عدم شفافيت تيراژ روزنامه‌ها به نفع كيست؟

روزنامه‌ها وضعیت نابسامانی دارند و این نابسامانی برای عده‌ای آبی گل آلود برای ماهیگیری است. عدم شفافیت تیراژ این رسانه‌های مکتوب سوالات و شبهه‌های فراوانی ایجاد کرده است. [لینک گزارشی از تیراژ روزنامه‌ها] شنیده‌های انصاف نیوز حکایت از وجود روزنامه‌هایی دارد که با دادن آماری جعلی از تیراژ خود به وزارت ارشاد از یارانه‌ی کاغذ … ادامه خواندن عدم شفافيت تيراژ روزنامه‌ها به نفع كيست؟