/گزارش/ روایت پسر هادوی و سلیمی نمین از زمین‌خواری دانشگاه آزاد

نسترن فرخه، خبرنگار انصاف نیوز: موضوع زمین دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در طول این سال‌ها به کرات مورد بررسی قرار گرفته است. مهدی هادوی،  بخشی از زمین دانشگاه علوم و تحقیقات را برای ساخت دانشگاه هبه می‌کند اما بخش کوچکی از زمین را برای خانواده‌ی خود نگاه می‌دارد، اما به گفته‌ی خود هادوی … ادامه خواندن /گزارش/ روایت پسر هادوی و سلیمی نمین از زمین‌خواری دانشگاه آزاد