عکس / ترویج پوشش نامرسوم دو زن در تلویزیون

پخش زنده ی مصاحبه با دو زن یک خانواده که به خاطر پوشش نامرسوم آنها که حتی چشم هایشان به خاطر حجاب سخت آنها دیده نمی شد، به سرعت در شبکه های اجتماعی جلب توجه کرد.

{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","dateCreated":"\u06f1\u06f3\u06f9\u06f3-\u06f7-\u06f3 \u06f0\u06f2:\u06f1\u06f0:\u06f0\u06f0 +\u06f0\u06f0:\u06f0\u06f0","datePublished":"\u06f1\u06f3\u06f9\u06f3-\u06f7-\u06f3 \u06f0\u06f2:\u06f1\u06f0:\u06f0\u06f0 +\u06f0\u06f0:\u06f0\u06f0","dateModified":"\u06f1\u06f3\u06f9\u06f3-\u06f7-\u06f3 \u06f0\u06f2:\u06f1\u06f0:\u06f0\u06f0 +\u06f0\u06f0:\u06f0\u06f0","headline":"\u0639\u06a9\u0633 \/ \u062a\u0631\u0648\u06cc\u062c \u067e\u0648\u0634\u0634 \u0646\u0627\u0645\u0631\u0633\u0648\u0645 \u062f\u0648 \u0632\u0646 \u062f\u0631 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646","name":"\u0639\u06a9\u0633 \/ \u062a\u0631\u0648\u06cc\u062c \u067e\u0648\u0634\u0634 \u0646\u0627\u0645\u0631\u0633\u0648\u0645 \u062f\u0648 \u0632\u0646 \u062f\u0631 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646","keywords":[],"url":"http:\/\/www.ensafnews.com\/13319\/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%ac-%d9%be%d9%88%d8%b4%d8%b4-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%af%d9%88-%d8%b2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c\/","description":"\u067e\u062e\u0634 \u0632\u0646\u062f\u0647 \u06cc \u0645\u0635\u0627\u062d\u0628\u0647 \u0628\u0627 \u062f\u0648 \u0632\u0646 \u06cc\u06a9 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0637\u0631 \u067e\u0648\u0634\u0634 \u0646\u0627\u0645\u0631\u0633\u0648\u0645 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u06a9\u0647 \u062d\u062a\u06cc \u0686\u0634\u0645 \u0647\u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0637\u0631 \u062d\u062c\u0627\u0628 \u0633\u062e\u062a \u0622\u0646\u0647\u0627 \u062f\u06cc\u062f\u0647 \u0646\u0645\u06cc \u0634\u062f\u060c \u0628\u0647 \u0633\u0631\u0639\u062a \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u062c\u0644\u0628 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u06a9\u0631\u062f.","copyrightYear":"\u06f1\u06f3\u06f9\u06f3","articleSection":"\u0622\u0631\u0634\u06cc\u0648","articleBody":"\u067e\u062e\u0634 \u0632\u0646\u062f\u0647 \u06cc \u0645\u0635\u0627\u062d\u0628\u0647 \u0628\u0627 \u062f\u0648 \u0632\u0646 \u06cc\u06a9 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0637\u0631 \u067e\u0648\u0634\u0634 \u0646\u0627\u0645\u0631\u0633\u0648\u0645 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u06a9\u0647 \u062d\u062a\u06cc \u0686\u0634\u0645 \u0647\u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0637\u0631 \u062d\u062c\u0627\u0628 \u0633\u062e\u062a \u0622\u0646\u0647\u0627 \u062f\u06cc\u062f\u0647 \u0646\u0645\u06cc \u0634\u062f\u060c \u0628\u0647 \u0633\u0631\u0639\u062a \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u062c\u0644\u0628 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u06a9\u0631\u062f.","publisher":{"@id":"#Publisher","@type":"Organization","name":"\u0627\u0646\u0635\u0627\u0641 \u0646\u06cc\u0648\u0632","logo":{"@type":"ImageObject","url":"http:\/\/www.ensafnews.com\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/ensaf-logo-t2.png"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/ensafnews","https:\/\/twitter.com\/ensafnews","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UC3iKbWrqhPZgN_orWiK0bvA","https:\/\/www.instagram.com\/ensafnews","http:\/\/t.me\/ensafnews"]},"sourceOrganization":{"@id":"#Publisher"},"copyrightHolder":{"@id":"#Publisher"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/www.ensafnews.com\/13319\/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%ac-%d9%be%d9%88%d8%b4%d8%b4-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%af%d9%88-%d8%b2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c\/"},"author":{"@type":"Person","name":"admin","url":"http:\/\/www.ensafnews.com\/author\/admin\/"}}

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن