جوانگرایی به سبک وزرای جدید | رییس جمهور توبیخ کرد

رییس جمهور پس از خبردار شدن از انتصاب داماد خود به عنوان معاون وزیر صنعت، او را به شدت توبیخ کرد. بنا بر شنیده‌ی خبرنگار انصاف نیوز، حسن روحانی از وزیر صنعت خواسته است که حکم معاونت برای کامبیز مهدی زاده را لغو کند. بر اساس گزارش روز جمعه‌ی وزارت صنعت معدن تجارت، رضا رحمانی … ادامه خواندن جوانگرایی به سبک وزرای جدید | رییس جمهور توبیخ کرد