«تشکیل جبهه‌ی نجات ملی، راه حل وضع کنونی است»

حسین رفیعی فنود، فعال سیاسی، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده شد، درباره‌ی لزوم تشکیل جبهه‌ی نجات ملی نوشت. این یادداشت واکنشی است به نامه‌ای که خطاب به روشنفکران و دانشگاهیان در حال جمع‌آوری امضا است: اول: بحران‌ها آشکار هستند و کسی منکر آنها نیست. سال گذشته، مرکز تحقیقات استراتژیک یکصد بحران … ادامه خواندن «تشکیل جبهه‌ی نجات ملی، راه حل وضع کنونی است»