بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فسا

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فسا در بیانیه‌ای نوشت: امام خمینی(س): ما اگر دانشگاهمان اداره نشود، کارمان زار است. تمام مسائل به دست دانشگاه است. دانشگاهی و دانشجو، چه دانشجوی قدیمی و چه دانشجوی جدید، همه‌ی مسائل توی دست اینها باید حل بشود. اینها قوه متفکره ملت هستند. نام «انجمن اسلامی دانشجویان»، همه‌ی تاریخ جنبش دانشجویی در … ادامه خواندن بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فسا