تحلیل زیباکلام از تبعات کناره‌گیری داماد رییس جمهور

زیباکلام درباره‌ی کناره‌گیری داماد رییس جمهور پس از توبیخ او، گفت: استفعای داماد آقای روحانی اتفاق خیلی خوبی بود، هرچند دودش به چشم آقای روحانی رفت اما همه در واقع حواسشان جمع شد که اینکار، کار درستی نیست و  نباید صورت گیرد. خبر انتصاب کامبیز مهدی زاده توسط وزیر صنعت و معدن به عنوان معاون وزیر … ادامه خواندن تحلیل زیباکلام از تبعات کناره‌گیری داماد رییس جمهور