رضا شهابی برای سخنرانی به فرانسه رفت

کانال سندیکای کارگران شرکت واحد خبر داد: رضا شهابی از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد روز بیستم اردیبهشت وارد فرودگاه پاریس در کشور فرانسه شد. به گزارش انصاف نیوز، بر اساس نوشته‌ی این کانال، رضا شهابی به نمایندگی سندیکای کارگران شرکت واحد به دعوت کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (سِ ژِ تِ) برای شرکت در … ادامه خواندن رضا شهابی برای سخنرانی به فرانسه رفت