توضیحات عضو سندیکای شرکت واحد درباره‌ی سفر رضا شهابی

داود رضوی، عضو هیات مدیره‌ی سندیکای شرکت واحد در ارتباط با سفر رضا شهابی به فرانسه برای شرکت در یک کنگره‌ی کارگری گفت: در یک سفر خارجی شما باید از دو ماه قبل برنامه‌ریزی کنید. این سفر آقای شهابی هم در رابطه با پنجاه و دومین کنگره‌ی «سِ ژِ تِ» بود و نمایندگان اکثر کشورهای … ادامه خواندن توضیحات عضو سندیکای شرکت واحد درباره‌ی سفر رضا شهابی