گزارش تصویری گفت‌وگو با هنگامه عابدین

«هنگامه عابدین»، نقاش معاصر، در گفت‌وگو با انصاف نیوز به تحلیل و بازخوانی معضلات جامعه‌ی هنری ایران از جمله هنرمندان یک‌شبه، سازوکار حراج تهران و محفلی شدن هنر ایران پرداخت. گزارش تصویری این دیدار و گفت‌وگو در پی می‌آید: عکاس: «مهلا لرزمانی»، انصاف نیوز http://www.ensafnews.com/122013/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%B1/ انتهای پیام