از تکذیب ناطق نوری تا ادامه‌ی ادعاها درباره‌ی کلاک

علی رغم اینکه 28 اسفندماه «تکذیب ادعای نقش ناطق نوری – از بزرگان جریان اصولگرا – در ماجرای ویلاسازی در لواسان» به نقل از دفتر او در رسانه‌ها درباره‌ی کلاک منتشر شده، اما همچنان ادعاها از سوی سردبیر تلویزیون اینترنتی آوانت که کارشناس برنامه‌ی «ثریا»ی شبکه‌ی اول است ادامه دارد. تکذیبیه‌ی دفتر ناطق نوری ایسنا … ادامه خواندن از تکذیب ناطق نوری تا ادامه‌ی ادعاها درباره‌ی کلاک