر کس هم هر خانه‌اى را مى‌خواهد بگیرد و هر هتلى را هم مى‌خواهد بگیرد. اینها صحیح نیست، اینها را من نصیحت مى‌کنم به شما که متوجه باشید که کارى نکنید که دنیا به ما بگویند یک دسته وحشى جمع شدند در شهرها و در ایران و هر کارى هر کسى دلش مى‌خواهد مى‌کند، نه موازین قانونى هست، نه موازین شرعى هست، نه رجوع به دادگاه‌ها هست، نه رسیدگى هست و هر کس، هر کى را تشخیص داد به اینکه فرض کنید که ناباب است، بدون اینکه مراجعه به مواردش بکند، خودش برود عمل بکند. یک همچو چیزى حکومت جنگل است. کارى نکنید که ایران را متهم کنند به اینکه حکومت جنگل دارند، حکومت وحشیگرى دارند. باید شما الان همه جهات را حفظ کنید و بیشتر آداب اسلامى را باید حفظ بکنید. آداب اسلامى این است که هر کسى موظف بداند خودش را به اینکه حفظ حدود و ثغور را بکند، نه اینکه هرکس هر کارى، هر کمیته‌اى دلش مى‌خواهد هر کارى بکند، از او بپرسند چرا، مى‌گوید انقلاب است. هر پاسدارى هر کارى دلش مى‌خواهد بکند از او بپرسند، مى‌گوید این انقلاب است. هر جوانى هر کارى مى‌خواهد بکند، بگوید انقلاب است، معنایش این است که اصلاً انقلاب آن هم انقلاب اسلامى هرج و مرج است، انقلاب اسلامى حکومت جنگل است.

صحیفه نور    جلد : ۱۱  صفحه : ۱۷۰

تاریخ: ۱۱/۱۰/۵۸

بیانات امام خمینى در جمع اعضاى خانواده‌هاى شهدا و امدادگران شهرهاى شیراز و تهران و کارکنان شرکت هپکو

شما با اسلام یک تعهدى الان کردید، همه مان متعهدیم براى اسلام، اما تازه یک تعهد خاصى با اسلام بستیم و ما بیعت کردیم با اسلام، بیعت ما این است که جمهورى اسلامى و نظام اسلامى مى‌خواهیم و رأى به این دادیم و بیعت کردیم با این. اگر ما بنا باشد بگوئیم که ما بیعت کردیم با اسلام، با جمهورى اسلامى، رأى دادیم به جمهورى اسلامى، لکن به احکام اسلام عمل نمى‌کنید، این خلاف بیعت است، این خلاف معاهده است، باید همه چیز، همه چیزها اسلامى باشد، اگر مصادره مى‌شود باید روى موازین اسلامى باشد، اگر مال دیگرى را، هر چه باشد، مال او باشد از او به اسم مصادره بگیرند این خلاف بیعتى است که شما با اسلام کردید، اگر یک دادگاهى مال یک شخصى را که احراز نکرده است که این مال از طریق حرام آمده پیش او، از چپاول آمده پیش او، بخواهد او را مصادره کند با آن بیعتى که کرده است که من اسلامى هستم، مخالفت کرده است، اگر یک وجب زمین مصادره بشود و از مردم گرفته شده باشد بدون میزان‌هاى شرعى، خلاف معاهده‌اى است که با اسلام ما کردیم، اگر یک نفر آدم ظلم به او بشود، برخلاف موازین به او یک تعدى بشود هر که این کار را بکند، این معاهده‌اى که کرده است، مخالفت کرده.

صحیفه نور جلد : ۱۲  صفحه : ۲۲

تاریخ: ۱/۱/۵۹

پیام امام خمینى به مناسبت حلول سال جدید

۸ – مصادره اموال متجاوزین بکلى از طرف افراد غیر مسؤول و یا محاکم غیر صالحه شدیداً محکوم است. تمام مصادرات باید از روى موازین شرعیه با حکم دادستان و یا قضات دادگاه‌ها باشد و هیچ کس حق دخالت در این گونه امور را ندارد. متخلفین باید شدیداً مواخذه شوند.

