شکایت انجمن حمایت از حقوق‌ کودکان از صداوسیما به دلیل پخش «اعترافات مائده هژبری»

یک وکیل دادگستری می‌گوید: «به‌طور حتم اقدام کلیه عواملی که در تهیه مقدمات و ساخت چنین مستندی نقش داشته‌اند و همچنین مدیران سازمان صداوسیما به لحاظ اینکه موجب انتشار هویت دختر نوجوان شده‌اند را می‌توان تحت عناوین متعددی جرم دانست و همچنین سبک و سیاق این اقدام که موجب شکنجه و به نوعی آزار روانی … ادامه خواندن شکایت انجمن حمایت از حقوق‌ کودکان از صداوسیما به دلیل پخش «اعترافات مائده هژبری»