گزارش| آخرین وضعیت شجریان چگونه است؟

حدود یک هفته، از نطق الیاس حضرتی نماینده‌ی مردم تهران درباره‌ی محمدرضا شجریان استاد آواز ایران می‌گذرد.  نطقی که فارغ از حاشیه‌هایی که در پی داشت و نتیجه‌ی استفاده از ادبیاتی خاص در آن بود، این سوال را طرح کرد که آیا تغییری در وضعیت سلامت محمدرضا شجریان ایجاد شده است؟ گزارش پیش‌رو آخرین وضعیت … ادامه خواندن گزارش| آخرین وضعیت شجریان چگونه است؟