غائله چهاردهم اسفند 1359 پاشنه آشیل بنی صدر

فهیمه فریدونی، خبرنگار انصاف نیوز: در روز 22 بهمن 1359 ابوالحسن بنی صدر رییس جمهور وقت، به طرفداران خود وعده داد که روز 14 اسفند، سالروز مرگ مصدق، در دانشگاه تهران سخنرانی خواهد کرد. مجاهدین خلق، نهضت آزادی، حزب ملت ایران، جبهه‌ی ملی، فداییان خلق، از جمله گروه‌هایی بودند که برای حضور در این مراسم … ادامه خواندن غائله چهاردهم اسفند 1359 پاشنه آشیل بنی صدر