گزارش درآمد مدیران صندوق بازنشستگی و هلدینگ‌ها [جدول]

گزارش حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و هلدینگ‌های زیرمجموعه‌ی آن در سایت این صندوق منتشر شد.

حقوق و مزایای دریافتی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۳۹۷ (اعم از حقوق و مزایای مستمر، اضافه کار، کارانه، پاداش، عیدی، حق مأموریت و …)
نام و نام خانوادگی سمت متوسط ناخالص دریافتی ماهانه
(ریال)
متوسط خالص دریافتی ماهانه
(ریال)
جمشید تقی زاده مدیر عامل (سابق *) ۲۵۶,۵۹۷,۰۰۹ ۲۲۱,۷۳۳,۳۲۵
نعمت اله ایزدی رئیس هیئت مدیره ۱۹۴,۲۸۳,۵۰۳ ۱۹۴,۲۶۶,۰۱۳
محمد مهدی انتشاری نایب رئیس هیئت مدیره ۲۰۸,۹۴۳,۸۴۶ ۱۸۲,۰۷۳,۹۷۷
کمال‌ الدین پیر مؤذن عضو هیئت مدیره ۲۱۷,۸۰۴,۷۰۰ ۱۸۲,۸۳۸,۶۰۰
سید علیرضا سیاسی راد عضو هیئت مدیره ۱۸۷,۳۳۲,۹۲۰ ۱۷۱,۸۶۹,۸۶۹
علی اکبر عرب مازار عضو هیئت مدیره ۱۹۰,۷۶۹,۵۸۲ ۱۶۹,۷۹۷,۵۹۹
(*) با توجه به عدم موافقت مدیر عامل جدید صندوق با افزایش سنواتی حقوق مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره صندوق، هنوز احکام حقوق سال ۹۸ صادر نشده است.

 

حوزه فعالیت هلدینگ : حمل و نقل، صنعت و معدن، گردشگری و سایر
گزارش حقوق و مزایای دریافتی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه ‏گذاری آتیه صبا در سال ۱۳۹۷ (اعم از حقوق و مزایای مستمر، اضافه کار، کارانه، پاداش، عیدی، حق مأموریت و …)
نام و نام خانوادگی سمت متوسط ناخالص دریافتی ماهانه
(ریال)
متوسط خالص دریافتی ماهانه
(ریال)
اعضای موظف
ولی آذروش مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره (*) ۶۳۱,۰۷۰,۱۲۴ ۵۳۹,۹۶۵,۲۲۱
علی محمد علیخان زاده رئیس هیئت مدیره (**) ۵۱۲,۴۷۸,۶۹۲ ۴۴۶,۲۲۶,۰۸۷
سید علیرضا میرنیا عضو هیئت مدیره ۲۷۱,۴۰۴,۱۴۷ ۲۲۱,۴۹۷,۴۳۶
اعضای غیر موظف
علیرضا بیگدلی آذری عضو هیئت مدیره ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۶۰۰,۰۰۰
(*)مجموع حقوق ومزایای ایشان در سال ۱۳۹۷ به‏ صورت ناخالص برابر ۵,۲۱۳,۵۸۱,۴۸۶ ریال و به‏ صورت خالص برابر ۴,۳۵۶,۲۴۸,۶۴۷ ریال بوده است. علاوه بر این، ایشان در سال ۱۳۹۷ بابت پاداش عملکردسال ۱۳۹۶ مبلغ ۲,۱۲۳,۳۳۴,۰۰۰ ریال به ‏صورت خالص دریافت نموده است. بنابراین، مجموع دریافتی ایشان در سال ۹۷  به ‏صورت خالص ۶,۴۷۹,۵۸۲,۶۴۷ ریال بوده است. ایشان در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ برکنار شده است.
(**) مجموع حقوق ومزایای ایشان در سال ۱۳۹۷ به ‏صورت ناخالص برابر ۴,۳۰۱,۳۰۱,۷۸۱ ریال و به ‏صورت خالص برابر ۳,۶۹۱,۱۱۴,۷۷۷ ریال بوده است. علاوه بر این، ایشان در سال ۱۳۹۷ بابت پاداش عملکردسال ۱۳۹۶ مبلغ ۱,۶۶۳,۵۹۸,۲۶۸ریال به‏ صورت خالص دریافت نموده است. بنابراین، مجموع دریافتی ایشان در سال ۹۷  به‏ صورت خالص ۵,۳۵۴,۷۱۳,۰۴۵ ریال بوده است.

