چرا حرف نیروهای سیاسی درباره‌ی حجاب خریدار ندارد؟ | سه گفتگو

معصومه رشیدیان، خبرنگار انصاف نیوز: جناحی که داعیه‌دار و مروج اجبار یا به تعبیری دیگر التزام در حجاب برای زنان در جامعه است امروز صاحب گفتمانی رو به افول است، از سوی دیگر جناحی که داعیه‌ی آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را دارد هم از افکار عمومی در این زمینه عقب افتاده و ابتکار عملی نداشته … ادامه خواندن چرا حرف نیروهای سیاسی درباره‌ی حجاب خریدار ندارد؟ | سه گفتگو