گزارش تصویری۱/ همایش سراسر اصلاح طلبان کشور در کانون توحید تهران

عکس: علی اکبر محمدخانی، انصاف نیوز

{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","dateCreated":"\u06f1\u06f3\u06f9\u06f3-\u06f1\u06f0-\u06f2\u06f5 \u06f1\u06f9:\u06f1\u06f9:\u06f0\u06f0 +\u06f0\u06f0:\u06f0\u06f0","datePublished":"\u06f1\u06f3\u06f9\u06f3-\u06f1\u06f0-\u06f2\u06f5 \u06f1\u06f9:\u06f1\u06f9:\u06f0\u06f0 +\u06f0\u06f0:\u06f0\u06f0","dateModified":"\u06f1\u06f3\u06f9\u06f3-\u06f1\u06f0-\u06f2\u06f5 \u06f1\u06f9:\u06f1\u06f9:\u06f0\u06f0 +\u06f0\u06f0:\u06f0\u06f0","headline":"\u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631\u06cc\u06f1\/ \u0647\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631 \u0627\u0635\u0644\u0627\u062d \u0637\u0644\u0628\u0627\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u06a9\u0627\u0646\u0648\u0646 \u062a\u0648\u062d\u06cc\u062f \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646","name":"\u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631\u06cc\u06f1\/ \u0647\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631 \u0627\u0635\u0644\u0627\u062d \u0637\u0644\u0628\u0627\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u06a9\u0627\u0646\u0648\u0646 \u062a\u0648\u062d\u06cc\u062f \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646","keywords":[],"url":"http:\/\/www.ensafnews.com\/16882\/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c1-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86-%da%a9\/","description":"\u0639\u06a9\u0633: \u0639\u0644\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631 \u0645\u062d\u0645\u062f\u062e\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0627\u0646\u0635\u0627\u0641 \u0646\u06cc\u0648\u0632","copyrightYear":"\u06f1\u06f3\u06f9\u06f3","articleSection":"\u0622\u0631\u0634\u06cc\u0648","articleBody":"\u0639\u06a9\u0633: \u0639\u0644\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631 \u0645\u062d\u0645\u062f\u062e\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0627\u0646\u0635\u0627\u0641 \u0646\u06cc\u0648\u0632","publisher":{"@id":"#Publisher","@type":"Organization","name":"\u0627\u0646\u0635\u0627\u0641 \u0646\u06cc\u0648\u0632","logo":{"@type":"ImageObject","url":"http:\/\/www.ensafnews.com\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/ensaf-logo-t2.png"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/ensafnews","https:\/\/twitter.com\/ensafnews","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UC3iKbWrqhPZgN_orWiK0bvA","https:\/\/www.instagram.com\/ensafnews","http:\/\/t.me\/ensafnews"]},"sourceOrganization":{"@id":"#Publisher"},"copyrightHolder":{"@id":"#Publisher"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/www.ensafnews.com\/16882\/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c1-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86-%da%a9\/"},"author":{"@type":"Person","name":"admin","url":"http:\/\/www.ensafnews.com\/author\/admin\/"}}

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن