فهرست رسانه‌های غیرخصوصی دارای مجوز [جدول]

انصاف نیوز برای اولین بار فهرست رسانه‌های غیرخصوصی دارای مجوز را منتشر می‌کند. این فهرست را می‌توانید در زیر ببینید.

این فهرست البته نقص‌هایی دارد. تعدادی از رسانه‌ها که خصوصی نیستند در این فهرست قرار ندارند، یکی از دلایل آن این است که بخشی از رسانه‌ها از وزارت ارشاد مجوز نگرفته‌اند و این فهرست تنها به رسانه‌های مجوزدار محدود است. بخشی از آنها هم وضعیت شفافی از لحاط قانونی ندارند. اما رسانه‌هایی که در جدول زیر قرار دارند به صورتی واضح غیرخصوصی هستند.

دوره انتشار نام رسانه صاحب امتیاز مدیر مسوول تاریخ صدور مجوز
فصلنامه بیمه زندگی مان َشرکت سهامی بیمه ایران حمیدی ، ابراهیم ۱۳۸۶/۰۳/۲۱
ماهنامه مهر رضوی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی – ، – ۱۳۹۱/۰۳/۲۲
فصلنامه فرهنگ زنجان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان کرباسی ، فاطمه ۱۳۹۱/۰۲/۰۴
فصلنامه فرهنگ گیلان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان فاضلی ، فیروز ۱۳۷۵/۰۲/۰۳
فصلنامه فرهنگ همدان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان فروتن ، مجید ۱۳۷۵/۰۶/۲۶
فصلنامه مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی ، در حال تغيير ۱۳۹۲/۰۳/۰۶
دو فصلنامه پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان امیرزاده ، همایون ۱۳۸۷/۰۳/۲۰
فصلنامه فرهنگ اصفهان اداره کل فرهنگ وارشاد استان اصفهان ارزانی ، حبیب رضا ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
فصلنامه فرهنگ گلستان ادراه کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان فضیلت ، علی اصغر ۱۳۸۷/۰۸/۲۹
ماهنامه پیوند انجمن اولیاء و مربیان عباس‌پور ، نورعلی ۱۳۸۳/۰۹/۲۶
دو فصلنامه جستارهای باستان­ شناسی ایران پیش از اسلام انجمن علمی باستان شناسی ایران ساریخانی ، مجید ۱۳۹۳/۰۱/۱۸
فصلنامه Applied food biotechnology انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور حسینی ، هدایت ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
فصلنامه Nutrition And Food Sciences Research انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور حاجی فرجی ، مجید ۱۳۹۳/۰۱/۱۸
فصلنامه علوم تغذیه وصنایع غذایی ایران انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور حسینی ، هدایت ۱۳۸۵/۰۴/۱۹
فصلنامه پژوهش های پولی بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا- پژوهشکده پولی و بانکی دیواندری ، علی ۱۳۸۳/۱۰/۲۱
فصلنامه تازه های اقتصاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دیواندری ، علی ۱۳۶۸/۰۷/۲۴
فصلنامه روند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، در حال تغيير ۱۳۶۹/۱۱/۱۵
فصلنامه مطالعات ایرانشناسی بنیاد ایران‌شناسی بهرام زاده ، محمد ۱۳۹۴/۰۳/۲۵
فصلنامه مطالعات خلیج فارس بنیاد ایران‌شناسی بهرام زاده ، محمد ۱۳۹۱/۰۶/۲۷
فصلنامه فرهنگ رضوی. بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا ع برازش ، محمود رضا ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
فصلنامه مشکوة بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی ، در حال تغيير ۱۳۶۳/۰۴/۱۷
فصلنامه زنان و حماسه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مجتهدزاده لاریجانی ، مریم ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
خبرگزاری دفاع مقدس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس هاشمی دانا ، سیدمجید ۱۳۹۲/۰۲/۳۰
فصلنامه فارابی بنیاد سینمایی فارابی تابش ، علیرضا ۱۳۶۸/۰۴/۱۲
پایگاه خبری حیات طیبه بنیاد شهید و امور ایثارگران کریمیان ، علیرضا ۱۳۹۱/۰۸/۲۲
ماهنامه شاهد جوان بنیاد شهید و امور ایثارگران ، در حال تغيير ۱۳۶۰/۱۲/۲۲
ماهنامه شاهد کودک بنیاد شهید و امور ایثارگران ، در حال تغيير ۱۳۸۱/۱۲/۱۲
ماهنامه شاهد نوجوان بنیاد شهید و امور ایثارگران ، در حال تغيير ۱۳۶۹/۰۷/۱۵
ماهنامه شاهد یاران بنیاد شهید و امور ایثارگران شهبازی ، محبوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۱
هفته نامه حیات طیبه بنیاد شهید و امور ایثارگران کریمیان ، علیرضا ۱۳۹۱/۰۷/۰۳
ماهنامه سرآمد بنیاد ملی نخبگان ستاری خواص ، سورنا ۱۳۹۱/۰۹/۱۳
دو فصلنامه ماهیان دریایی پزوهشکده آبزی پروری جنوب کشور غفله مرمضی ، جاسم ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
دو ماهنامه گزارش موردی پژوهشکده بیمه صفری ، امیر ۱۳۸۹/۰۹/۰۱
فصلنامه پژوهشنامه بیمه پژوهشکده بیمه صفری ، امیر ۱۳۶۷/۰۳/۰۳
فصلنامه مطالعات بیمه پژوهشکده بیمه صفری ، امیر ۱۳۹۱/۱۱/۰۲
ماهنامه افق بیمه پژوهشکده بیمه صفری ، امیر ۱۳۸۹/۰۹/۰۱
پایگاه خبری اقتصاد و بانک ایران پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی دیواندری ، علی ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
دو فصلنامه Iranian Review Of Foreign Affairs پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام رضایی میرقائد ، محسن ۱۳۹۰/۰۲/۲۶
فصلنامه راهبرد پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام رضایی میرقائد ، محسن ۱۳۷۰/۱۱/۲۱
فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام رضایی میرقائد ، محسن ۱۳۹۰/۰۹/۲۱
فصلنامه راهبرد اقتصادی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام رضایی میرقائد ، محسن ۱۳۹۰/۰۹/۲۱
فصلنامه روابط خارجی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در حال تغيير ۱۳۸۷/۰۵/۱۶
فصلنامه سازمان های بین المللی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام رضایی میرقائد ، محسن ۱۳۹۰/۰۹/۲۱
فصلنامه دانش حقوق عمومی پژوهشکده شورای نگهبان کدخدایی الیادرانی ، عباسعلی ۱۳۸۵/۰۱/۲۱
فصلنامه زمین شناسی ایران پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی میرزائی ، سعید ۱۳۸۲/۰۵/۲۰
فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی کدخدایی ، رسول ۱۳۹۲/۰۷/۱۵
دو فصلنامه پژوهش و فناوری محیط زیست پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی رسائی ، جمشید ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
فصلنامه مطالعات راهبردی پژوهشکده مطالعات راهبردی یزدان‌فام ، محمود ۱۳۷۸/۱۲/۲۳
ماهنامه دیده‌ بان امنیت ملی پژوهشکده مطالعات راهبردی یزدان‌فام ، محمود ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی پژوهشکده مطالعات راهبردی و امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی امینی ، سید جواد ۱۳۹۴/۰۳/۰۴
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی میرزایی ، حسین ۱۳۸۶/۰۲/۱۷
فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی میرزایی ، حسین ۱۳۸۷/۰۲/۲۳
فصلنامه طب جانباز پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان سروش ، محمد رضا ۱۳۸۷/۰۲/۲۳
فصلنامه مطالعات فرهنگ ایثار پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان سروش ، محمد رضا ۱۳۷۹/۰۹/۰۷
فصلنامه Journal Of Seismology and Earthquake Engineering پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله جعفری ممقانی ، محمد کاظم ۱۳۷۴/۰۵/۰۹
فصلنامه پژوهشنامه زلزله شناسی ومهندسی زلزله پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله جعفری ممقانی ، محمد کاظم ۱۳۷۷/۰۷/۲۷
فصلنامه علوم و مهندسی زلزله پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله جعفری ممقانی ، محمد کاظم ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
دو فصلنامه IRANIAN POLYMER JOURNAL پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران نکومنش حقیقی ، مهدی ۱۳۷۳/۰۲/۲۶
دو فصلنامه Polyolfines Journal پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران نکومنش حقیقی ، مهدی ۱۳۹۰/۰۷/۱۱
فصلنامه بسپارش پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران یوسفی ، علی اکبر ۱۳۹۰/۰۷/۱۱
ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران بهشتی ، محمد حسین ۱۳۶۷/۰۹/۲۰
دو فصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، در حال تغيير ۱۳۹۳/۱۱/۰۶
دو فصلنامه مطالعات طب ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، در حال تغيير ۱۳۹۳/۱۱/۱۳
فصلنامه رفتار حرکتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، در حال تغيير ۱۳۹۳/۱۱/۰۶
فصلنامه مطالعات روان شناسی ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، در حال تغيير ۱۳۹۳/۱۱/۱۳
دو فصلنامه تربیت اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اعرافی ، علیرضا ۱۳۸۲/۰۵/۲۰
دو فصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه غروی‌‌راد ، سیدمحمد ۱۳۸۵/۱۲/۱۴
دو ماهنامه پژوهش نفت پژوهشگاه صنعت نفت توفیقی داریان ، جعفر ۱۳۶۹/۱۲/۲۰
فصلنامه Journal Of Petroleum Science And Technology پژوهشگاه صنعت نفت توفیقی داریان ، جعفر ۱۳۸۹/۰۹/۰۱
فصلنامه پلیس ایلام پژوهشگاه علوم اجتماعی و مطالعات اجتماعی ناجا- فرماندهی انتظامی استان ایلام دولتی ، علی ۱۳۹۴/۰۸/۰۴
فصلنامه پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی عامری ، محمدعلی ۱۳۸۷/۰۴/۱۷
فصلنامه دانش انتظامی استان آذربایجان غربی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی- فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی اصلانی ، ناصر ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
فصلنامه دانش انتظامی یزد پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا- فرماندهی انتظامی استان یزد کاکاوند ، ایرج ۱۳۹۵/۰۲/۰۶
فصلنامه دانش انتظامی مازندران پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا(فرماندهی انتظامی استان مازندران) جعفری نسب ، مسعود ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
دو فصلنامه آموزش در علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی قبادی ، خسرو ۱۳۸۳/۰۸/۱۸
دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی قبادی ، خسرو ۱۳۸۳/۰۸/۱۸
فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی قبادی ، خسرو ۱۳۷۷/۱۱/۲۶
فصلنامه مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی قبادی ، خسرو ۱۳۸۵/۱۲/۱۴
پایگاه خبری ادبیات پارسی معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پارساپور ، زهرا ۱۳۹۰/۰۷/۱۱
پایگاه خبری تفکر و کودک پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هدایتی ، مهرنوش ۱۳۸۸/۱۲/۲۴
پایگاه خبری کهن نامه ادب پارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پارساپور ، زهرا ۱۳۸۸/۱۲/۲۴
پایگاه خبری آفاق الحضاره پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آیینه‌وند ، صادق ۱۳۷۵/۰۷/۱۶
پایگاه خبری بررسی مسائل اقتصاد ایران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علم الهدی ، سید سجاد ۱۳۸۸/۱۲/۲۴
پایگاه خبری پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی یوسفی فر ، شهرام ۱۳۹۱/۰۶/۲۷
پایگاه خبری تحقیقات تاریخ اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی یوسفی فر ، شهرام ۱۳۸۸/۱۲/۲۴
پایگاه خبری جستارهای تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ملائی توانی ، علیرضا ۱۳۸۸/۱۲/۲۴
پایگاه خبری جستارهای سیاسی معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی زیویار ، فرهاد ۱۳۸۸/۱۲/۲۴
پایگاه خبری زبان شناخت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی عاصی ، سید مصطفی ۱۳۸۸/۱۲/۲۴
پایگاه خبری فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مقدم حیدری ، غلامحسین ۱۳۸۸/۱۲/۲۴
پایگاه خبری مطالعات میان رشته ای در رسانه و فرهنگ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سپنجی ، امیر عبدالرضا ۱۳۸۸/۱۲/۲۴
پایگاه خبری منطق پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مقدم حیدری ، غلامحسین ۱۳۸۸/۱۲/۲۴
دو فصلنامه پژوهش نامه انتقادی متون برنامه های علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کریمی مطهر ، جان اله ۱۳۷۹/۰۹/۰۷
دو فصلنامه غرب شناسی بنیادی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بنایی جهرمی ، مهدی ۱۳۸۸/۱۲/۲۴
فصلنامه پژوهش نامه زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی صانع پور ، مریم ۱۳۸۸/۱۲/۲۴
فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، در حال تغيير ۱۳۸۳/۰۶/۰۵
فصلنامه حکمت معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی خدری ، غلامحسین ۱۳۸۸/۱۲/۲۴
فصلنامه پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران علیدوستی ، سیروس ۱۳۸۲/۰۵/۲۰
فصلنامه مطالعات دفاع مقدس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس کارگر ، بهمن ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
فصلنامه مطالعات فرهنگ و ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ،هنر و ارتباطات سلگی ، محمد ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
فصلنامه Journal of Reproduction and Infertility(JRI) پژوهشگاه فن آوری‌های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا احمد آخوندی ، محمد مهدی ۱۳۷۸/۰۵/۰۴
دو فصلنامه پژوهش نامه روانشناسی اسلامی پژوهشگاه قرآن و حدیث برنجکار ، رضا ۱۳۹۴/۰۳/۲۵
فصلنامه اخلاق پژوهی پژوهشگاه قرآن و حدیث صادقی ، هادی ۱۳۹۴/۰۲/۰۷
فصلنامه تعلیم و تربیت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش محمدیان ، بهرام‌ ۱۳۷۰/۰۷/۲۹
فصلنامه خانواده و پژوهش پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش محمدیان ، بهرام‌ ۱۳۸۲/۱۲/۲۲