 

حوزه فعالیت هلدینگ : نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه، فولاد و سایر
گزارش حقوق و مزایای دریافتی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه‏ گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۳۹۷ (اعم از حقوق و مزایای مستمر، اضافه کار، کارانه، پاداش، عیدی، حق مأموریت و …)
نام و نام خانوادگی سمت متوسط ناخالص دریافتی ماهانه
(ریال)
متوسط خالص دریافتی ماهانه
(ریال)
اعضای موظف
محمد رضا رستمی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ۳۱۷,۸۶۰,۱۲۲ ۲۳۰,۵۰۰,۹۵۶
حجت اله اسماعیلی عضو هیئت مدیره ۲۲۳,۷۳۲,۶۸۷ ۱۸۴,۹۲۵,۰۰۰
اعضای غیر موظف
محمد مهدی نواب مطلق رئیس هیئت مدیره (*) ۹۷,۹۱۶,۶۶۷ ۹۴,۶۶۶,۶۶۷
منصور حقیقت پور نایب رئیس هیئت مدیره (**) ۸۹,۵۸۳,۳۳۳ ۸۶,۳۳۳,۳۳۳
احمد صیفی کاران قم عضو هیئت مدیره (**) ۸۹,۵۸۳,۳۳۳ ۸۶,۳۳۳,۳۳۳
(*) ایشان در سال ۹۷ غیر از حق حضور ماهانه، بابت پاداش مجمع سال ۹۶ مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال دریافت کرده اند. مجموع دریافتی ایشان به‏ صورت خالص مبلغ ۱,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده است که متوسط ماهیانه آن در جدول درج شده است.
(**) ایشان در سال ۹۷ غیر از حق حضور ماهانه، بابت پاداش مجمع سال ۹۶ مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال دریافت کرده اند. مجموع دریافتی ایشان به ‏صورت خالص مبلغ ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده است که متوسط ماهیانه آن در جدول درج شده است.

 

حوزه فعالیت هلدینگ : صنایع غذایی و کشاورزی
حقوق و مزایای دریافتی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه‏ گذاری صبا جهاد در سال ۱۳۹۷ (اعم از حقوق و مزایای مستمر، اضافه کار، کارانه، پاداش، عیدی، حق مأموریت و …)
نام و نام خانوادگی سمت متوسط ناخالص دریافتی ماهانه
(ریال)
متوسط خالص دریافتی ماهانه
(ریال)
اعضای موظف
علی رومی مدیر عامل (سابق) ۲۶۲,۰۵۰,۴۴۷ ۲۱۱,۱۶۲,۲۳۰
فخراله مولایی مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره (*)
مسعود حسین زاده وجدانی رئیس هیئت مدیره ۲۴۷,۳۸۴,۱۸۵ ۲۱۹,۲۵۶,۰۵۰
اعضای غیر موظف
حمزه رستم پور کاکرودی عضو هیئت مدیره ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۲۵۰,۰۰۰
مهرنوش امجدی گلپایگانی عضو هیئت مدیره ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۲۵۰,۰۰۰
علی حاج آقا پور عضو هیئت مدیره ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
(*) بر طبق گزارشات واصله، ایشان در سال ۱۳۹۷ همزمان مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد بوده‏ اند و از شرکت سرمایه‏ گذاری صبا جهاد دریافتی نداشته اند.

 

حوزه فعالیت هلدینگ : بیمه ، بانک، خدمات مالی و سرمایه گذاری
حقوق و مزایای دریافتی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه در سال ۱۳۹۷ (اعم از حقوق و مزایای مستمر، اضافه کار، کارانه، پاداش، عیدی، حق مأموریت و …)
نام و نام خانوادگی سمت متوسط ناخالص دریافتی ماهانه
(ریال)
متوسط خالص دریافتی ماهانه
(ریال)
اعضای موظف
محمود طهماسبی کهیانی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ۲۶۰,۹۵۴,۷۲۸ ۱۹۳,۲۳۸,۶۸۷
اعضای غیر موظف
محمد نادر خمجانی رئیس هیئت مدیره
حسین پناهیان عضو هیئت مدیره ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰
رضا تهرانی عضو هیئت مدیره ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰
برچسب ها

نوشته های مشابه

پیام

 1. ماشاالله به شهامت آقای دکتر صالحی مدیر جوان و نخبه کشور
  انشالله که هرچه زودتر مدیرانی جوان متعهد و متخصص را برای فعالیت در شرکت های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری برای اصلاح وضعیت بازنشسته ها به کار بگیرید

 2. سلام
  اگر جوانگرایی در پستهای مدیریتی به همین منوال ادامه داسته باشه
  حتماا روزی پیشرفت مدرن فرهنگی و اقتصادی وسیاسی را درکشور خواهیم دید و امروز با این انتصابات جوانگرایانه پوست اندازی مدیریت سنتی نمایان است
  به امید روزهای بهتر ایران اسلامی

 3. “علیرضا میرنیا” فرزند رییس دفتر سابق شریعتمداری بدون سابقه کاری مرتبط و مدرک تحصیلی مرتبط !!!!!
  و جدیدا انتصاب “محسن بیگلربیگی” مسئول رسانه ای و تبلیغات شخصی محمد شریعتمداری به عضویت در هیات مدیره پتروشیمی غدیر بدون سابقه کاری و مدرک تحصیلی مرتبط !!!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن