فیلم | نئولیبرالیسم در ایران

فیلم سخنرانی یوسف اباذری استاد دانشگاه تهران و آرمان ذاکری دانشجوی جامعه شناسی با عنوان نئولیبرالیسم در ایران که ایرنا منتشر کرده است را در زیر می‌بینید: https://hw14.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/9203ef17c8ed3404b11be6bb420e5c6613995385-480p__37277.mp4 انتهای پیام