فصلنامه مجله کودکان استثنایی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش محمدیان ، بهرام‌ ۱۳۸۰/۰۲/۳۱
فصلنامه اقیانوس شناسی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ابطحی ، بهروز ۱۳۷۵/۱۱/۱۵
دو فصلنامه مطالعات اسناد میراث فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری اسماعیلی ، مژگان ۱۳۸۰/۱۱/۱۵
دو فصلنامه iranian conservation science پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بهشتی ، سید محمد ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
دو فصلنامه آئین نوروز پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بهشتی ، سید محمد ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
فصلنامه Iran heritage پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بهشتی ، سید محمد ۱۳۸۹/۰۷/۰۵
فصلنامه اثر پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گلشن بافقی ، جلیل ۱۳۵۸/۱۰/۰۸
فصلنامه باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بهشتی ، سید محمد ۱۳۹۳/۰۲/۲۲
فصلنامه پژوهش گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بهشتی ، سید محمد ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
فصلنامه دانش حفاظت و مرمت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بهشتی ، سید محمد ۱۳۹۴/۱۰/۲۸
فصلنامه مطالعات مردم شناختی میراث فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری حسن زاده شاهخالی ، علیرضا ۱۳۹۳/۰۳/۱۲
فصلنامه میراث ایران زمین پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بهشتی ، سید محمد ۱۳۹۴/۱۰/۲۸
فصلنامه هنرنامه ایران پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بهشتی ، سید محمد ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
فصلنامه برق پژوهشگاه نیرو موسوی ترشیزی ، سید ابراهیم ۱۳۶۸/۰۹/۲۷
دو فصلنامه مطالعات آموزش زبان فارسی جامعة المصطفی العالمیة اسکندری ، بهاءالدین ۱۳۹۴/۰۷/۰۶
پایگاه خبری المصطفی نیوز جامعة المصطفی العالمیه قنبری آلانق ، محسن ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
دو فصلنامه پژوهش نامه حکمت و فلسفه اسلامی جامعة المصطفی العالمیه عباسی ، علی ۱۳۸۶/۰۱/۲۰
دو فصلنامه پژوهشنامه مطالعات تاریخی جهان اسلام جامعة المصطفی العالمیه زارعان ، محمد جواد ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
دو فصلنامه سخن تاریخ جامعة المصطفی العالمیه زارعان ، محمد جواد ۱۳۸۷/۰۳/۲۰
دو هفته نامه پیام المصطفی جامعة المصطفی العالمیه قنبری آلانق ، محسن ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
فصلنامه آفاق مهر جامعة المصطفی العالمیه زارعان ، محمد جواد ۱۳۹۰/۰۷/۱۱
دو فصلنامه پژوهشنامه کلام تطبیقی جامعة المصطفی العالمیة متقی ، حسین ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
دو فصلنامه پژوهش نامه علوم انسانی اسلامی جامعة المصطفی العالمیة معصومی ، علی ۱۳۹۲/۰۹/۰۴
دو فصلنامه مطالعات دین پژوهی جامعه المصطفی العالمیه متولیان ، فاطمه کبری ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
دو فصلنامه اندیشه مذاهب اسلامی جامعه المصطفی العالمیه تقوی ، علی ۱۳۹۵/۰۵/۱۸
دو فصلنامه نورالمصطفی جامعه المصطفی العالمیه کایدیان ، مصطفی ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
دو فصلنامه اندیشه های قرآنی جامعه المصطفی العالمیه قربانزاده ، محمد ۱۳۹۴/۰۶/۳۰
دو فصلنامه پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی جامعه المصطفی العالمیه بهرامی ، محمد حسین ۱۳۹۴/۰۷/۱۳
دو فصلنامه پژوهشنامه کلام جامعه المصطفی العالمیه اخلاقی امیری ، حسنعلی ۱۳۹۳/۱۰/۰۸
دو فصلنامه قرآن پژوهی خاورشناسان جامعه المصطفی العالمیه ، در حال تغيير ۱۳۸۶/۱۱/۱۵
دو فصلنامه قرآن و علم جامعه المصطفی العالمیه رضایی رنانی ، محمدعلی ۱۳۸۵/۱۲/۲۱
دو فصلنامه مطالعات اصول فقه امامیه جامعه المصطفی العالمیه برجی ، یعقوبعلی ۱۳۹۳/۰۳/۱۲
دو فصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین جامعه المصطفی العالمیه عطاران طوسی ، علی اکبر ۱۳۹۴/۰۳/۰۴
دو فصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه برجی ، یعقوبعلی ۱۳۸۶/۱۱/۰۸
دو فصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق جامعه المصطفی العالمیه اخلاقی امیری ، حسنعلی ۱۳۹۱/۰۴/۱۲
دو فصلنامه مطالعات فقه امامیه جامعه المصطفی العالمیه برجی ، یعقوبعلی ۱۳۹۳/۰۳/۱۲
دو فصلنامه مطالعات فقه تربیتی جامعه المصطفی العالمیه برجی ، یعقوبعلی ۱۳۸۷/۰۳/۲۰
دو فصلنامه مطالعات قرائت قرآن جامعه المصطفی العالمیه رضایی رنانی ، محمدعلی ۱۳۹۳/۰۲/۲۲
فصلنامه پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده جامعه المصطفی العالمیه متولیان ، فاطمه کبری ۱۳۹۲/۰۹/۰۴
فصلنامه پژوهشهای منطقه ای جامعه المصطفی العالمیه ، در حال تغيير ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
فصلنامه شمیم هدی جامعه المصطفی العالمیه حسینی کاویانی ، سید محمود ۱۳۹۱/۱۱/۳۰
دو فصلنامه سیره و سخن اهل بیت جامعه المصطفی العالمیه (مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)) رفیعی محمدی ، ناصر ۱۳۹۴/۰۹/۰۹
دو فصلنامه مطالعات پژوهشی زنان جامعه المصطفی فخار ، سعیده ۱۳۹۴/۰۶/۳۰
دو فصلنامه مطالعات فلسفی کلامی جامعه المصطفی اخلاقی امیری ، حسنعلی ۱۳۹۴/۰۷/۰۶
روزنامه شهروند جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران رمضانی ، اسماعیل ۱۳۸۷/۰۲/۲۳
ماهنامه پیام هلال جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران – ، – ۱۳۸۲/۱۲/۲۲
پایگاه خبری پایش جهاد دانشگاهی منتظری مقدم ، علی ۱۳۸۰/۰۲/۳۱
دو ماهنامه Iranian Journal OF Chemistry And Chemical Engineering جهاد دانشگاهی زینالی دانالو ، میر علی اصغر ۱۳۷۴/۰۳/۲۹
فصلنامه Journal Of Information Systems And Telecommunications جهاد دانشگاهی اصغری ، حبیب الله ۱۳۹۱/۰۴/۱۲
فصلنامه Multidisciplinary Cancer Investigation جهاد دانشگاهی مجیدزاده اردبیلی ، کیوان ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
فصلنامه بیماریهای پستان جهاد دانشگاهی مجیدزاده اردبیلی ، کیوان ۱۳۸۹/۰۵/۲۵
فصلنامه رشد فناوری جهاد دانشگاهی اصغری ، حبیب الله ۱۳۸۸/۰۷/۱۳
فصلنامه شیمی و مهندسی شیمی ایران جهاد دانشگاهی زینالی دانالو ، میر علی اصغر ۱۳۷۱/۰۹/۱۰
فصلنامه گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی رضازاده ، شمسعلی ۱۳۸۰/۰۲/۳۱
ماهنامه بازارکار نوین جهاد دانشگاهی حسینی ، سیدکاظم ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
هفته نامه بازارکار جهاد دانشگاهی حسینی ، سیدکاظم ۱۳۷۹/۰۹/۰۷
فصلنامه Avicenna Journal of Medical Biotechnology جهاد دانشگاهی-پژوهشکده ابن سینا احمد آخوندی ، محمد مهدی ۱۳۸۷/۰۲/۲۳
فصلنامه Cell Journal Yakhte جهاد دانشگاهی-پژوهشگاه رویان گورابی ، حمید ۱۳۷۸/۰۶/۱۴
فصلنامه International Journal Of Fertility & Sterility جهاد دانشگاهی-پژوهشگاه رویان وثوق تقی دیزج ، احمد ۱۳۸۵/۰۴/۱۹
خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) جهاد دانشگاهی (موسسه فرهنگی قرآنی دانشجویان) شوشتری ، سید محمدجواد ۱۳۸۳/۱۱/۲۷
دو هفته نامه رایحه قرآن جهاد دانشگاهی (موسسه فرهنگی قرآنی دانشجویان) شوشتری ، سید محمدجواد ۱۳۸۹/۰۵/۲۵
فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه تکنولوژی حمزه ، کوروس ۱۳۸۱/۰۲/۳۰
فصلنامه پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم جهاددانشگاهی صابرفرزام ، حمید ۱۳۸۸/۱۱/۱۹
فصلنامه مطالعات توسعه جهاددانشگاهی شریفی زاده ، احمد ۱۳۸۹/۰۶/۱۵
فصلنامه مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس جهاددانشگاهی یعقوب زاده ، رحیم ۱۳۹۳/۰۳/۱۲
فصلنامه میراث و گردشگری جهاددانشگاهی یعقوب زاده ، رحیم ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
دو فصلنامه مطالعات گردشگری جهاددانشگاهی ـ واحد مشهد – ، – ۱۳۹۱/۰۳/۲۲
فصلنامه لیزر پزشکی جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران بختو ، حسین ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
دو فصلنامه Iranian Journal Of Mathematics Informatics جهاددانشگاهی واحد تربیت مدرس احمدی ، علی ۱۳۸۸/۱۱/۱۹
فصلنامه آموزه های نوین کلامی حوزه علمیه خراسان-مدرسه علمیه عالی نواب اخگری ، علی ۱۳۹۳/۱۱/۲۰
دو ماهنامه بیناب حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی مومنی شریف ، محسن ۱۳۸۴/۰۳/۲۳
ماهنامه سوره حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی مومنی شریف ، محسن ۱۳۶۹/۰۷/۱۵
ماهنامه صحنه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی مومنی شریف ، محسن ۱۳۷۸/۰۱/۳۰
ماهنامه نقد سینما حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی مومنی شریف ، محسن ۱۳۷۲/۰۸/۰۳
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) نوروزپور، محمدرضا ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
دو فصلنامه JOURNAL OF MAHANI MATHEMATICAL RESEARCH CENTER داتشگاه شهید باهنر کرمان شجره پورصلواتی ، نصرت اله ۱۳۸۹/۰۹/۰۱
فصلنامه قضاوت دادگستری استان تهران؛معاونت قضایی و آموزش و تحقیقات ، در حال تغيير ۱۳۸۱/۰۸/۲۰
دو فصلنامه قلم حق دادگستری کل استان گیلان ، در حال تغيير ۱۳۸۸/۰۲/۲۳
فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی دانشکاه گیلان روستائی علی مهر ، محمد ۱۳۹۰/۰۷/۱۱
فصلنامه journal of clinical care and skills دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) یاسوج مومنی ، ابراهیم ۱۳۸۵/۰۲/۰۴
پایگاه خبری روانشناسی و روانپزشکی شناخت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان یوسفی ، فایق ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
دو فصلنامه پژوهش های معاصر علوم قرآنی دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد نوروزی ، مجتبی ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
فصلنامه پیشرفت در علوم پایه دانشکده شهید چمران کرمان حری ، محمد ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
پایگاه خبری Arvand journal of health & medical sciences دانشکده علوم پزشکی آبادان محبوبی ، محمد ۱۳۹۴/۰۸/۰۴
فصلنامه دانش و تندرستی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شاهرود نوریان ، جواد ۱۳۸۴/۱۲/۲۲
فصلنامه امنیت پژوهی دانشکده علوم و فنون فارابی نادی ، حمیدرضا ۱۳۸۲/۰۵/۲۰
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دانشکده کشاورزی انشگاه بیرجند ، در حال تغيير ۱۳۸۷/۰۵/۱۶
فصلنامه علوم و مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست طالبی ، احمد ۱۳۹۲/۰۴/۲۴
فصلنامه مدیریت محیط زیست دانشکده محیط زیست محمدی فاضل ، اصغر ۱۳۹۳/۱۰/۰۸
فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دانشگاه انتظامی آقائی ، اصغر ۱۳۸۸/۰۸/۱۸
دو فصلنامه پژوهش های ادیانی دانشگاه ادیان و مذاهب نواب ، سید ابوالحسن ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
دو فصلنامه پژوهشنامه امامیه دانشگاه ادیان و مذاهب نواب ، سید ابوالحسن ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
دو فصلنامه پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی دانشگاه ادیان و مذاهب نواب ، سید ابوالحسن ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
دو فصلنامه مطالعات راهبردی جامعه، اخلاق و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب نواب ، سید ابوالحسن ۱۳۹۵/۰۳/۱۰
فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دانشگاه ارومیه علیجانپور ، احمد ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
فصلنامه Veterinary Research Forum دانشگاه ارومیه، دانشکده دامپزشکی دلیر نقده ، بهرام ۱۳۸۸/۰۴/۰۳
دو فصلنامه الهیات تطبیقی دانشگاه اصفهان شانظری ، جعفر ۱۳۸۸/۱۱/۱۹
دو فصلنامه پژوهشهای زبانشناختی قرآن کریم دانشگاه اصفهان ستوده نیا ، محمد رضا ۱۳۹۴/۱۰/۲۸
فصلنامه International Journal of Group Theory دانشگاه اصفهان عبدالهی ، علیرضا ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
فصلنامه Transactions on Combinatorics دانشگاه اصفهان عبدالهی ، علیرضا ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
فصلنامه پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی دانشگاه اصفهان هاشمیان فر ، سید علی ۱۳۹۳/۰۲/۲۹
فصلنامه پژوهشنامه روانشناسی مثبت دانشگاه اصفهان نشاط دوست ، حمیدطاهر ۱۳۹۴/۰۳/۰۴
فصلنامه پژوهشهای چینه نگاری و رسوب شناسی دانشگاه اصفهان صیرفیان ، علی ۱۳۹۱/۰۶/۲۷
فصلنامه پژوهشهای حسابداری مالی دانشگاه اصفهان ایزدی‌نیا ، ناصر ۱۳۸۸/۰۸/۱۱
فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان هاشمیان فر ، سید علی ۱۳۹۱/۱۰/۰۴
فصلنامه فنون ادبی دانشگاه اصفهان طغیانی ، اسحق ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
فصلنامه مدیریت دارایی و تامین مالی دانشگاه اصفهان رضایی دولت آبادی ، حسین ۱۳۹۳/۰۴/۰۹
فصلنامه رهیافت تاریخی دانشگاه اصفهان کجباف ، علی اکبر ۱۳۸۸/۰۴/۰۳
دو فصلنامه Language Horizons دانشگاه الزهرا سازور ، اعظم ۱۳۹۵/۰۵/۱۸
دو فصلنامه ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا مباشری ، محبوبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
دو فصلنامه مطالعات زن و خانواده دانشگاه الزهرا شجاع نوری ، فروغ الصباح ۱۳۹۲/۰۸/۱۳
دو فصلنامه جلوه هنر دانشگاه الزهرا دادور ، ابوالقاسم ۱۳۷۰/۰۹/۰۴
فصلنامه تحقیقات علوم قرآن وحدیث دانشگاه الزهرا بهارزاده ، پروین ۱۳۸۲/۱۲/۲۲
فصلنامه زبان پژوهی دانشگاه الزهرا قهرمانی قاجار ، سوسن ۱۳۶۸/۱۲/۱۴
فصلنامه زیست شناسی کاربردی دانشگاه الزهرا سیفعلی ، مهوش ۱۳۶۸/۱۲/۲۰
فصلنامه مدیریت برند دانشگاه الزهرا رزمی ، زهرا ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دانشگاه الزهرا رضایی شریف آبادی ، سعید ۱۳۸۳/۰۲/۱۴
فصلنامه پژوهش حسابداری دانشگاه الزهرا رحمانی ، علی ۱۳۸۹/۰۹/۰۱
فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دانشگاه الزهرا رستمی ، محمدرضا ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
فصلنامه سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا شیرین بخش ماسوله ، شمس اله ۱۳۹۲/۰۸/۲۷
فصلنامه مطالعات روانشناختی دانشگاه الزهرا مهری نژاد ، سیدابوالقاسم ۱۳۸۲/۱۲/۲۲
دو فصلنامه آموزه‌های حقوقی گواه دانشگاه امام صادق غلامی ، علی ۱۳۹۴/۰۵/۱۹
دو فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دانشگاه امام صادق باقری‌ ، مصباح‌‌الهدی ۱۳۸۵/۱۰/۲۵
دو فصلنامه پژوهش نامه فلسفه دین دانشگاه امام صادق سعدی ، حسینعلی ۱۳۸۱/۱۲/۱۲
دو فصلنامه پژوهش نامه میان رشته ای فقهی دانشگاه امام صادق سعدی ، حسینعلی ۱۳۹۰/۰۳/۲۳
دو فصلنامه پژوهشنامه حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق غلامی ، علی ۱۳۷۹/۰۹/۰۷
دو فصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دانشگاه امام صادق ، در حال تغيير ۱۳۹۰/۰۳/۳۰
دو فصلنامه حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق غریب آبادی ، کاظم ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
دو فصلنامه حقوق عمومی اسلامی دانشگاه امام صادق غلامی ، علی ۱۳۹۳/۱۱/۱۳
دو فصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق سعدی ، حسینعلی ۱۳۸۵/۱۲/۱۴
دو فصلنامه حکمت سینوی دانشگاه امام صادق (ع) شهیدی ، سعیده سادات ۱۳۷۶/۰۴/۰۹
دو فصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دانشگاه امام صادق (ع) دیالمه ، نیکو ۱۳۹۱/۰۶/۲۷
دو فصلنامه فقه و حقوق خانواده دانشگاه امام صادق (ع) مهدوی کنی ، صدیقه ۱۳۷۴/۱۲/۰۷
دو ماهنامه پیام صادق دانشگاه امام صادق علیه‌السلام میرلوحی ، سید مصطفی ۱۳۷۴/۰۶/۲۷
خبرگزاری آنا دانشگاه آزاد اسلامی کربلایی حاجی‌اوغلی ، حسن ۱۳۹۱/۰۷/۰۳
روزنامه فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی ایمانجانی ، محمدامین ۱۳۷۱/۱۲/۱۸
فصلنامه اقتصاد مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی فلیحی پیر بستی ، نعمت ۱۳۹۱/۱۰/۰۴
فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسلامی / استان تهران موسوی سیرجانی ، سهیلا ۱۳۸۵/۰۲/۰۴
فصلنامه پژوهش های علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی / استان تهران نجات خواه معنوی ، پریسا ۱۳۸۵/۰۲/۰۴
فصلنامه پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی دانشگاه آزاد اسلامی / استان تهران حیدر پور ، فرزانه ۱۳۹۰/۰۵/۱۱
فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی / استان تهران ملکی ، مژده ۱۳۹۶/۰۷/۱۰
فصلنامه International Journal Of Advanced Structural Engineering دانشگاه آزاد اسلامی / استان تهران معتمدی ، مهرتاش ۱۳۸۸/۰۷/۰۶
فصلنامه International Journal Of Energy And Environmental Engineering دانشگاه آزاد اسلامی / استان تهران فاضلپور ، فریور ۱۳۹۰/۱۰/۲۶
فصلنامه Journal of Nanostructure in Chemistry دانشگاه آزاد اسلامی / استان تهران مرادی ، امید ۱۳۹۰/۰۳/۳۰
فصلنامه تحقیق در علوم دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی / استان تهران رمضانی ، غلامحسین ۱۳۸۳/۰۲/۱۴
فصلنامه مطالعات روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی / استان تهران خسروی ، محمدعلی ۱۳۸۷/۰۲/۲۳
فصلنامه پژوهشنامه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی / استان خراسان شمالی هروی ، جواد ۱۳۸۸/۰۲/۰۲
فصلنامه پژوهشنامه تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی / استان خراسان شمالی سامانیان ، مصیب ۱۳۸۷/۰۴/۱۷
فصلنامه روانشناسی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی / استان خوزستان عسگری ، پرویز ۱۳۹۳/۰۳/۰۵
فصلنامه فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی / استان خوزستان شکوه فر ، علیرضا ۱۳۹۳/۰۳/۰۵
دو فصلنامه Journal of Optimization in Industrial Engineering دانشگاه آزاد اسلامی / استان قزوین سیف برقی ، مهدی ۱۳۹۲/۰۸/۰۶
دو فصلنامه Structural Engineering and Geotechnics دانشگاه آزاد اسلامی / استان قزوین سیدرزاقی ، مهران ۱۳۹۵/۰۲/۰۶
فصلنامه Space Ontology International Journal دانشگاه آزاد اسلامی / استان قزوین داودپور ، زهره ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دانشگاه آزاد اسلامی / استان قزوین موسی خانی ، مرتضی ۱۳۹۰/۱۰/۱۲
فصلنامه مهندسی زیست سامانه دانشگاه آزاد اسلامی / استان قزوین محمدزمانی ، داود ۱۳۹۲/۰۸/۱۳
فصلنامه پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی دانشگاه آزاد اسلامی /استان چهارمحال وبختیاری حکیم آذر ، محمد ۱۳۹۳/۰۳/۰۵
فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دانشگاه آزاد اسلامی /استان چهارمحال وبختیاری رئیسی ، مهدی ۱۳۸۹/۰۵/۲۵
فصلنامه Report Of Health Care دانشگاه آزاد اسلامی \استان فارس حسینی ، سید علی ۱۳۹۲/۱۱/۲۸
فصلنامه International Journal Of Information Security And Systems Management دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی پورابراهیمی ، علیرضا ۱۳۹۱/۱۰/۰۴
فصلنامه پژوهشنامه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان تنهایی ، حسین ابوالحسن ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
فصلنامه زیست شناسی تکوینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال اربابیان ، صدیقه ۱۳۸۸/۰۹/۳۰
دو فصلنامه پژوهشهای معرفت شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی اکوان ، محمد ۱۳۹۲/۰۱/۲۶
دو فصلنامه Journal of Nuts دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان عباسپور ، حسین ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
فصلنامه Journal Of Chemical Health Risk دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان هاشمی مقدم ، حمید ۱۳۹۳/۰۱/۱۸
فصلنامه زیست شناسی جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان شجیعی ، هومن ۱۳۹۰/۱۰/۱۲
دو فصلنامه پژوهشنامه ادب حماسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ماحوزی ، مهدی ۱۳۸۶/۰۱/۲۰
فصلنامه ژئوشیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند آل طه کوهبنانی ، بابک ۱۳۹۱/۱۱/۰۲
فصلنامه پژوهش های به زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری صادقی پور ، امید ۱۳۸۹/۰۵/۲۵
فصلنامه Iranian Journal Of Catalysis دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا فضائلی ، رضیه ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
فصلنامه Journal Of Tourism And Hospitality Research دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار لطفی ، حیدر ۱۳۹۰/۰۶/۲۸
فصلنامه نگرشهای نو در جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار لطفی ، حیدر ۱۳۹۰/۰۳/۰۹
فصلنامه دانش زیستی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا عیدی ، مریم ۱۳۸۵/۰۲/۰۴
دو فصلنامه International Journal Of Industrial Chemistry دانشگاه آزاد اسلامی/ استان خراسان رضوی زمانی ، حسنعلی ۱۳۹۰/۰۳/۳۰
فصلنامه Physical Chemistry And Electro Chemistry دانشگاه آزاد اسلامی/ استان فارس شرفی ، زهرا ۱۳۹۰/۰۵/۰۳
فصلنامه زن و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی/ استان فارس سهامی ، سوسن ۱۳۹۰/۰۵/۰۳
فصلنامه Journal of Mathematical Extension دانشگاه آزاد اسلامی/ استان فارس بهبودیان ، جواد ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
فصلنامه Shiraz Journal of System Management دانشگاه آزاد اسلامی/ استان فارس ایران بان فرد ، سیدجواد ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
فصلنامه دنیای میکروب ها دانشگاه آزاد اسلامی/ استان فارس کفیل زاده ، فرشید ۱۳۸۷/۰۲/۲۳
فصلنامه گیاه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی/ استان فارس استوان ، هادی ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
فصلنامه اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی/ استان گلستان مازندرانی ، معصومه ۱۳۹۵/۰۲/۰۶
فصلنامه فیزیولوژی محیطی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی/ استان گلستان نیاکان ، مریم ۱۳۸۶/۰۱/۲۰
فصلنامه International Journal Of applied Operational Research دانشگاه آزاد اسلامی/ استان گیلان دانشیان ، بهروز ۱۳۹۰/۰۷/۱۱
فصلنامه Journal Of Ornamental Planls دانشگاه آزاد اسلامی/ استان گیلان محمدی ترکاشوند ، علی ۱۳۹۰/۰۵/۱۱
فصلنامه خانواده و بهداشت دانشگاه آزاد اسلامی/ استان گیلان فقیرپور ، مقصود ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
فصلنامه آبزیان و شیلات دانشگاه آزاد اسلامی/ استان هرمزگان یحیوی ، مازیار ۱۳۸۸/۰۸/۱۸
دو فصلنامه Journal Of Food Biosciences And Technology دانشگاه آزاد اسلامی/ علوم و تحقیقات تهران قوامی ، مهرداد ۱۳۹۰/۰۶/۲۸
دو فصلنامه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی/ علوم و تحقیقات تهران عالم زاده ، هادی ۱۳۸۴/۱۰/۱۹
فصلنامه پژوهش های فلسفی دانشگاه آزاد اسلامی/ علوم و تحقیقات تهران صمدی ، هادی ۱۳۸۳/۱۰/۱۴
فصلنامه علوم غذایی و تغذیه دانشگاه آزاد اسلامی/ علوم و تحقیقات تهران قوامی ، مهرداد ۱۳۸۴/۰۸/۳۰
فصلنامه International Journal Of Recycling Of Organic Waste In Agriculture دانشگاه آزاد اسلامی/استان اصفهان نجفی ، پیام ۱۳۹۳/۰۵/۱۳
فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی/استان اصفهان فروغی ابری ، احمدعلی ۱۳۸۶/۰۱/۲۰
فصلنامه پژوهشنامه ادبیات تعلیمی دانشگاه آزاد اسلامی/استان اصفهان یلمه ها ، احمدرضا ۱۳۸۹/۰۵/۲۵
فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری دانشگاه آزاد اسلامی/استان اصفهان حقیقتیان ، منصور ۱۳۹۲/۱۱/۱۴
فصلنامه journal of artificial intelligence in electrical engineering دانشگاه آزاد اسلامی/استان آذربایجان‌شرقی اکبری ، محمد اسمعیل ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
فصلنامه فضای جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی/استان آذربایجان‌شرقی دلال اوغلی ، علی ۱۳۷۹/۰۹/۰۷
فصلنامه کاربرد شیمی در محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی/استان آذربایجان‌شرقی قلی زاده ، مرتضی ۱۳۹۰/۰۷/۱۱
فصلنامه Journal Of Advances In Computer Research دانشگاه آزاد اسلامی/استان مازندران موتمنی ، همایون ۱۳۸۹/۰۱/۱۶
فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی/استان مازندران قلی پور ، حسن ۱۳۹۶/۰۱/۲۱
فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی/استان مازندران نیازآذری ، کیومرث ۱۳۹۱/۱۲/۲۱
دو فصلنامه Theory of Approximation and Applications دانشگاه آزاد اسلامی/استان مرکزی بابلیان ، اسمعیل ۱۳۸۸/۰۸/۱۸
فصلنامه Journal Of Solid Mechanics دانشگاه آزاد اسلامی/استان مرکزی نجفی زاده ، سید محمد مهدی ۱۳۸۸/۰۸/۱۸
فصلنامه آمایش محیط دانشگاه آزاد اسلامی/استان همدان شمس ، مجید ۱۳۸۹/۰۵/۲۵
فصلنامه عرفان در ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی/استان همدان خدیور ، هادی ۱۳۸۹/۰۵/۲۵
فصلنامه فضای گردشگری دانشگاه آزاد اسلامی/استان همدان شمس ، مجید ۱۳۹۱/۱۰/۰۴
فصلنامه هفت حصار دانشگاه آزاد اسلامی/استان همدان ذاکرحقیقی ، کیانوش ۱۳۹۳/۰۳/۰۵
فصلنامه International journal of bio-inorganic hybrid nanomaterials دانشگاه آزاداسلامی واحد ورامین- پیشوا فرهادیار ، نازنین ۱۳۹۴/۰۳/۱۸
فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات دانشگاه آزاداسلامی واحدسمنان استاد احمد قرابی ، محمد جعفر ۱۳۹۳/۱۰/۰۸
فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاداسلامی/استان بوشهر حمیدی ، سیدجعفر ۱۳۸۹/۰۵/۲۵
فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دانشگاه آزاداسلامی/استان بوشهر امیری ، فاضل ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
دو فصلنامه مطالعات فقهی حقوقی دانشگاه آیت الله بروجردی ره سیادت ، سید محمد حسن ۱۳۹۴/۰۳/۲۵
فصلنامه کتاب قیم دانشگاه آیت الله حائری میبد کلانتری خلیل آباد ، عباس ۱۳۸۸/۰۹/۰۲
فصلنامه آئین حکمت دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام واعظی جزئی ، احمد ۱۳۸۸/۰۸/۱۸
فصلنامه تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام واعظی جزئی ، احمد ۱۳۸۱/۰۲/۳۰
فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام واعظی جزئی ، احمد ۱۳۸۱/۰۴/۱۷
دو فصلنامه پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی دانشگاه بوعلی سینا یلفانی ، علی ۱۳۹۱/۰۷/۱۰
دو فصلنامه پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید دانشگاه بوعلی سینا بهنامیان ، جواد ۱۳۹۲/۱۱/۱۴
دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری دانشگاه بوعلی سینا یارمحمدی واصل ، مسیب ۱۳۹۰/۰۷/۱۱
فصلنامه پژوهش های باستان شناسی ایران دانشگاه بوعلی سینا زارعی ، محمد ابراهیم ۱۳۹۱/۰۷/۱۰
فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی. دانشگاه بوعلی سینا هراتی ، محمد جواد ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه دانشگاه بوعلی سینا یارمحمدی واصل ، مسیب ۱۳۹۰/۰۸/۳۰
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران دانشگاه بوعلی سینا عیسی زاده ، سعید ۱۳۹۱/۰۴/۱۲
دو فصلنامه Iranian Journal of Power Engineering دانشگاه بیرجند شریعتی نسب ، رضا ۱۳۹۳/۰۲/۲۹
دو فصلنامه Water Harvesting Research دانشگاه بیرجند رمضانی ، یوسف ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
دو فصلنامه اکوفیزیولوژی بذر دانشگاه بیرجند پارسا ، سهیل ۱۳۹۲/۱۲/۱۹
دو فصلنامه پژوهش های زعفران دانشگاه بیرجند بهدانی ، محمد علی ۱۳۹۱/۰۴/۱۲
دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دانشگاه بیرجند ثقه الاسلامی ، علی ۱۳۹۱/۰۴/۱۲
دو فصلنامه مطالعات منطقه ای افغانستان دانشگاه بیرجند بخشی ، احمد ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
فصلنامه تحقیقات دام و طیور دانشگاه بیرجند فرهنگ فر ، همایون ۱۳۹۰/۰۷/۱۱
فصلنامه زمین ساخت دانشگاه بیرجند هیهات ، محمودرضا ۱۳۹۳/۰۱/۱۸
فصلنامه نگارینه هنر اسلامی دانشگاه بیرجند قریشی ، سید محمدحسین ۱۳۹۲/۱۱/۱۴
دو فصلنامه آینده پژوهی ایران دانشگاه بین المللی امام خمینی عیوضی ، محمدرحیم ۱۳۹۲/۱۱/۰۷
دو فصلنامه اندیشه معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی – ، – ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
دو فصلنامه پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر از فارسی زبانان دانشگاه بین المللی امام خمینی وکیلی فرد ، امیررضا ۱۳۹۱/۰۸/۱۵
دو فصلنامه مطالعات تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی فرجیهای قزوینی ، محمد حسین ۱۳۹۱/۰۴/۱۲
فصلنامه Iranian Journal Of Genetics And Plant Breeding دانشگاه بین المللی امام خمینی احمدی ، جعفر ۱۳۸۸/۰۸/۱۸
فصلنامه Languege Teaching دانشگاه بین المللی امام خمینی – ، – ۱۳۸۹/۰۵/۲۵
فصلنامه اندیشه راهبردی شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی هاشم پور ، رحیم ۱۳۹۲/۰۱/۲۶
فصلنامه پژوهش نامه حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی ابدالی ، مهرزاد ۱۳۹۰/۱۰/۱۲
فصلنامه دانش حسابداری مالی دانشگاه بین المللی امام خمینی حقیقت ، حمید ۱۳۸۸/۰۲/۰۲
فصلنامه لسان مبین دانشگاه بین المللی امام خمینی ترکاشوند ، فرشید ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
فصلنامه مجله تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) دانشگاه بین المللی امام خمینی – ، – ۱۳۸۸/۰۸/۱۱
فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دانشگاه بین المللی امام خمینی هاشمی ، سید عباس ۱۳۸۸/۰۷/۰۶
پایگاه خبری یوپنا دانشگاه پیام نور ، در حال تغيير ۱۳۹۵/۰۲/۱۳
دو فصلنامه Control And Optimization In Applied Mathematics-کنترل و بهینه سازی در ریاضیات کاربردی دانشگاه پیام نور احمدی آملی ، خدیجه ۱۳۹۰/۱۰/۲۶
دو فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دانشگاه پیام نور بابایی فینی ، ام السلمه ۱۳۸۸/۰۷/۱۳
دو فصلنامه آموزه های نهج البلاغه دانشگاه پیام نور دل افکار ، علیرضا ۱۳۹۳/۱۰/۰۸
دو فصلنامه پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران دانشگاه پیام نور علی صوفی ، علیرضا ۱۳۹۰/۰۵/۱۱
دو فصلنامه حقوق محیط زیست دانشگاه پیام نور ثقفی ، مهدی ۱۳۹۳/۱۱/۰۶
فصلنامه اپتو الکترونیک دانشگاه پیام نور قناعتیان جبذری ، محمد ۱۳۹۳/۰۶/۲۴
فصلنامه پژوهش های کاربردی در روانشناسی تربیتی دانشگاه پیام نور محمدزاده ، علی ۱۳۹۳/۰۵/۱۳
فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور قره ، محمدعلی ۱۳۹۳/۰۲/۲۲
فصلنامه پژوهشهای اقتصاد صنعتی دانشگاه پیام نور خداداد کاشی ، فرهاد ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
فصلنامه رشد و توسعه اقتصاد روستایی وکشاورزی دانشگاه پیام نور محمودی ، ابوالفضل ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
فصلنامه عصب روان شناسی دانشگاه پیام نور زارع ، حسین ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
فصلنامه مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دانشگاه پیام نور رضائی صوفی ، مرتضی ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
هفته نامه پیام آوران نور دانشگاه پیام نور ، در حال تغيير ۱۳۸۵/۰۸/۰۱
فصلنامه پژوهشهای علوم سیاسی دانشگاه پیام نور استان تهران حاتمی ، محمدرضا ۱۳۹۰/۰۹/۰۷
فصلنامه جامعه شناسی سبک زندگی دانشگاه تبریز علیزاده اقدم ، محمدباقر ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دانشگاه تبریز پناهی ، حسین ۱۳۹۴/۰۸/۲۵
فصلنامه هیدروژئومورفولوژی دانشگاه تبریز روستایی ، شهرام ۱۳۹۴/۰۲/۰۷
فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار دانشگاه تبریز – دانشکده کشاورزی نصراله زاده ، صفر ۱۳۷۸/۰۷/۲۶
فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دانشگاه تربت حیدریه فتحی نسری ، محمد حسن ۱۳۹۲/۰۸/۰۶
دو فصلنامه Journal Of Electrical And Computer Engineering Inn دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی علیائی ، سعید ۱۳۹۱/۰۸/۱۵
فصلنامه فناوری آموزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مظلوم ، موسی ۱۳۸۵/۰۲/۰۴
دو فصلنامه پژوهش های تجربی در مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی- دانشکده عمران غفارپور جهرمی ، سعید ۱۳۹۱/۰۴/۱۲
دو فصلنامه Journal Of Computiounal And Applied Research In Mechanical Engineering دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی پایگانه ، غلامحسن ۱۳۸۹/۰۶/۱۵
پایگاه خبری Infection Epidemiology And Microbiology دانشگاه تربیت مدرس بخشی ، بی تا ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
پایگاه خبری International Journal of Musculoskeletal Pain prevention دانشگاه تربیت مدرس طوافیان ، صدیقه السادات ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
پایگاه خبری پژوهش های ادبیات تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس احمدی ، میریلا ۱۳۹۲/۰۱/۲۶
پایگاه خبری Ecopersia دانشگاه تربیت مدرس خدابنده ، صابر ۱۳۸۸/۱۱/۱۹
پایگاه خبری Health Education & Health Promotion دانشگاه تربیت مدرس حیدرنیا ، علیرضا ۱۳۹۰/۰۹/۰۷
پایگاه خبری Journal of Agricultural Science and Technolog دانشگاه تربیت مدرس طالبی کهدوئی ، علی اصغر ۱۳۷۹/۰۹/۰۷
پایگاه خبری Journal Of Crop Protection دانشگاه تربیت مدرس طالبی کهدوئی ، علی اصغر ۱۳۹۰/۰۳/۳۰
پایگاه خبری Molecular and Biochemical Diagnosis دانشگاه تربیت مدرس علامه ، عبدالامیر ۱۳۹۱/۰۴/۱۲
پایگاه خبری The International Journal Of Humanities دانشگاه تربیت مدرس موسوی ، سیدمهدی ۱۳۶۸/۰۹/۲۷
پایگاه خبری The journal of Animation, Cinema and Digital Art Studies دانشگاه تربیت مدرس امیر شاه کرمی ، سید نجم الدین ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
پایگاه خبری برنامه ریزی و آمایش فضا دانشگاه تربیت مدرس شریفی کیا ، محمد ۱۳۶۹/۰۷/۲۳
پایگاه خبری پژوهش های مدیریت در ایران دانشگاه تربیت مدرس مشبکی اصفهانی ، اصغر ۱۳۹۰/۰۵/۱۱
پایگاه خبری پژوهشنامه آفریقا دانشگاه تربیت مدرس موسوی شفائی ، سید مسعود ۱۳۸۷/۰۲/۲۳
پایگاه خبری پژوهش‌های آسیب شناسی زیستی دانشگاه تربیت مدرس کاظم نژاد لیلی ، انوشیروان ۱۳۷۶/۱۰/۲۹
پایگاه خبری پژوهشهای حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس شهبازی نیا ، مرتضی ۱۳۸۹/۱۱/۱۲
پایگاه خبری پژوهشهای کاربردی جنگل ایران دانشگاه تربیت مدرس حسینی ، سید محسن ۱۳۹۲/۱۲/۱۹
پایگاه خبری پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی دانشگاه تربیت مدرس کردنائیج ، اسداله ۱۳۸۹/۰۵/۲۵
پایگاه خبری تفسیر القرآن بالقرآن دانشگاه تربیت مدرس روحی برندق ، کاوس ۱۳۹۱/۰۷/۱۰
پایگاه خبری جامعه شناسی تاریخی دانشگاه تربیت مدرس ساعی ، علی ۱۳۸۶/۱۱/۰۸
پایگاه خبری جستارهای زبانی دانشگاه تربیت مدرس متقی زاده ، عیسی ۱۳۸۹/۰۵/۲۵
پایگاه خبری دراسات فی العلوم الانسانیه دانشگاه تربیت مدرس روحی برندق ، کاوس ۱۳۹۰/۰۶/۲۸
پایگاه خبری زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس رنجبر ، بیژن ۱۳۸۸/۰۹/۳۰
پایگاه خبری علوم و فنون شیلات دانشگاه تربیت مدرس عابدیان کناری ، عبدالمحمد ۱۳۹۰/۱۰/۱۲
پایگاه خبری فرهنگ و ادبیات عامه دانشگاه تربیت مدرس غلامحسین زاده ، غلامحسین ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
پایگاه خبری مدرس هنر دانشگاه تربیت مدرس انصاری ، مجتبی ۱۳۸۵/۰۵/۰۲
پایگاه خبری مطالعات ترجمه قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس حاجی خانی ، علی ۱۳۹۱/۱۰/۰۴
پایگاه خبری مطالعات دینی و علم دانشگاه تربیت مدرس روحی برندق ، کاوس ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
پایگاه خبری مهندسی عمران مدرس دانشگاه تربیت مدرس دانشجو ، فرهاد ۱۳۸۸/۱۱/۱۹
پایگاه خبری نقد ادبی دانشگاه تربیت مدرس خدایار ، ابراهیم ۱۳۸۶/۰۸/۲۸
پایگاه خبری نقش جهان- مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس انصاری ، مجتبی ۱۳۹۰/۰۱/۲۲
فصلنامه علوم پایه جمهوری اسلامی ایران دانشگاه تهران نوری دلوئی ، محمدرضا ۱۳۶۸/۰۵/۰۹
فصلنامه پدافند غیرعامل دانشگاه جامع امام حسین (ع) کشوری ، عبدالرحمن ۱۳۸۸/۰۷/۱۳
فصلنامه رادار دانشگاه جامع امام حسین (ع) خدادادی ، حمیدرضا ۱۳۹۲/۰۷/۲۲
فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دانشگاه جامع امام حسین (ع) خلیل زاده ، جواد ۱۳۸۷/۰۸/۲۹
فصلنامه پژوهش های حفاظتی امنیتی دانشگاه جامع امام حسین ع بهرامیان ، علی ۱۳۹۰/۰۷/۱۱
فصلنامه علوم و فنون بسته بندی دانشگاه جامع امام حسین ع معتمدی فر ، کاظم ۱۳۸۹/۰۶/۱۵
دو فصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک دانشگاه جامع امام حسین(ع) حسنی آهنگر ، محمدرضا ۱۳۹۱/۰۸/۱۵
فصلنامه مکانیک هوا فضا دانشگاه جامع امام حسین(ع) حسنی آهنگر ، محمدرضا ۱۳۷۸/۰۶/۱۴
فصلنامه مطالعات علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی ، در حال تغيير ۱۳۸۸/۰۸/۱۸
دو فصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت دانشگاه حضرت معصومه (س) عباسی ، رسول ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
دو فصلنامه Journal Of Oil Gas And Petrochemical Technology دانشگاه خلیج فارس محمدی ، مهدی ۱۳۹۳/۰۲/۲۹
فصلنامه شخصیت و تفاوتهای فردی دانشگاه خلیج فارس گلستانه ، سید موسی ۱۳۹۲/۱۲/۱۹
دو فصلنامه مسائل اجتماعی ایران دانشگاه خوارزمی جواهری ، فاطمه ۱۳۹۳/۱۱/۲۰
دو فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی دانشگاه خوارزمی فلاح قهرودی ، غلامعلی ۱۳۷۰/۱۰/۰۲
دو فصلنامه علوم زمین خوارزمی دانشگاه خوارزمی دانشیان ، جهانبخش ۱۳۹۵/۰۵/۱۸
فصلنامه International Journal of Economics and Management studies دانشگاه خوارزمی منجذب ، محمدرضا ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی دانشگاه خوارزمی منجذب ، محمدرضا ۱۳۸۴/۱۰/۱۹
فصلنامه مهندسی تصمیم دانشگاه خوارزمی منجذب ، محمدرضا ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
فصلنامه یافته های نوین در علوم زیستی دانشگاه خوارزمی نبیونی ، محمد ۱۳۹۴/۰۲/۰۷
دو فصلنامه Global Analysis and Discrete Mathematics دانشگاه دامغان نیرومند شیروان ، پیمان ۱۳۹۴/۰۹/۰۹
پایگاه خبری Applied Research in Water and Wastewater دانشگاه رازی زینتی زاده ، علی اکبر ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
فصلنامه روانشناسی پیری دانشگاه رازی کرمی ، جهانگیر ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
دو فصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک دانشگاه زابل سیروس مهر ، علیرضا ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
دو فصلنامه تاملات فلسفی دانشگاه زنجان کاوندی ، سحر ۱۳۸۷/۰۲/۲۳
دو فصلنامه Journal of Heat And Mass Transfer Research دانشگاه سمنان ولی پور ، محمدصادق ۱۳۹۲/۰۹/۱۸
دو فصلنامه Journal of Modeling & Simulation in Electrical & Electronics Engineering (MSEEE) دانشگاه سمنان جزائری ، مصطفی ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
دو فصلنامه Journal Of Rehabilitation In Civil Engineering دانشگاه سمنان حداد ، عبدالحسین ۱۳۹۲/۰۷/۲۹
دو فصلنامه Mechanics of Advanced Composite Structures دانشگاه سمنان قاسمی قلعه بهمن ، احمد ۱۳۹۳/۱۰/۰۸
دو فصلنامه مجله مطالعات زبانی – بلاغی فارسی دانشگاه سمنان خیاطیان ، قدرت الله ۱۳۸۹/۰۱/۱۶
دو فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان ، در حال تغيير ۱۳۸۸/۰۸/۱۸
فصلنامه دراسات فی اللغة العربیة و آدابها دانشگاه سمنان ضیغمی ، علی ۱۳۸۸/۰۸/۱۱
فصلنامه روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان بیگدلی ، ایمان الله ۱۳۸۷/۰۲/۲۳
فصلنامه شیمی کاربردی دانشگاه سمنان عموزاده ، علی ۱۳۸۴/۱۰/۱۹
فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دانشگاه سمنان مداح ، مجید ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
فصلنامه مهندسی زیرساخت های حمل و نقل دانشگاه سمنان خیرالدین ، علی ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
فصلنامه رهپویه هنر دانشگاه سوره روشن ، محمد ۱۳۸۷/۱۱/۰۷
دو فصلنامه پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان خلیلی جهانتیغ ، مریم ۱۳۸۱/۰۸/۲۰
دو فصلنامه مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان خلیلی جهانتیغ ، مریم ۱۳۸۶/۰۸/۲۸
دو فصلنامه مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه سیستان و بلوچستان حکیمی فر ، خلیل ۱۳۹۰/۰۶/۲۸
