«شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای مخرب اقتصاد کشور» | پرونده‌ی هرمی‌ها 3

«کیانوش درویشی»، خبرنگار انصاف نیوز: «احمد روستا» پدر بازاریابی نوین و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، معتقد است: شرکت های بازاریابی شبکه‌ای حال حاضر در ایران به هیچ‌وجه شبکه‌ای نبوده و این شرکت‌ها با آموزش ناصحیح به اعضای خود، افراد را با دلایل غیر واقع -نه نیاز واقعی- مجبور به خرید و مصرف می‌کنند؛ … ادامه خواندن «شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای مخرب اقتصاد کشور» | پرونده‌ی هرمی‌ها 3