آیا رفتارهای ساختارشکنانه‌ی نسل جدید قانونی است؟!

«مینا جعفری» وکیل دادگستری، در یادداشتی برای انصاف نیوز به بهانه‌ی ماجرای مائده هژبری در پاسخ به این پرسش که «آیا برخی رفتارهای ساختارشکنانه‌ی نسل جدید را می‌توان با قوانین فعلی تطبیق داد؟» نوشت: عقلاً رفتارهای انسان در هر زمانه متفاوت از دوره‌ی پیش از‌ او بوده و‌ از کودکان و‌ نوجوانان عصر حاضر که … ادامه خواندن آیا رفتارهای ساختارشکنانه‌ی نسل جدید قانونی است؟!