سالنامه Iranian Journal Of Archaeologcal Studies دانشگاه سیستان و بلوچستان مرتضوی ، مهدی ۱۳۸۶/۰۸/۲۸
فصلنامه پژوهش های مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان اورعی یزدانی ، بدرالدین ۱۳۸۷/۰۸/۰۱
فصلنامه مطالعات روان شناسی تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان بندانی ، علیرضا ۱۳۷۸/۰۷/۲۶
پایگاه خبری Immunoregulation دانشگاه شاهد واعظ مهدوی ، محمدرضا ۱۳۹۵/۰۲/۱۳
پایگاه خبری Journal Of Communication Engineering دانشگاه شاهد پویان ، محمد ۱۳۸۶/۰۱/۲۰
دو فصلنامه پژوهشنامه علم سنجی دانشگاه شاهد نور محمدی ، حمزه علی ۱۳۹۲/۰۷/۱۵
دو فصلنامه جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام دانشگاه شاهد کشاورز شکری ، عباس ۱۳۹۱/۰۲/۱۸
دو فصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دانشگاه شاهد روشن چسلی ، رسول ۱۳۸۲/۰۸/۰۵
دو ماهنامه دانشور پزشکی دانشگاه شاهد نوربالا تفتی ، احمدعلی ۱۳۷۵/۱۱/۲۹
فصلنامه نگره دانشگاه شاهد شیرازی ، علی اصغر ۱۳۸۳/۱۰/۲۱
دو فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمین دانشگاه شاهرود رمضان‌زاده ، احمد ۱۳۹۱/۱۱/۰۲
دو فصلنامه پژوهش در تغذیه دام دانشگاه شهرکرد اولیا ، مجید ۱۳۹۲/۰۸/۰۶
دو فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شهرکرد طباطبائی ، سیدحسن ۱۳۹۱/۰۲/۱۸
دو فصلنامه مدیریت خاک دانشگاه شهرکرد طباطبائی ، سیدحسن ۱۳۹۱/۰۴/۱۲
فصلنامه پژوهش آب ایران دانشگاه شهرکرد صمدی بروجنی ، حسین ۱۳۸۶/۰۸/۲۸
پایگاه خبری جغرافیای اجتماعی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان کریمی ، صادق ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
دو فصلنامه توسعه و سرمایه دانشگاه شهید باهنر کرمان بهمنی ، مجتبی ۱۳۸۷/۰۷/۱۷
دو فصلنامه Categories And General Algebraic Structures With Applications دانشگاه شهید بهشتی محمودی ، مژگان ۱۳۹۲/۰۷/۱۵
دو فصلنامه Islamic Studies on Human Rights and Democracy دانشگاه شهید بهشتی میرمحمد صادقی ، حسین ۱۳۹۴/۰۳/۰۴
فصلنامه آینه معرفت دانشگاه شهید بهشتی باباپور ، محمدمهدی ۱۳۸۲/۰۹/۱۷
فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی دانشگاه شهید بهشتی صدوق ، سید حسن ۱۳۹۴/۱۰/۲۸
فصلنامه روان شناسی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی پوراعتماد ، حمیدرضا ۱۳۸۴/۱۱/۰۳
فصلنامه مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی افتخار جهرمی ، گودرز ۱۳۶۸/۱۲/۱۴
فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی شمس ، غلامرضا ۱۳۸۵/۰۲/۲۵
دو فصلنامه دانش و پژوهش حقوقی دانشگاه شهید چمران اهواز آقائی جنت مکان ، حسین ۱۳۹۰/۱۰/۱۲
دو فصلنامه دست آوردهای روان شناختی دانشگاه شهید چمران اهواز بشلیده ، کیومرث ۱۳۸۸/۱۱/۱۹
دو فصلنامه مشاوره کاربردی دانشگاه شهید چمران اهواز خجسته مهر ، رضا ۱۳۸۹/۰۶/۱۵
فصلنامه پژوهش های نثر و نظم فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز گلی زاده ، پروین ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
فصلنامه اقتصاد مقداری دانشگاه شهید چمران اهواز فرازمند ، حسن ۱۳۸۲/۱۲/۲۲
فصلنامه بررسی های حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز واعظ ، سید علی ۱۳۸۹/۰۱/۱۶
فصلنامه توسعه اجتماعی دانشگاه شهید چمران دانشگاه شهید چمران اهواز حسین زاده ، علی حسین ۱۳۸۴/۱۰/۱۹
فصلنامه حفاظت گیاهان دانشگاه شهید چمران اهواز فرخی نژاد ، رضا ۱۳۹۵/۰۲/۱۳
فصلنامه دست آوردهای روانشناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز مرعشی ، سیدعلی ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
فصلنامه مجله پژوهش سیستم های بس ذره ای دانشگاه شهید چمران اهواز زرگرشوشتری ، مرتضی ۱۳۹۳/۰۵/۱۳
دو فصلنامه Communication in Combinatorics and Optimization دانشگاه شهید مدنی آذربایجان غفاری حدیقه ، علیرضا ۱۳۹۴/۰۳/۰۴
دو فصلنامه Journal of Applied Linguistics and Applied Literature دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مهروند ، احد ۱۳۹۱/۱۱/۰۲
دو فصلنامه ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تربیت معلم تبریز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مشتاق مهر ، رحمان ۱۳۸۲/۰۳/۰۵
دو فصلنامه تفسیر پژوهی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان علی محمدی ، کریم ۱۳۹۲/۱۲/۱۹
دو فصلنامه صفیر خرد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان احمدوند ، معروفعلی ۱۳۸۹/۰۶/۱۵
دو فصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دانشگاه شهید مدنی آذربایجان صالح زاده ، کریم ۱۳۹۳/۰۵/۱۳
پایگاه خبری Journal of Foreign Language Teaching and Translation Studies دانشگاه شیخ بهائی زعفرانی ، جعفر ۱۳۸۲/۰۶/۳۱
فصلنامه Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology دانشگاه صنعت نفت سلحشور ، کریم ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
فصلنامه Petroleum Business Review دانشگاه صنعت نفت – دانشکده نفت تهران خراط ، ریاض ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
دو فصلنامه استقلال روش های عددی در مهندسی دانشگاه صنعتی اصفهان ازهری ، مجتبی ۱۳۸۹/۱۱/۰۴
فصلنامه بوم شناسی کاربردی دانشگاه صنعتی اصفهان بصیری ، مهدی ۱۳۹۲/۰۸/۲۷
فصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دانشگاه صنعتی اصفهان قربانی ، غلامرضا ۱۳۹۰/۰۷/۱۱
فصلنامه علوم آب و خاک دانشگاه صنعتی اصفهان شاهدی باغ خندان ، محمد ۱۳۷۴/۰۵/۲۳
فصلنامه علوم و فنون کشت های گلخانه ای دانشگاه صنعتی اصفهان حاج عباسی جورتانی ، محمد علی ۱۳۸۹/۰۱/۱۶
فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دانشگاه صنعتی اصفهان شمعانیان ، مرتضی ۱۳۸۹/۰۹/۰۱
دو فصلنامه AUT Internatioal Journal of Electrical Engineering دانشگاه صنعتی امیرکبیر حسینی تودشکی ، حسین ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
دو فصلنامه AUT Journal of Modeling and Simulation دانشگاه صنعتی امیرکبیر حسینی تودشکی ، حسین ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
دو ماهنامه مهندسی عمران امیرکبیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر حسینی تودشکی ، حسین ۱۳۶۶/۰۴/۲۶
دو ماهنامه مهندسی مکانیک امیرکبیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر حسینی تودشکی ، حسین ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
فصلنامه آبانگان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی یکه یزدان دوست ، فرهاد ۱۳۷۳/۰۷/۰۴
فصلنامه مهندسی فناوری اطلاعات مکانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی عبادی ، حمید ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
فصلنامه فصلنامه علمی ، پژوهشی شریف دانشگاه صنعتی شریف صالحی ، علی اکبر ۱۳۷۰/۱۱/۲۱
فصلنامه SCIENTIA IRANICA دانشگاه صنعتی شریف صالحی ، علی اکبر ۱۳۷۰/۰۶/۰۴
فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف روح الامینی نجف آبادی ، عبدالحسین ۱۳۸۷/۰۲/۲۳
فصلنامه نامه مکانیک شریف دانشگاه صنعتی شریف اکبری ، جواد ۱۳۷۸/۰۹/۰۱
پایگاه خبری مدیریت بحران دانشگاه صنعتی مالک اشتر نوری ، مهدی ۱۳۹۱/۰۲/۱۸
دو فصلنامه هیدروفیزیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر شاهمیرزایی ، حسین ۱۳۹۲/۱۲/۱۹
فصلنامه امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی سلیمی ، حسین ۱۳۹۲/۰۳/۲۷
فصلنامه پژوهشنامه توسعه مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی – ، – ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
فصلنامه دفاع ملی دانشگاه عالی دفاع ملی – ، – ۱۳۹۲/۱۱/۱۴
فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی بوالحسنی ، خسرو ۱۳۷۸/۱۲/۲۳
پایگاه خبری پژوهش های بیمه ای دانشگاه علامه طباطبائی گودرزی ، آتوسا ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
پایگاه خبری پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی عادلیان راسی ، حمیده ۱۳۹۱/۰۲/۱۸
پایگاه خبری مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی الفت ، لعیا ۱۳۸۱/۰۸/۲۰
پایگاه خبری مطالعات تجربی حسابداری مالی دانشگاه علامه طباطبائی الفت ، لعیا ۱۳۸۱/۰۸/۲۰
پایگاه خبری مطالعات دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی مومنی ، عصمت ۱۳۹۲/۱۱/۲۸
پایگاه خبری مطالعات مدیریت بهبود و تحول دانشگاه علامه طباطبائی الفت ، لعیا ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
پایگاه خبری مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دانشگاه علامه طباطبائی الفت ، لعیا ۱۳۹۱/۰۲/۱۸
پایگاه خبری مطالعات مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی الفت ، لعیا ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
پایگاه خبری مطالعات مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی سلمان ، زهرا ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
پایگاه خبری اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه علامه طباطبائی شریف ، مصطفی ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
پایگاه خبری اندازه گیری تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی درتاج رابری ، فریبرز ۱۳۸۸/۰۹/۰۲
پایگاه خبری اندیشه علامه طباطبایی دانشگاه علامه طباطبائی شعبان پور ، محمد ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
پایگاه خبری برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دانشگاه علامه طباطبائی لطیفی ، غلامرضا ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
پایگاه خبری برنامه ریزی توسعه و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی سام آرام ، عزت اله ۱۳۸۸/۰۸/۱۱
پایگاه خبری پژوهش حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی موذن زادگان ، حسنعلی ۱۳۷۸/۰۷/۲۶
پایگاه خبری پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی عباس پور ، عباس ۱۳۹۲/۱۲/۱۹
پایگاه خبری پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دانشگاه علامه طباطبائی آماده ، حمید ۱۳۸۹/۱۱/۰۴
پایگاه خبری پژوهشنامه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی جهانگرد ، اسفندیار ۱۳۸۰/۰۳/۲۸
پایگاه خبری پژوهشنامه معارف قرآنی دانشگاه علامه طباطبائی خوانین زاده ، محمد حسین ۱۳۸۸/۰۷/۱۳
پایگاه خبری پژوهشهای اقتصاد ایران دانشگاه علامه طباطبائی محمدی ، تیمور ۱۳۸۰/۰۳/۲۸
پایگاه خبری پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی گنجیان خناری ، علی ۱۳۹۰/۰۷/۱۱
پایگاه خبری پژوهشهای کیفی در برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبائی نیلی احمدآبادی ، محمدرضا ۱۳۹۳/۰۲/۲۲
پایگاه خبری حکمت و فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی مصلح ، علی اصغر ۱۳۸۳/۰۶/۰۵
پایگاه خبری دانش های بومی ایران دانشگاه علامه طباطبائی پناهی ، محمد حسین ۱۳۸۸/۱۱/۱۹
پایگاه خبری دولت پژوهی دانشگاه علامه طباطبائی احمدوند ، شجاع ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
پایگاه خبری روان شناسی افراد استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی اسکندری ، حسین ۱۳۹۳/۰۱/۱۸
پایگاه خبری روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی گلزاری ، محمود ۱۳۸۳/۱۰/۲۱
پایگاه خبری سراج منیر دانشگاه علامه طباطبائی بیات ، محمد حسین ۱۳۸۹/۰۶/۱۵
پایگاه خبری علم زبان دانشگاه علامه طباطبائی صحرایی ، رضا مراد ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
پایگاه خبری فرهنگ مشاوره و روان درمانی دانشگاه علامه طباطبائی شریعتی ، سید صدرالدین ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
پایگاه خبری فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی ذکایی ، محمد سعید ۱۳۷۲/۱۲/۰۹
پایگاه خبری فناوری آموزش و یادگیری دانشگاه علامه طباطبائی زارعی زوارکی ، اسماعیل ۱۳۹۲/۱۱/۲۸
پایگاه خبری متن پژوهشی ادبی دانشگاه علامه طباطبائی وفائی ، عباسعلی ۱۳۷۹/۱۲/۱۵
پایگاه خبری مطالعات پیش دبستانی و دبستان دانشگاه علامه طباطبائی عباس پور ، عباس ۱۳۹۲/۱۲/۱۹
پایگاه خبری مطالعات رسانه های نوین دانشگاه علامه طباطبائی فرقانی ، میرزامحمدمهدی ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
فصلنامه Issues In Language Teaching دانشگاه علامه طباطبائی مصطفائی علایی ، مهناز ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
فصلنامه اندیشه های حقوق خصوصی دانشگاه علم و فرهنگ ایمانی خوشخو ، محمدحسین ۱۳۹۰/۰۷/۱۱
فصلنامه گردشگری علم و فرهنگ دانشگاه علم و فرهنگ ایمانی خوشخو ، محمدحسین ۱۳۹۱/۰۳/۲۲
فصلنامه مهندسی عمران علم و فرهنگ دانشگاه علم و فرهنگ ایمانی خوشخو ، محمدحسین ۱۳۹۲/۰۷/۲۲
فصلنامه هنر علم و فرهنگ دانشگاه علم و فرهنگ ایمانی خوشخو ، محمدحسین ۱۳۹۲/۰۳/۰۶
خبرگزاری علم و فرهنگ دانشگاه علم وفرهنگ ایمانی خوشخو ، محمدحسین ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
دو فصلنامه آموزه های حدیثی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، در حال تغيير ۱۳۹۴/۰۳/۲۵
دو فصلنامه آموزه های حقوق کیفری دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، در حال تغيير ۱۳۹۲/۰۸/۰۶
دو فصلنامه آموزه های فقه مدنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، در حال تغيير ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
دو فصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، در حال تغيير ۱۳۸۰/۰۲/۳۱
