منظور خاتمی از فدرالیسم چیست؟

زهرا منصوری، خبرنگار انصاف نیوز: سید محمد خاتمی رییس جمهور اسبق  ایران در دیدار با اعضای شورای شهر پنجم شهر تهران  گفته بود: «شاید در حال حاضر از نظر سیاسی مناسب نباشد اما مطلوب‌ترین شیوه حکومت مردمی، اداره فدرالی است، اما ما از نظر قانون اساسی نمی‌توانیم فدارتیو باشیم.» این صحبت‌های او واکنش‌های فراوانی را … ادامه خواندن منظور خاتمی از فدرالیسم چیست؟