غفار عباسی، عارف یا عنصری مشکوک؟

معصومه رشیدیان، خبرنگار انصاف نیوز: نخستین خبر که نگاه‌‌ها را به غفار غفاری یا غفار عباسی روحانی ساکن قم، جلب کرد درباره‌ی جلساتی با مریدانش در مسجد رضاییه بود، بعد عکسی از او و برادران صدرالساداتی بود که خبرساز شد، که یکی، سید مهدی صدرالساداتی، روحانی-سلبریتی است که با طرح مطالبات اجتماعی و ادعای مبارزه … ادامه خواندن غفار عباسی، عارف یا عنصری مشکوک؟