دو فصلنامه آموزه های قرآنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، در حال تغيير ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
دو فصلنامه پژوهشهای اجتماعی اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، در حال تغيير ۱۳۷۴/۰۵/۰۹
دو فصلنامه پژوهش های انتظامی-اجتماعی زنان و خانواده دانشگاه علوم انتظامی شایگان ، فریبا ۱۳۹۲/۰۷/۱۵
دو فصلنامه پلیس زن دانشگاه علوم انتظامی صالحی ، شعله ۱۳۸۷/۰۵/۱۶
فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه علوم انتظامی-دانشکده اداری و پشتیبانی آقائی ، اصغر ۱۳۸۷/۰۲/۲۳
فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی دانشگاه علوم انتظامی امین هلالی محمدی ، خلیل ۱۳۸۷/۰۸/۲۲
فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین محبی ، علی ۱۳۷۹/۰۹/۰۷
فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک دانشگاه علوم انتظامی امین جوادیان ، رضا ۱۳۸۷/۰۸/۰۱
فصلنامه IRANIAN REHABILITATION JOURNAL دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – ، – ۱۳۸۲/۰۱/۲۵
پایگاه خبری توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران عبداللهی ، ایرج ۱۳۷۸/۰۹/۰۱
فصلنامه Health in Emergencies & Disasters Quarterly دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران خانکه ، حمیدرضا ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
فصلنامه Iranian journal of clinical psychology دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران – ، – ۱۳۸۶/۰۲/۱۷
فصلنامه علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی دانشگاه علوم پزشکی ارتش- دانشکده پیراپزشکی داداشی ، علیرضا ۱۳۸۸/۰۲/۰۲
فصلنامه Annals Of Military A Health Science Research(AMHSR) دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران لشگری ، محمدحسین ۱۳۸۱/۰۸/۲۰
فصلنامه journal of case based discussion دانشگاه علوم پزشکی اردبیل یزدانبد ، عباس ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
پایگاه خبری Drug and Advanced Sciences Journal دانشگاه علوم پزشکی اردبیل-دانشکده داروسازی بهلولی ، شهاب ۱۳۹۴/۰۷/۱۳
فصلنامه کومش دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان رشیدی پور ، علی ۱۳۷۹/۱۰/۰۵
دو ماهنامه Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رفیعیان ، محسن ۱۳۸۰/۰۲/۳۱
فصلنامه مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بنکدارچیان ، مرتضی ۱۳۸۴/۱۲/۲۲
دو ماهنامه Research in Pharmaceutical Sciences دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی جعفریان دهکردی ، عباس ۱۳۹۴/۰۱/۱۷
پایگاه خبری پالایش آب دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران خانی ، محمدرضا ۱۳۹۴/۰۶/۳۰
فصلنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) خاقانی زاده ، مرتضی ۱۳۸۸/۰۸/۱۱
فصلنامه HEPATITIS MONTHLY دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) باقری لنکرانی ، کامران ۱۳۸۶/۰۵/۱۵
فصلنامه Nephro-Urolog Monthly دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) عین الهی ، بهزاد ۱۳۸۸/۰۸/۱۱
پایگاه خبری مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه قنبری زاده ، سعید رضا ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
پایگاه خبری Jentashapir Journal of Health Research دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز صاکی ، نادر ۱۳۹۳/۱۱/۲۰
پایگاه خبری Jundishapur Journal of Genetics and Genomics دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز جلالی ، امیر ۱۳۹۴/۰۶/۲۳
پایگاه خبری Jundishapur Journal Of Natural Pharmaceutical Products(JJNPP دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز همتی ، علی اصغر ۱۳۸۹/۰۵/۲۵
فصلنامه مجله علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ایدنی ، اسمعیل ۱۳۷۸/۰۹/۲۹
پایگاه خبری Joundi Shapur Journal Of Microbiology دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز زارعی محمودآبادی ، علی ۱۳۸۹/۰۱/۱۶
پایگاه خبری Journal Of Occupational Health And Epidemiology دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان اسماعیلی ، عباس ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
فصلنامه Journal of Human, Environment and Health Promotion دانشگاه علوم پزشکی زنجان- دانشکده بهداشت قزلباش ، پرویز ۱۳۹۴/۰۷/۰۶
فصلنامه مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار حسن پور ، کاظم ۱۳۸۴/۰۴/۰۶
پایگاه خبری The middle east journal of rehabilitation and health دانشگاه علوم پزشکی سمنان شادنوش ، مهدی ۱۳۹۴/۰۱/۳۱
پایگاه خبری Electronic Advanced Herbal Medicine دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ایمانی راستابی ، رضا ۱۳۹۲/۰۷/۰۸
پایگاه خبری Electronic International Journal Of Epidemiologic Research دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ایمانی راستابی ، رضا ۱۳۹۲/۰۷/۱۵
پایگاه خبری مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد هاشم زاده چالشتری ، مرتضی ۱۳۷۸/۰۹/۲۹
پایگاه خبری Journal of Cellular and Molecular Anesthesia دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دباغ ، علی ۱۳۹۵/۰۲/۰۶
پایگاه خبری JOURNAL OF MEDICAL EDUCATION دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پیروی ، حبیب الله ۱۳۷۸/۰۹/۰۱
فصلنامه Journal of Healthy Food and Nutrition دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مرتضویان فارسانی ، سیدامیرمحمد ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
فصلنامه Iranian Journal Of Cancer Prevention دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اکبری ، محمد اسماعیل ۱۳۸۶/۰۲/۱۷
فصلنامه Journal of clinical Physiotherapy Research دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قاسمی برومند ، محمد ۱۳۹۴/۰۶/۲۳
فصلنامه Journal Of Ophthalimic And Vision Research دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جوادی ، محمد علی ۱۳۸۴/۰۵/۱۷
فصلنامه otorhinolaryngology and facial plastic surgery دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پیوندی ، علی اصغر ۱۳۸۵/۰۲/۰۴
فصلنامه بهداشت در عرصه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی حاتمی ، حسین ۱۳۹۱/۱۰/۰۴
فصلنامه International Journal Of Community Based Nursing and Midwifery دانشگاه علوم پزشکی شیراز قدس بین جهرمی ، فریبا ۱۳۹۲/۰۸/۲۷
فصلنامه Bulletin of Emergency And Trauma دانشگاه علوم پزشکی شیراز بلندپرواز ، شهرام ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
فصلنامه Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in medical sciences- IJVLMS دانشگاه علوم پزشکی شیراز فرخی ، مجیدرضا ۱۳۹۴/۰۵/۱۹
فصلنامه International Journal of School Health دانشگاه علوم پزشکی شیراز باقری لنکرانی ، کامران ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
فصلنامه Women`s Health Bulletin دانشگاه علوم پزشکی شیراز باقری لنکرانی ، کامران ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
فصلنامه پور سینا دانشگاه علوم پزشکی شیراز ایمانیه ، محمد هادی ۱۳۹۲/۱۱/۲۸
پایگاه خبری مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانشگاه علوم پزشکی قزوین جوادی ، حمیدرضا ۱۳۷۳/۰۵/۰۳
پایگاه خبری مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانشگاه علوم پزشکی قزوین جوادی ، حمیدرضا ۱۳۷۳/۰۵/۰۳
پایگاه خبری Archives Of Hygiene Science دانشگاه علوم پزشکی قم – مرکز تحقیقات آلاینده محیطی ایرانی خواه ، ابوالفضل ۱۳۹۰/۰۹/۰۷
فصلنامه Chronic Diseases Journal دانشگاه علوم پزشکی کردستان قدیمی ، طیب ۱۳۹۲/۱۲/۱۹
فصلنامه Journal Of Advances In Environmental Health Research دانشگاه علوم پزشکی کردستان حیدری ، عطاءالله ۱۳۹۲/۱۲/۱۹
پایگاه خبری Educational Research In Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه صفری ، یحیی ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
پایگاه خبری Journal of Kermanshah University of Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پاسدار ، یحیی ۱۳۷۶/۰۲/۰۱
پایگاه خبری Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خدارحمی ، رضا ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
پایگاه خبری Journal of Research Development in Nursing & Midwifery دانشگاه علوم پزشکی گلستان یزدی ، خدیجه ۱۳۸۸/۰۴/۰۳
پایگاه خبری Journal of Clinical and Basic Research دانشگاه علوم پزشکی گلستان فاضل ، عبدالرضا ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
ماهنامه Medical Laboratory Journal دانشگاه علوم پزشکی گلستان احمدی ، علیرضا ۱۳۸۵/۱۲/۱۴
دو فصلنامه توسعه پرستاری در سلامت دانشگاه علوم پزشکی لرستان میری ، مجید ۱۳۸۹/۰۵/۲۵
فصلنامه افلاک دانشکده پرستاری ومامایی خرم آباد دانشگاه علوم پزشکی لرستان طولابی ، طاهره ۱۳۸۴/۰۴/۰۶
فصلنامه Herbal Medicines Journal دانشگاه علوم پزشکی لرستان عزت پور ، بهروز ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
فصلنامه IRANIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY AND BEHAVIORAL SCIENCE دانشگاه علوم پزشکی مازندران ضرغامی ، مهران ۱۳۸۵/۰۵/۰۲
فصلنامه تحقیقات سلامت در جامعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران عنایتی ، احمدعلی ۱۳۹۴/۰۳/۰۴
پایگاه خبری مجله دانشگاه علوم پزشکی نیشابور دانشگاه علوم پزشکی نیشابور برجی ، اباصلت ۱۳۹۲/۱۱/۲۸
پایگاه خبری Hormozgan Medical Journal دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان شکاری ، محمد ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
دو فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان داوری دولت آبادی ، نسرین ۱۳۹۴/۰۲/۱۴
دو فصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان سبحانی ، سید علیرضا ۱۳۹۴/۰۹/۰۹
پایگاه خبری Journal Of Nosocomial Infection دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی کرمانشاه اکیا ، علیشا ۱۳۹۳/۰۴/۰۹
پایگاه خبری Zahedan Journal Of Researches In Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان نوری ، نورمحمد ۱۳۹۱/۱۰/۰۴
فصلنامه مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل مجیدپور ، علی ۱۳۸۰/۰۲/۳۱
فصلنامه سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل ، در حال تغيير ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
فصلنامه مجله سلامت و بهداشت اردبیل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل عباسقلی زاده ، ناطق ۱۳۸۸/۰۸/۱۱
دو ماهنامه IRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس پنجه شاهین ، محمد رضا ۱۳۷۴/۱۰/۱۱
فصلنامه Middle East Journal Of Cancer دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس طالعی ، عبدالرسول ۱۳۷۸/۰۸/۲۴
فصلنامه Journal of Dental Biomaterials دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس – دانشکده دندان پزشکی شیراز آذر ، محمد رضا ۱۳۹۳/۱۱/۲۰
پایگاه خبری مطالعات بالینی دانشکده پزشکی افضلی پور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان مبشر ، مینا ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
پایگاه خبری انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان خواجوئی ، رضا ۱۳۹۳/۰۲/۲۹
پایگاه خبری بهداشت و توسعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان فداکار داورانی ، محمد مهدی ۱۳۸۹/۱۱/۰۴
پایگاه خبری پژوهش های سلامت محور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان ملکوتیان ، محمد ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
پایگاه خبری گام های توسعه در آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان افتخار واقفی ، سید حسن ۱۳۸۱/۰۷/۰۱
پایگاه خبری مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان طالبیان ، علی ۱۳۸۶/۰۸/۲۸
دو فصلنامه Journal Of Emergency Practice And Trauma دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان تاج الدینی ، شهراد ۱۳۹۲/۰۸/۲۷
فصلنامه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان داعی پاریزی ، محمد حسین ۱۳۷۲/۰۸/۱۰
فصلنامه Caspian Journal Of Neurological Sciences دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان محمدزاده جوریابی ، علی ۱۳۹۲/۱۱/۰۷
فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان بهبودی ، حسن ۱۳۶۹/۰۹/۱۹
پایگاه خبری مدیریت اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان کیوان آرا ، محمود ۱۳۸۳/۱۰/۲۱
فصلنامه پژوهش در علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان مستمند ، جاوید ۱۳۸۳/۰۶/۰۵
فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان موحدیان عطار ، حسین ۱۳۸۳/۰۶/۳۰
فصلنامه Journal Of Preventive Medicine دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان امامی نجفی دهکردی ، سید محمدحسن ۱۳۸۸/۰۸/۱۸
فصلنامه آموزش درعلوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان یوسفی ، علیرضا ۱۳۸۰/۰۲/۳۱
ماهنامه Journal of Research In Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان نعمت بخش ، مهدی ۱۳۷۵/۱۲/۱۳
پایگاه خبری Journal of Client_centered Nursing Care دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران رفیعی ، فروغ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸
پایگاه خبری ره آورد سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران فرزادکیا ، مهدی ۱۳۸۴/۱۰/۱۹
فصلنامه Shafa Orthopedic Journal دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران جعفری کردلر ، داود ۱۳۹۱/۰۸/۱۵
فصلنامه مدیریت سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران رودباری ، مسعود ۱۳۷۶/۰۷/۲۱
پایگاه خبری پرستاری گروههای آسیب پذیر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر جهان پور ، فائزه ۱۳۹۲/۱۲/۱۹
پایگاه خبری طب جنوب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر عصفوری ، ابراهیم ۱۳۷۷/۰۴/۲۹
فصلنامه Modern Care Journal دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند محمودی راد ، غلامحسین ۱۳۹۰/۰۳/۳۰
فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند قائمی ، کاظم ۱۳۸۲/۱۲/۲۲
دو ماهنامه مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز نهائی ، محمدرضا ۱۳۸۰/۰۲/۱۷
فصلنامه Health Promation Perspectives دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز اله وردی پور ، حمید ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
فصلنامه تصویر سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز-مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی – درمانی تبریزی ، جعفر صادق ۱۳۸۸/۰۸/۱۱
پایگاه خبری Auditory And Vestibular Research دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران صدایی ، مهین ۱۳۹۲/۰۸/۲۷
پایگاه خبری Journal Of Dentistry دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران حسین زاده نیک ، طاهره ۱۳۸۳/۱۰/۲۱
پایگاه خبری Journal Of Family And Reproductive Health دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران رمضان زاده ، فاطمه ۱۳۸۵/۱۲/۱۴
پایگاه خبری Academic Journal of Surgery دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران سروش ، احمد رضا ۱۳۹۴/۰۳/۰۴
پایگاه خبری Acta Medica Iranica دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران دهپور ، احمدرضا ۱۳۹۵/۰۳/۱۰
پایگاه خبری Archives of Anesthesiology and Critical Care دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران حسین خان ، زاهد ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
پایگاه خبری Basic & Clinical Cancer Research دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران محققی ، محمدعلی ۱۳۸۵/۰۲/۰۴
پایگاه خبری Case Reports In Clinical Practice دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران علامه ، سید فرشاد ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
پایگاه خبری Frontiers in Biomedical Technologies دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران سرکار ، سعید ۱۳۹۲/۰۸/۰۶
پایگاه خبری International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران جهانی ، محمد ۱۳۸۱/۰۷/۰۱
پایگاه خبری Iranian Journal of Nuclear Medicine دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ساغری ، محسن ۱۳۷۰/۱۲/۱۲
پایگاه خبری Iranian Journal Of Psychiatry دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران محمدی ، محمدرضا ۱۳۸۳/۱۰/۲۱
پایگاه خبری Iranian Journal of Public Health دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران دانشور فرهود ، داریوش ۱۳۸۲/۱۲/۲۲
پایگاه خبری Journal of Air Pollution and Health دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ندافی ، کاظم ۱۳۹۳/۱۱/۱۳
پایگاه خبری Journal Of Biostatistics And Epidemiology دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران محمودی مجدآبادی فراهانی ، محمود ۱۳۹۲/۱۱/۰۷
پایگاه خبری Journal of Medical Ethics and History of Medicine دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران اردشیرلاریجانی ، باقر ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
پایگاه خبری Journal Of Nutritional Sciences And Dietetics دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران سیاسی ، فریدون ۱۳۹۳/۰۲/۲۹
پایگاه خبری Journal Of tehran Heart Center دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران کریمی ، عباسعلی ۱۳۸۴/۱۱/۰۳
پایگاه خبری Nursing Practice Today دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران نگارنده ، رضا ۱۳۹۳/۰۳/۰۵
پایگاه خبری اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران اردشیرلاریجانی ، باقر ۱۳۸۶/۰۲/۱۷
پایگاه خبری پوست و زیبایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران دولتی ، یحیی ۱۳۸۸/۰۴/۰۳
پایگاه خبری پیاورد سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران صفدری ، رضا ۱۳۸۵/۱۲/۱۴
پایگاه خبری توانبخشی نوین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران هادیان رسنانی ، محمدرضا ۱۳۸۴/۱۰/۱۹
پایگاه خبری حیات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران نگارنده ، رضا ۱۳۶۸/۰۹/۲۷
پایگاه خبری مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ناطق پور ، مهدی ۱۳۸۵/۰۲/۰۴
پایگاه خبری مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران امامی رضوی ، سید حسن ۱۳۸۷/۰۸/۲۹
پایگاه خبری مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران منزوی ، عباس ۱۳۸۳/۱۰/۲۱
پایگاه خبری مجله دیابت و متابولیسم ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران اردشیرلاریجانی ، باقر ۱۳۸۰/۰۹/۱۹
فصلنامه Archive Of Neuroscience دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران امامی رضوی ، سید حسن ۱۳۹۰/۱۰/۲۶
فصلنامه Iranian Journal of Radiology دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران قناعتی ، حسین ۱۳۸۱/۰۸/۲۰
فصلنامه Journal Of Sleep Sciences دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران صادق نیت حقیقی ، خسرو ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
فصلنامه Traditional and Integrative Medicine دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران رضایی زاده ، حسین ۱۳۹۴/۰۷/۰۶
پایگاه خبری journal of nano drug science دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل سپهری ، زهرا ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
پایگاه خبری international journal of basic science in medicine دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل نصیری ، علی اکبر ۱۳۸۸/۰۹/۰۲
دو فصلنامه پرستاری داخلی و جراحی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان نویدیان ، علی ۱۳۹۰/۰۶/۲۸
فصلنامه Gene Cell And Tissue دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان سلیمی ، سعیده ۱۳۹۳/۰۱/۱۸
فصلنامه International Journal of High Risk Behaviors And Addiction دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان لشکری پور ، مریم ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
فصلنامه Dental Clinical and Experimental Journal دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان محمدی ، عباس ۱۳۹۳/۰۵/۱۳
فصلنامه Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان قزلباش ، پرویز ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
فصلنامه journal of Biomedicine and Health دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار محمدزاده ، محمد ۱۳۹۰/۰۷/۱۱
فصلنامه International Journal Of Health Studies دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود اعرابی ، محسن ۱۳۹۳/۰۳/۰۵
پایگاه خبری Trends in Peptide and Protein Sciences دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ابوفاضلی ، رضا ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
فصلنامه Social Determinants Of Health دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی فرسار ، احمد رضا ۱۳۹۲/۰۷/۰۸
فصلنامه تنفس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی مسجدی ، محمدرضا ۱۳۷۹/۱۱/۰۳
فصلنامه سلامت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی فرسار ، احمد رضا ۱۳۹۲/۰۷/۱۵
پایگاه خبری Elderly Health Journal دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد مروتی شریف آباد ، محمدعلی ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
پایگاه خبری Iranian Journal Of Diabets And Obesity دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد افخمی اردکانی ، محمد ۱۳۸۸/۰۱/۲۴
دو فصلنامه تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد حائریان اردکانی ، احمد ۱۳۸۶/۰۸/۲۸
دو فصلنامه social behavior research & health دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد مظلومی محمود آباد ، سید سعید ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
دو ماهنامه طلوع بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد مظلومی محمود آباد ، سید سعید ۱۳۸۱/۰۵/۱۴
فصلنامه Iranian Journal Of Pediatric Hematology Oncology دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد هاشمی ، اعظم السادات ۱۳۸۹/۰۱/۱۶
فصلنامه International Journal Of Medical Laboratory دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد هادی ندوشن ، حسین ۱۳۹۲/۱۱/۰۷
فصلنامه Journal Of Community Health Research دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد لطفی ، محمد حسن ۱۳۹۰/۰۸/۳۰
فصلنامه طب کار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد میرمحمدی ، سید جلیل ۱۳۸۶/۰۸/۲۸
فصلنامه Evidence Based Health Policy, Management & Economics دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد رنجبر عزت آبادی ، محمد ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
فصلنامه Journal of Environmental Health and Sustainable Development دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد ابراهیمی ، اصغر ۱۳۹۴/۰۶/۲۳
فصلنامه Journal Of Food Quality And Hazards Control دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد حاجی محمدی ، بهادر ۱۳۹۲/۱۲/۱۹
فصلنامه Journal of Nutrition and Food Security دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد مظفری خسروی ، حسن ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
فصلنامه مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی یزد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد یاسینی ، سید مجتبی ۱۳۸۴/۰۴/۰۶
ماهنامه مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد صدر بافقی ، سید محمود ۱۳۸۵/۰۵/۰۲
ماهنامه International Journal of Reproductive BioMedicine دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد وحیدی ، سراج الدین ۱۳۸۱/۰۵/۱۴
فصلنامه مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز علوی ، سید علی اصغر ۱۳۷۷/۰۹/۳۰
پایگاه خبری مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم ایرانی خواه ، ابوالفضل ۱۳۸۵/۰۸/۲۲
پایگاه خبری Health Spirituality And Medical Ethics دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم – مرکز تحقیقات طب و دین ایرانی خواه ، ابوالفضل ۱۳۹۱/۰۷/۱۰
فصلنامه Archives Of Trauma Research دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان فخاریان ، اسمعیل ۱۳۹۱/۰۴/۱۲
پایگاه خبری Journal Of Clinical Research in Paramedical Sciences دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه سلیمی ، کامران ۱۳۹۱/۰۲/۱۸
پایگاه خبری Journal Of Injury And Violence Research دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه ایزدی ، بابک ۱۳۸۹/۰۱/۱۶
پایگاه خبری Iranian Journal Of Basic Medical Scinces دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد فضلی بزاز ، بی بی صدیقه ۱۳۸۷/۰۵/۱۶
پایگاه خبری Journal Of Dental Material And Techniques دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد دلاوریان ، زهرا ۱۳۹۱/۰۳/۲۲
پایگاه خبری زنان ، مامایی و نازایی ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد سیدی علوی ، بی بی قدسیه ۱۳۷۷/۰۹/۳۰
پایگاه خبری Asia Oceania Journal Of Nuclear Medicine And Biolo دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد زکوی ، سید رسول ۱۳۹۲/۰۷/۰۸
پایگاه خبری Asia Pacific Journal Of Medical Toxicology دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد افشاری ، رضا ۱۳۹۲/۱۱/۲۸
پایگاه خبری Avicenna Journal Of Phytomadicine دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد بسکابادی ، محمد حسین ۱۳۸۹/۱۱/۰۴
پایگاه خبری Fasting And Health دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد نعمتی ، محسن ۱۳۹۱/۰۸/۱۵
پایگاه خبری International Journal Of Pediatrics دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد کیانی ، محمد علی ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
پایگاه خبری Iranian Journal Of Neonatology دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد مرندی ، سید علیرضا ۱۳۸۸/۰۸/۱۱
پایگاه خبری Nanomedicine Journal دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد جعفری ، محمود رضا ۱۳۹۲/۰۴/۲۴
