پاسخ ظریف به انتقاد علی کریمی

جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران با قدردانی از دلسوزی علی کریمی ملی پوش با سابقه و محبوب ایرانی درخصوص نگرانی از فشار بر مردم گفت: نباید فضاسازی های یک جانبه را داوری کرد. ظریف در پاسخ به پرسش ایرنا در خصوص اظهار نظر کریمی در خصوص سخنرانی اخیرش در زمینه افتخار به ‘مقاومت’ ملت … ادامه خواندن پاسخ ظریف به انتقاد علی کریمی