۹ – زمین‌ها باید روى موازین شرعیه توزیع گردد و بعد از اثبات این موضوع، محاکم صالحه حق اخذ دارند. هیچ کسى حق تجاوز به زمین و یا مسکن و یا باغ کسى را ندارد و اصولاً اشخاص غیر مسؤول حق دخالت در این گونه امور را ندارند ولى اطلاعات خود را درباره زمین و مسکن و باغ طاغوتیانى که به ناحق اموال مردم را غصب نموده‌اند به مسؤولین امور برسانند و اگر کسى بر خلاف موازین اسلامى و قانونى اقدامى بنماید شدیداً قابل تعقیب است.

۱۰ – بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفین هر چه زودتر بیلان کار خودشان را بدهند تا مردم از فعالیت این دو نهاد انقلابى مطلع گردند. بنیاد مسکن باید روشن کند که چه میزان کار کرده است و بنیاد مستضعفین صورت اموال منقول و غیرمنقول طاغوتیان خصوصاً شاه و خاندان و دار و دسته کثیفش در سراسر ایران را به روشنى براى مردم بیان دارند و بگویند چه کرده‌اند، اموال شاه خائن را به چه کسانى داده‌اند؟ آیا راست است که بنیاد مستضعفین، بنیاد مستکبرین گردیده است؟ اگر چنین است تصفیه ضرورى است و غفلت از این امر مهم حرام.باید این دو نهاد دقیقاً براى مردم شرح دهند که چرا از این سریعتر نتوانسته‌اند کار نمایند و اگر کسانى به اسم مستضعفین خلاف مى‌کنند، بر دادگاه‌هاى سراسر ایران است که سریعاً اقدام نمایند.

صحیفه نور جلد : ۱۲  صفحه : ۱۹۲

تاریخ: ۴/۴/۵۹

بیانات امام خمینى در جمع اعضاى شوراهاى اسلامى کارگران

من یک مطلبى را باید بگویم به همه ملت ایران و به همه روحانیین ایران، من خوف این را دارم که بعضى از این معممینى که در بین روحانیون، خودشان را جا زده‌اند و خرابکارى دارند مى‌کنند در بعضى از جاهایى که اینها یک چیزى دستشان آمده است، من خوف این را دارم که اینها چهره اسلام را برگردانند از آنى که هست. من به روحانیین ایران مى گویم به اینکه این اشخاصى که خودشان را جا زدند یا رفتند در کمیته، یا رفتند در کجا، این اشخاص را شما به مردم معرفى کنید که اینها ربطى به ما ندارند، یکوقت ما مى‌فهمیم که سرتاته ایران کمیته امام درست شده است، این امام کیست که کمیته درست شده است؟ چه اطلاعى از این دارد؟ ما بى اطلاع بودیم، هر کس خودش خواسته یک کارى بکند با اسم فلان. چند روز پیش از این در حضرت عبدالعظیم غیر آن کارى که آقاى خلخالى کرد، آن مطلب صحیحى بود یک شیخ دیگرى کیست من نمى‌شناسمش، به اسم نماینده فلان، نماینده امام به قول خودش رفته یک مقبره هایى را خراب کرده و مقبره‌هایى که مال اشخاص بوده، ملک شخصى‌شان بوده، مقبره‌اى که موقوفه بوده، خانه‌اى که مرقوفه بوده خراب کرده، اینها یک اشخاصى  هستند که یا نمى‌فهمند دارند چه مى‌کنند و اگر خداى نخواسته بفهمند، اشخاصى هستند که مى‌خواهند نهضت را به تباهى بکشند. من به سرتاسر کشور ایران، به سرتاسر روحانیون ایران، این خطر را که براى اسلام پیش آمده و براى روحانیت پیش آمده مى‌گویم به شما و حجت را بر همه تمام مى‌کنم. این آخوندهایى که خودشان را جا زدند و مى‌روند و مردم را آزار مى‌دهند و اذیت مى‌کنند، بدون یک مجوز شرعى الهى، اینها را از خودشان برانند، اینها نماینده من نیستند، اینها با اسم نماینده فلان مى‌خواهند که حالا شلوغ بکنند تا اینکه ملت بگویند خوب، این هم این، به اصطلاح این اشخاص و باز باید بگویم که این پاسدارهایى که انصافاً در این کشور خدمت کردند و دارند خدمت مى‌کنند و وجودشان مغتنم است براى این ملت، زحماتشان پیش خدا مغتنم است، گاهى وقت‌ها در بینشان یک کسى جا مى‌زند و آبروى اینها را از بین مى‌برد. یک کسى مى‌آید به اسم اینکه من پاسبان هستم، یا اینکه خیر، یک مقدس مابى هم مى‌کند، او را به عنوان پاسبان مى‌شناسند، مى‌آید بعد مى‌رود، یک دفعه ما دیدیم که خانه کى را غارت کردند، پاسبان‌ها کردند، بابا این پاسبان نیست، پاسبان اسلامى است، آدم مسلمان که نمى‌رود خانه مردم را غارت کند، آدم مسلمان که نمى‌رود ملک دیگرى را مصادره کند، اینها یک دسته دیگرى هستند که آمده‌اند این کارها را دارند مى‌کنند باید ما بفهمیم که ما این کارى را که تا اینجا آوردیم چطور به آخر برسانیم، به هرج و مرج نکشد. البته که دولت اسلامى این زمینخوارهاى بى‌انصاف را و این مفتخورهاى بزرگ را، سرجایش خواهد نشاند و محاسبه از آنها باید بکنند، حسابشان را مى‌کشد، اما این معنایش این نیست که پاسبان‌ها بریزند هر کارى دلشان مى‌خواهد بکنند، یک جا بحق باشد، ده جا هم بیحق، صداى مردم را در آورند. اینها متوجه نیستند که یک اشخاصى توى اینها آمده‌اند و خودش را جا زده، مثل اینکه توى روحانیون آمده و خودش را جا زده، توى اینها هم آمده و خودش را جا زده و دارد خرابکارى مى‌کند تا به اسم اسلام خرابکارى بکند و اسلام را بکوبد.

باید توجه داشته باشید، باید متوجه باشید که آنهایى که خرابکارى مى‌کنند و آنهایى که به جان مردم مى‌افتند و این کارهایى که مى‌گویند دارند مى‌کنند، خوب، یک دسته‌اى جهاد سازندگى است، بسیار خوب، بسیار خوب است و از اول هم همین معنا بود و خیلى هم زحمت مى‌کشند و خیلى هم ارج مى‌برند اما در بین همین جهاد سازندگى یک افرادى پیدا مى‌شوند که برخلاف موازین قانون اسلامى، بر خلاف مقررات دولتى و اسلامى، یک کارهایى انجام مى‌دهند که جهاد سازندگى را مردم صدایشان بلند شود که این جهاد سازندگى دارد پدر ما را در مى‌آورد، همین امروز هم یکى از علماى مشهد به من این را مى گفت. بشناسید صالح و فاسد را، بشناسید مفسد و مصلح را، بشناسید، توجه داشته باشید کى دارد خلاف مى‌کند به اسم اسلام، کى دارد خرابکارى مى‌کند به اسم اسلام، اگر عمامه سرش است بزنیدش کنار، خود معممین بزنندش کنار، اگر توى پاسدارهاست، پاسدارهاى مسلم، اسلامى که همه زحمت را به عهده دارند بزنندشان کنار، کنار، ژاندارمرى است اگر در ارتش است ارتشى‌ها بزنندشان آنها بزنند، توى بازار است بازارى‌ها بزنندشان کنار، توى کارخانه‌هاست آنها بزنند کنار.

