نسبت ما و ماجرای نجفی

معصومه رشیدیان، دبیر سیاسی انصاف نیوز: یکی از اعضای حفاظت با صدای بلند اعلام می‌کند: «خبرنگارها و عکاس‌ها همگی چند دقیقه بیرون باشند». با خود درگیرم که منِ نشسته بر پنجمین صندلی از ردیف سوم در دادگاه محمدعلی نجفی، حالا و در اینجا بعنوان «مطلع» نشسته‌ام و این دستور شامل حالم نمی‌شود؛ اما دوباره با … ادامه خواندن نسبت ما و ماجرای نجفی