برکناری علی دایی و ماجرای سردار غفور

‘علی دایی’ سرمربی پیشین سایپا می‌گوید: آقای مصطفی مدبر برای من وجود خارجی ندارد و آدم حقیقی‌ای به این اسم نمی‌شناسم. تا جایی که ذهن ناقصم یاری می‌کند و او را از زمانی که ریاست حراست صداوسیما را داشت، بعنوان سردار غفور می‌شناسم. برای من جالب بود که در یک برنامه نود خودش را مدبر … ادامه خواندن برکناری علی دایی و ماجرای سردار غفور