صحیفه امام خمینی » جلد ۱۳ » صفحات ۴۲۹ تا ۴۳۹

سخنرانی

زمان: صبح ۳ دی ۱۳۵۹ / ۱۶ صفر ۱۴۰۱

مکان: تهران، جماران

موضوع: توطئه دشمنان در انزوای روحانیون و وظیفه خطیر روحانیون در مقطع کنونی

حضار: خامنه‌ای، سید علی (امام جمعه تهران) و ائمه جمعه سراسر کشور

الآن روزی شاید بیشتر از صد تا گاهی سیصد تا گاهی دویست تا نامه برای من می‌رسد، با اینکه من کاره‌ای نیستم، و در آن شکایت می‌کنند، شکایات از همه این ارگانهایی که هست. …  می‌آیند می‌گویند که زمینهای مردم و باغات مردم را غصب می‌کنند و هیچ جا هیچ کس هم دخالت در این امر نمی‌کند. می‌گویند این گروه‌های هفت نفری که گفته شده به آنها، اعلام کردند بر آنها، دولت هم اعلام کرده است که باید در آن چیزهایی که غیر مشروع است دخالت نکنند، آنها دخالت می‌کنند و هیچ اعتنا به این مسائل نمی‌کنند. می‌گویند مصادره اموال مردم، بیجا مصادره می‌شود اموال مردم بدون اینکه جهت شرعی داشته باشد. شما باید توجه‌ داشته باشید . و من از ائمه جمعه در همه بلاد می‌خواهم، و علمایی که هم در آن بلاد هستند همراهی کنند و گروه‌هایی را تعیین کنند برای رسیدگی به این امور، رسیدگی به حال این افرادی که می‌خواهند آشوب درست کنند، رسیدگی به حال دادگاهها و احکامی که از دادگاهها صادر می‌شود. چه بسا اشخاصی هستند که اطلاع قضایی ندارند و خودشان را به‌طور قاچاق وارد کردند در قضا، قضا شرط دارد و باید نصب بشود از طرف علمایی که بزرگ هستند. اینطور نیست که هرکس هر جا برود قضا را متکفل بشود و حکم بدهد و حکم قتل بدهد و حکم چه بدهد. اینها باید شما آقایانی که در بلاد هستید، خودتان رسیدگی کنید افرادی که از این جناحهای منحرف وارد شدند در این ارگانها، در قضا، در تقسیم اراضی، در جهاد سازندگی، در همه اینها، افرادی را متعهد، مطّلع، بیطرف، این افراد را تعیین کنید تا اینکه اینها بروند رسیدگی بکنند و به شما گزارش بدهند و در صدد تصحیحش برآیید. اگر ما بنشینیم اینجا، هرچه می‌شود در هر جا، هرکس هر کاری می‌خواهد بکند ما اعتنا به آن نکنیم، این فاجعه به بار می‌آورد بعدها. باید شما خودتان بنشینید این کار را بکنید. این یک چیزی است که می‌خواهند تمام آن چیزهایی که فاسد است به گردن روحانیون و به گردن دولت اسلامی بیندازند. و روحانیون و دولت و مجلس و همه اینها را از نظر مردم بیندازند و مشوّه کنند. شما باید بیدار باشید، جلوگیری کنید از این معنا. اگر من، من که یک پیرمردی هستم از من نمی‌آید این کارها. شما آقایان هم جوان هستید و هم توجه دارید به مسائل. خودتان یک گروه‌هایی را درست کنید در همه جای مملکت، یک گروه‌هایی درست کنید بررسی کند این امور را. اگر بر خلاف شرع عمل می‌شود، جلویش را بگیرید. چنانچه امر خلافی دارد واقع می‌شود، اشخاصی که لایق نیستند برای این مسائل اگر اینها وارد هستند در دادگاهها یا در سایر جاها، در جهاد سازندگی، در هیئت هفت نفری – نمی‌دانم – اینها، ما نمی‌خواهیم که یک مملکتی باشد که هرج و مرج یا یک مملکتی باشد که نظر کمونیستها را در این مملکت انجام بدهد یا نظر غربیها را انجام بدهد.

صحیفه نور جلد : ۱۷  صفحه : ۱۰۶

تاریخ: ۲۴/۹/۶۱

فرمان ۸ ماده‌اى امام خمینى خطاب به قوه قضائیه و تمام ارگان‌هاى اجرائى در مورد اسلامى شدن قوانین و عملکردها

۴- هیچ کس حق ندارد کسى را بدون حکم قاضى که از روى موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعى است.

۵ – هیچ کس حق ندارد در مال کسى چه منقول و چه غیر منقول و در مورد حق کسى دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسى دقیق ثبوت حکم از نظر شرعى.

۶ – هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصى کسى بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسى را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غیر انسانى اسلامى مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگرى به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا براى کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسرارى که از غیر به او رسیده ولو براى یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم و گناه است و بعضى از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعى هستند و بعضى از آنها موجب حد شرعى مى‌باشد.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن