ابهام تقلب در انتخابات کمیته‌ی ناظر بر نشریات وزارت علوم

انتخابات کمیته‌ ی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم هفته‌ی گذشته برگزار شد که با حاشیه‌های زیادی همراه بود، هر دو طیف شرکت‌کننده در این انتخابات نسبت به اتفاقات رخ داده در آن اعتراض داشتند و معتقد بودند که تخلفات زیادی در آن رخ داده است. حضور افرادی که معرفی‌نامه‌ی جعلی داشتند و همینطور کسانی … ادامه خواندن ابهام تقلب در انتخابات کمیته‌ی ناظر بر نشریات وزارت علوم