رای دادگاه سعید طوسی «خلاف شرع بین» تشخیص داده شد

یکی از شاکیان سعید طوسی در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز از نظر دادستانی کل کشور مبنی بر خلاف شرع بین بودن رای پرونده ی اقای طوسی خبر داد. بنا بر گفته‌ی او، رای صادره‌ی دادگاه تجدیدنظر که حکم به برائت طوسی داده بود از سوی دادستانی کل کشور خلاف شرع بین تشخیص داده شد … ادامه خواندن رای دادگاه سعید طوسی «خلاف شرع بین» تشخیص داده شد