کلنجار یک صنعتگر ارمنی برای پرورش خوک در ایران

زهرا منصوری، خبرنگار انصاف نیوز: آرشالوس داودی از اقلیت‌های مذهبی ارامنه (مسیحی) که قصد پرورش خوک در ایران را داشته و دارد، می‌گوید در اقلیت‌های مذهبی مسیحی استفاده از خوک منعی ندارد و از آن برای بکارگیری چربی در صنعت صابون سازی، تهیه‌‌ی نخ بخيه و کارهای تحقیقاتی و مانند آن هم استفاده می‌شود. این شهروند … ادامه خواندن کلنجار یک صنعتگر ارمنی برای پرورش خوک در ایران