گزارش درآمد مدیران صندوق بازنشستگی و هلدینگ‌ها [جدول]

گزارش حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و هلدینگ‌های زیرمجموعه‌ی آن در سایت این صندوق منتشر شد.

حقوق و مزایای دریافتی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۳۹۷ (اعم از حقوق و مزایای مستمر، اضافه کار، کارانه، پاداش، عیدی، حق مأموریت و …)
نام و نام خانوادگیسمتمتوسط ناخالص دریافتی ماهانه
(ریال)
متوسط خالص دریافتی ماهانه
(ریال)
جمشید تقی زادهمدیر عامل (سابق *)۲۵۶,۵۹۷,۰۰۹۲۲۱,۷۳۳,۳۲۵
نعمت اله ایزدیرئیس هیئت مدیره۱۹۴,۲۸۳,۵۰۳۱۹۴,۲۶۶,۰۱۳
محمد مهدی انتشارینایب رئیس هیئت مدیره۲۰۸,۹۴۳,۸۴۶۱۸۲,۰۷۳,۹۷۷
کمال‌ الدین پیر مؤذنعضو هیئت مدیره۲۱۷,۸۰۴,۷۰۰۱۸۲,۸۳۸,۶۰۰
سید علیرضا سیاسی رادعضو هیئت مدیره۱۸۷,۳۳۲,۹۲۰۱۷۱,۸۶۹,۸۶۹
علی اکبر عرب مازارعضو هیئت مدیره۱۹۰,۷۶۹,۵۸۲۱۶۹,۷۹۷,۵۹۹
(*) با توجه به عدم موافقت مدیر عامل جدید صندوق با افزایش سنواتی حقوق مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره صندوق، هنوز احکام حقوق سال ۹۸ صادر نشده است.

 

حوزه فعالیت هلدینگ : حمل و نقل، صنعت و معدن، گردشگری و سایر
گزارش حقوق و مزایای دریافتی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه ‏گذاری آتیه صبا در سال ۱۳۹۷ (اعم از حقوق و مزایای مستمر، اضافه کار، کارانه، پاداش، عیدی، حق مأموریت و …)
نام و نام خانوادگیسمتمتوسط ناخالص دریافتی ماهانه
(ریال)
متوسط خالص دریافتی ماهانه
(ریال)
اعضای موظف
ولی آذروشمدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره (*)۶۳۱,۰۷۰,۱۲۴۵۳۹,۹۶۵,۲۲۱
علی محمد علیخان زادهرئیس هیئت مدیره (**)۵۱۲,۴۷۸,۶۹۲۴۴۶,۲۲۶,۰۸۷
سید علیرضا میرنیاعضو هیئت مدیره۲۷۱,۴۰۴,۱۴۷۲۲۱,۴۹۷,۴۳۶
اعضای غیر موظف
علیرضا بیگدلی آذریعضو هیئت مدیره۱۴,۰۰۰,۰۰۰۱۲,۶۰۰,۰۰۰
(*)مجموع حقوق ومزایای ایشان در سال ۱۳۹۷ به‏ صورت ناخالص برابر ۵,۲۱۳,۵۸۱,۴۸۶ ریال و به‏ صورت خالص برابر ۴,۳۵۶,۲۴۸,۶۴۷ ریال بوده است. علاوه بر این، ایشان در سال ۱۳۹۷ بابت پاداش عملکردسال ۱۳۹۶ مبلغ ۲,۱۲۳,۳۳۴,۰۰۰ ریال به ‏صورت خالص دریافت نموده است. بنابراین، مجموع دریافتی ایشان در سال ۹۷  به ‏صورت خالص ۶,۴۷۹,۵۸۲,۶۴۷ ریال بوده است. ایشان در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ برکنار شده است.
(**) مجموع حقوق ومزایای ایشان در سال ۱۳۹۷ به ‏صورت ناخالص برابر ۴,۳۰۱,۳۰۱,۷۸۱ ریال و به ‏صورت خالص برابر ۳,۶۹۱,۱۱۴,۷۷۷ ریال بوده است. علاوه بر این، ایشان در سال ۱۳۹۷ بابت پاداش عملکردسال ۱۳۹۶ مبلغ ۱,۶۶۳,۵۹۸,۲۶۸ریال به‏ صورت خالص دریافت نموده است. بنابراین، مجموع دریافتی ایشان در سال ۹۷  به‏ صورت خالص ۵,۳۵۴,۷۱۳,۰۴۵ ریال بوده است.

