صادق کوشکی: «نهادهای اضافی» تعطیل شوند

محمد صادق کوشکی استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه «این سوال که برخی از نهادها ادغام یا تعطیل شوند، مثل این‌ می‌ماند که به شما بگویند یک سری از مانتوهایت را دور بیندازی»، گفت: اما تو می‌گویی چرا اینکار را باید انجام دهم، هر مانتویی کارکرد خودش را دارد. محمد صادق کوشکی در گفت وگو … ادامه خواندن صادق کوشکی: «نهادهای اضافی» تعطیل شوند