گزارش: محدودیت سنی مانع تماشای رحمان ۱۴۰۰ نشد

محدودیت سنی فیلم‌های سینمایی معیاری استاندارد در سطح جهانی برای تشخیص تناسب موضوع، دیالوگ‌ها و حتی تصاویر فیلم با سن تماشاچیان است. این محدودیت مشخص می‌کند که چه افرادی می‌توانند یک فیلم را تماشا کنند. گزارش پبش‌رو محدودیت سنی و اعلام آن در تبلیغات فیلم «رحمان ۱۴۰۰» را بررسی کرده است. چند سینما، روابط عمومی … ادامه خواندن گزارش: محدودیت سنی مانع تماشای رحمان ۱۴۰۰ نشد