ماجرای تفکیک جنسیتی در کتابخانه دانشگاه علم و صنعت چیست؟

درپی اعتراضات اخیر دانشجویان دانشگاه علم و صنعت به پارتیشن‌بندی و تفکیک جنسیتی کتابخانه مرکزی این دانشگاه، معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر این‌که این پارتیشن‌بندی به منظور تأمین امنیت دانشجویان در فصل امتحانات قرار داده شده است، گفت: تقاضای دانشجویان برای ایجاد فضای فیزیکی به منظور همکاری دانشجویان دختر و پسر … ادامه خواندن ماجرای تفکیک جنسیتی در کتابخانه دانشگاه علم و صنعت چیست؟