عکس / احترام امیر قطر به آن مرد که رفته است

{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","dateCreated":"\u06f1\u06f3\u06f9\u06f3-\u06f7-\u06f7 \u06f1\u06f4:\u06f4\u06f3:\u06f0\u06f0 +\u06f0\u06f0:\u06f0\u06f0","datePublished":"\u06f1\u06f3\u06f9\u06f3-\u06f7-\u06f7 \u06f1\u06f4:\u06f4\u06f3:\u06f0\u06f0 +\u06f0\u06f0:\u06f0\u06f0","dateModified":"\u06f1\u06f3\u06f9\u06f3-\u06f7-\u06f7 \u06f1\u06f4:\u06f4\u06f3:\u06f0\u06f0 +\u06f0\u06f0:\u06f0\u06f0","headline":"\u0639\u06a9\u0633 \/ \u0627\u062d\u062a\u0631\u0627\u0645 \u0627\u0645\u06cc\u0631 \u0642\u0637\u0631 \u0628\u0647 \u0622\u0646 \u0645\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0631\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a","name":"\u0639\u06a9\u0633 \/ \u0627\u062d\u062a\u0631\u0627\u0645 \u0627\u0645\u06cc\u0631 \u0642\u0637\u0631 \u0628\u0647 \u0622\u0646 \u0645\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0631\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a","keywords":[],"url":"http:\/\/www.ensafnews.com\/13454\/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%af-%da%a9%d9%87-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b3\/","description":"","copyrightYear":"\u06f1\u06f3\u06f9\u06f3","articleSection":"\u0622\u0631\u0634\u06cc\u0648","articleBody":"","publisher":{"@id":"#Publisher","@type":"Organization","name":"\u0627\u0646\u0635\u0627\u0641 \u0646\u06cc\u0648\u0632","logo":{"@type":"ImageObject","url":"http:\/\/www.ensafnews.com\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/ensaf-logo-t2.png"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/ensafnews","https:\/\/twitter.com\/ensafnews","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UC3iKbWrqhPZgN_orWiK0bvA","https:\/\/www.instagram.com\/ensafnews","http:\/\/t.me\/ensafnews"]},"sourceOrganization":{"@id":"#Publisher"},"copyrightHolder":{"@id":"#Publisher"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/www.ensafnews.com\/13454\/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%af-%da%a9%d9%87-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b3\/"},"author":{"@type":"Person","name":"admin","url":"http:\/\/www.ensafnews.com\/author\/admin\/"}}

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن