تحلیل عبدالله شهبازی از «فرشگرد»

عبدالله شهبازی، تاریخ پژوه، در یادداشتی تلگرامی درباره‌ی خبر تشکیل گروهی برانداز به نام «فرشگرد» نوشت: «فرشگر»، که چند روز پیش با عضویت اشخاصی کم‌اهمیت اعلام موجودیت کرد، اپوزیسیون جدید ساخته دولت آمریکا و مقامات امنیتی دستگاه ترامپ است که گویا قرار است بعنوان «آلترناتیو دمکراتیک» مورد حمایت آمریکا «دمکراسی» را در ایران مستقر کند. … ادامه خواندن تحلیل عبدالله شهبازی از «فرشگرد»