پاسخ رییس دانشگاه تهران به انتقادات بسیج دانشجویی

«محمود نیلی احمدآبادی»، رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر این‌که کمیته انضباطی باید آخرین ابزار برخورد با دانشجویان در دانشگاه باشد، گفت: دانشگاه به عنوان جزئی از جامعه تحت تأثیر مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بیرون قرار می‌گیرد، بنابراین مدیریت تمامی اتفاقات داخل دانشگاه لزوماً بر عهده مسؤولان دانشگاه نیست، ضمن این که قرار نیست … ادامه خواندن پاسخ رییس دانشگاه تهران به انتقادات بسیج دانشجویی