انصاف نیوز به روایت مدیرمسوول | از قتل‌های زنجیره‌ای تا گزارش پرستوها

خبرگزاری ایرنا در مقدمه‌ی گفتگو با «علی‌اصغر شفیعیان» نوشت: مدیرمسوول سایت انصاف نیوز می گوید: پرداختن به ماجرای قتل های زنجیره ای بسیار لازم است. در سالگرد این قتل ها رسانه های داخلی به طور وسیع باید به آن بپردازند‌. چرا که وقتی ما وارد این موضوع نمی شویم رسانه های فارسی زبان آن سوی … ادامه خواندن انصاف نیوز به روایت مدیرمسوول | از قتل‌های زنجیره‌ای تا گزارش پرستوها