 

حوزه فعالیت هلدینگ : نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه، فولاد و سایر
گزارش حقوق و مزایای دریافتی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه‏ گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۳۹۷ (اعم از حقوق و مزایای مستمر، اضافه کار، کارانه، پاداش، عیدی، حق مأموریت و …)
نام و نام خانوادگیسمتمتوسط ناخالص دریافتی ماهانه
(ریال)
متوسط خالص دریافتی ماهانه
(ریال)
اعضای موظف
محمد رضا رستمیمدیر عامل و عضو هیئت مدیره۳۱۷,۸۶۰,۱۲۲۲۳۰,۵۰۰,۹۵۶
حجت اله اسماعیلیعضو هیئت مدیره۲۲۳,۷۳۲,۶۸۷۱۸۴,۹۲۵,۰۰۰
اعضای غیر موظف
محمد مهدی نواب مطلقرئیس هیئت مدیره (*)۹۷,۹۱۶,۶۶۷۹۴,۶۶۶,۶۶۷
منصور حقیقت پورنایب رئیس هیئت مدیره (**)۸۹,۵۸۳,۳۳۳۸۶,۳۳۳,۳۳۳
احمد صیفی کاران قمعضو هیئت مدیره (**)۸۹,۵۸۳,۳۳۳۸۶,۳۳۳,۳۳۳
(*) ایشان در سال ۹۷ غیر از حق حضور ماهانه، بابت پاداش مجمع سال ۹۶ مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال دریافت کرده اند. مجموع دریافتی ایشان به‏ صورت خالص مبلغ ۱,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده است که متوسط ماهیانه آن در جدول درج شده است.
(**) ایشان در سال ۹۷ غیر از حق حضور ماهانه، بابت پاداش مجمع سال ۹۶ مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال دریافت کرده اند. مجموع دریافتی ایشان به ‏صورت خالص مبلغ ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده است که متوسط ماهیانه آن در جدول درج شده است.

 

حوزه فعالیت هلدینگ : صنایع غذایی و کشاورزی
حقوق و مزایای دریافتی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه‏ گذاری صبا جهاد در سال ۱۳۹۷ (اعم از حقوق و مزایای مستمر، اضافه کار، کارانه، پاداش، عیدی، حق مأموریت و …)
نام و نام خانوادگیسمتمتوسط ناخالص دریافتی ماهانه
(ریال)
متوسط خالص دریافتی ماهانه
(ریال)
اعضای موظف
علی رومیمدیر عامل (سابق)۲۶۲,۰۵۰,۴۴۷۲۱۱,۱۶۲,۲۳۰
فخراله مولاییمدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره (*)
مسعود حسین زاده وجدانیرئیس هیئت مدیره۲۴۷,۳۸۴,۱۸۵۲۱۹,۲۵۶,۰۵۰
اعضای غیر موظف
حمزه رستم پور کاکرودیعضو هیئت مدیره۱۲,۵۰۰,۰۰۰۱۱,۲۵۰,۰۰۰
مهرنوش امجدی گلپایگانیعضو هیئت مدیره۱۲,۵۰۰,۰۰۰۱۱,۲۵۰,۰۰۰
علی حاج آقا پورعضو هیئت مدیره۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳,۵۰۰,۰۰۰
(*) بر طبق گزارشات واصله، ایشان در سال ۱۳۹۷ همزمان مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد بوده‏ اند و از شرکت سرمایه‏ گذاری صبا جهاد دریافتی نداشته اند.

 

حوزه فعالیت هلدینگ : بیمه ، بانک، خدمات مالی و سرمایه گذاری
حقوق و مزایای دریافتی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه در سال ۱۳۹۷ (اعم از حقوق و مزایای مستمر، اضافه کار، کارانه، پاداش، عیدی، حق مأموریت و …)
نام و نام خانوادگیسمتمتوسط ناخالص دریافتی ماهانه
(ریال)
متوسط خالص دریافتی ماهانه
(ریال)
اعضای موظف
محمود طهماسبی کهیانیمدیر عامل و عضو هیئت مدیره۲۶۰,۹۵۴,۷۲۸۱۹۳,۲۳۸,۶۸۷
اعضای غیر موظف
محمد نادر خمجانیرئیس هیئت مدیره
حسین پناهیانعضو هیئت مدیره۶,۰۰۰,۰۰۰۵,۵۰۰,۰۰۰
رضا تهرانیعضو هیئت مدیره۶,۰۰۰,۰۰۰۵,۵۰۰,۰۰۰
لینک کوتاه شده: http://www.ensafnews.com/4u0FP
برچسب ها

نوشته های مشابه

3 Comments

 1. ماشاالله به شهامت آقای دکتر صالحی مدیر جوان و نخبه کشور
  انشالله که هرچه زودتر مدیرانی جوان متعهد و متخصص را برای فعالیت در شرکت های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری برای اصلاح وضعیت بازنشسته ها به کار بگیرید

 2. سلام
  اگر جوانگرایی در پستهای مدیریتی به همین منوال ادامه داسته باشه
  حتماا روزی پیشرفت مدرن فرهنگی و اقتصادی وسیاسی را درکشور خواهیم دید و امروز با این انتصابات جوانگرایانه پوست اندازی مدیریت سنتی نمایان است
  به امید روزهای بهتر ایران اسلامی

 3. “علیرضا میرنیا” فرزند رییس دفتر سابق شریعتمداری بدون سابقه کاری مرتبط و مدرک تحصیلی مرتبط !!!!!
  و جدیدا انتصاب “محسن بیگلربیگی” مسئول رسانه ای و تبلیغات شخصی محمد شریعتمداری به عضویت در هیات مدیره پتروشیمی غدیر بدون سابقه کاری و مدرک تحصیلی مرتبط !!!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن