انتخابات و امکان تغییر

رضا بابایی، پژوهشگر فرهنگی در یادداشتی تلگرامی با عنوان «انتخابات و امکان تغییر» نوشت: از نخستین رأی‌گیری در عصر مشروطه تا امروز، انتخابات در ایران، هیچ‌گاه منشأ تغییر در سیاست‌های کلان کشور نبوده است. مهم‌ترین تغییرات سیاسی در ایران یا بر اثر کودتا بوده است(کودتای سوم اسفند و ۲۸ مرداد) یا جنگ جهانی دوم(عزل رضاشاه) … ادامه خواندن انتخابات و امکان تغییر