پایگاه خبری آینده آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد عابدی ، فرشید ۱۳۹۱/۰۴/۱۲
پایگاه خبری اصول بهداشت روانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد حسینی ، سیدابوالقاسم ۱۳۷۴/۰۶/۲۷
پایگاه خبری پژوهش در بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد علیدادی ، حسین ۱۳۹۳/۰۳/۰۵
پایگاه خبری علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد عظیمی خراسانی ، عباس ۱۳۹۱/۰۳/۲۲
پایگاه خبری گوش، گلو، بینی، حنجره دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد نوروزبیگی ، یحیی ۱۳۷۸/۰۵/۰۴
پایگاه خبری مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد ضرابی ، محمد حسن ۱۳۷۷/۰۴/۲۹
پایگاه خبری مراقبت مبتنی بر شواهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد حیدری ، عباس ۱۳۸۷/۰۷/۱۷
پایگاه خبری Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان غیاثیان ، سید امیر ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
پایگاه خبری Journal Of Research In Health Sciences دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان صدری ، غلامحسین ۱۳۷۹/۱۱/۰۳
پایگاه خبری مجله علمی دانشکده پرستاری ومامایی همدان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان حیدری ، علی ۱۳۸۱/۰۲/۳۰
دو فصلنامه Avicenna Journal Of Environmental Health Engineering دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان رحمانی ، علیرضا ۱۳۹۳/۰۳/۲۶
دو فصلنامه Avicenna Journal Of Medical Biochemeistry دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان طویلانی ، حیدر ۱۳۹۳/۰۲/۲۲
فصلنامه Avicenna Journal Of Neuro Psycho Physiology دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان شهیدی ، سیامک ۱۳۹۳/۰۱/۱۸
فصلنامه آموزش و سلامت جامعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان هزاوه ئی ، سید محمد مهدی ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
فصلنامه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان محمدفام ، ایرج ۱۳۹۳/۰۲/۲۲
فصلنامه Avicenna Journal Of Dental Research دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان ترک زبان ، پرویز ۱۳۸۷/۰۲/۲۳
فصلنامه پژوهان دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان علیخانی ، محمد یوسف ۱۳۹۲/۱۱/۲۸
فصلنامه تحقیقات ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان امیرزرگر ، محمدعلی ۱۳۹۴/۰۳/۰۴
پایگاه خبری مجله بالینی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان چهارمحال و بختیاری رحیمی مدیسه ، محمد ۱۳۸۷/۰۹/۱۳
پایگاه خبری پژوهش در آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان گیلان خوشرنگ ، حسین ۱۳۸۸/۰۸/۱۱
پایگاه خبری International Journal Of Health And Life Sciences دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمانشاه نجفی ، فرید ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
پایگاه خبری علم سنجی کاسپین دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بابل مطلب نژاد ، مینا ۱۳۹۳/۰۵/۱۳
پایگاه خبری Caspian Journal of Reproductive Health دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بابل جورسرایی ، غلامعلی ۱۳۹۲/۰۹/۱۸
پایگاه خبری آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بابل ، در حال تغيير ۱۳۹۰/۱۰/۱۲
پایگاه خبری اسلام و سلامت دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بابل سفیدچیان ، علیرضا ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
پایگاه خبری توسعه مدیریت و منابع سلامت دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بابل ، در حال تغيير ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
پایگاه خبری مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بابل جلالی ، سید فرزاد ۱۳۷۷/۱۲/۰۳
دو فصلنامه International Journal of Molecular and Cellular Medicine دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بابل ذبیحی نیشابوری ، ابراهیم ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
دو فصلنامه Caspian Journal Of Dental Research دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بابل موعودی ، احسان ۱۳۸۷/۰۲/۲۳
فصلنامه سلامت سالمندی خزر دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بابل فتوکیان رامسر ، زهرا ۱۳۹۴/۰۷/۰۶
فصلنامه نوین سلامت دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بابل اشرف پور ، منوچهر ۱۳۹۵/۰۲/۱۳
فصلنامه دریا فنون دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) مالمیر ، رحیم ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
فصلنامه علوم و فناوری دریا دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) سهیلی فر ، محمدرضا ۱۳۸۱/۰۸/۲۰
دو فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قاسمی ، علی ۱۳۷۳/۱۰/۱۲
دو فصلنامه رویه قضایی حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری فلاح زاده ، علی محمد ۱۳۹۱/۰۶/۲۷
فصلنامه دیدگاه های حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری شریعت باقری ، محمدجواد ۱۳۹۵/۰۲/۰۶
فصلنامه دیدگاه های حقوق کیفری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری شریعت باقری ، محمدجواد ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
دو فصلنامه احسن الحدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم نوروزی ، ولی ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
فصلنامه پژوهش های کاربردی علوم آب دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی ایزدی نیا ، الهام ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
دو فصلنامه Computer and Knowledge Engineering دانشگاه فردوسی مشهد حسینی سنو ، سید امین ۱۳۹۵/۰۲/۰۶
دو فصلنامه Iranian Journal of Animal Biosystematics دانشگاه فردوسی مشهد علی آبادیان ، منصور ۱۳۸۲/۱۲/۲۲
دو فصلنامه Iranian Journal of Veterinary Science and Technology دانشگاه فردوسی مشهد نقیبی ، ابوالقاسم ۱۳۸۷/۰۸/۰۱
دو فصلنامه Iranian Political Studies دانشگاه فردوسی مشهد محقر ، احمد ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
دو فصلنامه Journal Of Cell And Molecular Research دانشگاه فردوسی مشهد بهنام رسولی ، مرتضی ۱۳۸۷/۰۲/۲۳
دو فصلنامه Journal Of Electrical Systems And Signals دانشگاه فردوسی مشهد قاضی ، رضا ۱۳۹۳/۰۶/۲۴
دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دانشگاه فردوسی مشهد شاهنوشی فروشانی ، ناصر ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
دو فصلنامه پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد تقوی ، سید محمد علی ۱۳۹۰/۱۰/۱۲
دو فصلنامه پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد شعبانی ورکی ، بختیار ۱۳۸۳/۰۱/۱۷
دو فصلنامه پژوهش نامه مدیریت تحول دانشگاه فردوسی مشهد دعائی ، حبیب اله ۱۳۸۷/۰۵/۱۶
دو فصلنامه پژوهشهای حبوبات ایران دانشگاه فردوسی مشهد کافی ، محمد ۱۳۸۸/۰۸/۱۱
دو فصلنامه تاریخ و فرهنگ دانشگاه فردوسی مشهد قنوات ، عبدالرحیم ۱۳۹۵/۰۷/۱۲
دو فصلنامه جغرافیاوتوسعه ناحیه ای دانشگاه فردوسی مشهد رهنما ، محمد رحیم ۱۳۸۲/۱۲/۲۲
دو فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد کریم پور ، محمد حسن ۱۳۸۸/۰۹/۰۲
دو فصلنامه سلامت و فعالیت بدنی – Iranian Journal Of Health And Physical Activity دانشگاه فردوسی مشهد هاشمی جواهری ، علی اکبر ۱۳۸۸/۱۲/۲۴
دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد بهروان ، حسین ۱۳۸۵/۰۲/۰۴
دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد نیازمند ، حمید ۱۳۹۳/۰۵/۱۳
دو فصلنامه ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد مدرس رضوی ، سید محمدرضا ۱۳۸۹/۰۵/۲۵
دو فصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه فردوسی مشهد حائریان اردکانی ، علی ۱۳۹۳/۰۴/۰۹
دو ماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذائی ایران دانشگاه فردوسی مشهد شاهنوشی فروشانی ، ناصر ۱۳۸۲/۱۲/۲۲
فصلنامه Iranian Journal of Accounting, Auditing and Finance دانشگاه فردوسی مشهد باقرپور ولاشانی ، محمد علی ۱۳۷۷/۰۹/۳۰
فصلنامه Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization دانشگاه فردوسی مشهد فراهی ، محمد هادی ۱۳۸۶/۰۲/۱۷
فصلنامه Journal of Research and Rural Planning دانشگاه فردوسی مشهد شایان ، حمید ۱۳۹۳/۰۵/۱۳
فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد کوچکی ، علیرضا ۱۳۸۹/۰۹/۰۱
فصلنامه پژوهش های اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ولی زاده ، رضا ۱۳۶۸/۰۴/۰۴
فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دانشگاه فردوسی مشهد رضوانی مقدم ، پرویز ۱۳۸۲/۰۵/۲۰
فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دانشگاه فردوسی مشهد نصیری مقدم ، حسن ۱۳۸۷/۰۸/۰۱
فصلنامه جستارهای نوین ادبی دانشگاه فردوسی مشهد فاطمی ، سید حسین ۱۳۷۰/۰۷/۰۱
فصلنامه فقه و اصول دانشگاه فردوسی مشهد فخلعی ، محمدتقی ۱۳۸۱/۰۹/۱۱
فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد هاشمی ، محمد رضا ۱۳۹۵/۰۷/۱۲
فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد ایرانی ، فریدون ۱۳۹۳/۰۶/۲۴
پایگاه خبری پویش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان بیغمی ، مهران ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
فصلنامه مطالعات تربیتی دانشگاه فرهنگیان ایرانمنش ، زهرا ۱۳۹۲/۰۸/۲۷
فصلنامه تربیت معلم فکور دانشگاه فرهنگیان ساکی ، رضا ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
پایگاه خبری علوم و فناوری اطلاعات دانشگاه فرهنگیان دانشگاه فرهنگیان – مرکز آموزش عالی علامه طباطبایی سبزوار کاراندیش مروستی ، اعظم ۱۳۹۵/۰۲/۰۶
دو فصلنامه معلم پژوهنده دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه امینی – ، – ۱۳۸۶/۰۲/۱۷
دو فصلنامه کتاب و سنت گرایش احادیث اعتقادی دانشگاه قرآن و حدیث صادقی ، هادی ۱۳۹۲/۰۴/۱۰
دو فصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی دانشگاه قم اعرابی ، غلامحسین ۱۳۹۴/۰۵/۱۲
دو فصلنامه پژوهشهای عمران و محیط زیست دانشگاه قم رجبی ، علی محمد ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
دو فصلنامه علوم ادبی دانشگاه قم کاردگر ، یحیی ۱۳۸۵/۰۲/۰۴
دو فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم دانشگاه قم رضایی نور ، جلال ۱۳۹۲/۱۱/۰۷
فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دانشگاه قم شبیری ، سید حسن ۱۳۸۷/۰۲/۲۳
فصلنامه پژوهش های فلسفی و کلامی دانشگاه قم ذبیحی خیبری ، محمد ۱۳۷۸/۰۹/۰۱
فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دانشگاه قم کریمی ، رضا ۱۳۹۴/۰۵/۱۲
دو فصلنامه محاسبات نرم دانشگاه کاشان بابامیر ، سید مرتضی ۱۳۹۰/۰۶/۲۸
دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دانشگاه کاشان عمرانی پور ، علی ۱۳۹۰/۰۷/۲۵
فصلنامه Iranian Journal Of Mathematical Chemistry دانشگاه کاشان بازیگران ، بهنام ۱۳۹۰/۰۷/۱۱
فصلنامه مهندسی و مدیریت انر‍‍ژی دانشگاه کاشان کتابی ، عباس ۱۳۹۰/۰۶/۲۸
دو فصلنامه مدیریت مدرسه دانشگاه کردستان شیربگی ، ناصر ۱۳۹۲/۰۷/۲۲
دو فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دانشگاه کردستان یوسفی ، ناصر ۱۳۸۹/۰۹/۲۲
فصلنامه شهر و محیط دانشگاه کردستان علیزاده ، هوشمند ۱۳۸۸/۰۹/۳۰
دو فصلنامه Journal Of Algebra And Related Topics دانشگاه گیلان هاشمی براگوری ، منصور ۱۳۹۲/۰۸/۲۷
دو فصلنامه پژوهشنامه حقوق کیفری دانشگاه گیلان نظری نژاد ، محمدرضا ۱۳۸۸/۰۸/۱۱
دو فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دانشگاه گیلان احتشامی ، سید محمدرضا ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دانشگاه گیلان حسینی ، رضا ۱۳۹۰/۰۱/۲۲
فصلنامه تحقیقات غلات دانشگاه گیلان اعلمی ، علی ۱۳۹۰/۰۱/۲۲
فصلنامه سیاست جهانی دانشگاه گیلان نیاکوئی ، سید امیر ۱۳۹۰/۰۵/۱۱
فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان دانشگاه گیلان حیدری ، بهروز ۱۳۹۲/۰۷/۰۸
فصلنامه نقد و نظریه ادبی دانشگاه گیلان نیکویی ، علیرضا ۱۳۸۵/۰۲/۰۴
دو فصلنامه پژوهشنامه حقوق تطبیقی دانشگاه مازندران تقی زاده ، جواد ۱۳۸۴/۱۰/۱۹
دو فصلنامه سیاست و روابط بین الملل دانشگاه مازندران جعفری ، علی اکبر ۱۳۹۳/۱۱/۲۰
دو فصلنامه کاوشهای دینی دانشگاه مازندران حلیمی جلودار ، حبیب الله ۱۳۸۷/۱۱/۱۴
دو فصلنامه هنر و فن دانشگاه مازندران رستمی ، مصطفی ۱۳۹۰/۱۰/۱۲
فصلنامه پژوهش های جهانگردی دانشگاه مازندران صالحی ، صادق ۱۳۹۱/۰۲/۱۱
فصلنامه پژوهشنامه علوم ورزشی دانشگاه مازندران میردار هریجانی ، شادمهر ۱۳۸۳/۰۶/۰۵
فصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دانشگاه مازندران جانعلی زاده چوب بستی ، حیدر ۱۳۹۰/۰۷/۱۱
فصلنامه Pure Life دانشگاه مجازی المصطفی قنبری آلانق ، محسن ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
دو فصلنامه فروغ وحدت مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی حسینی ، سید محمدرضا ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
دو فصلنامه فقه مقارن دانشگاه مذاهب اسلامی مختاری ، محمدحسین ۱۳۹۰/۰۷/۱۱
دو فصلنامه مطالعات امت اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی مختاری ، محمدحسین ۱۳۹۲/۰۴/۲۴
فصلنامه Sahand Communications In Mathematical Analysis دانشگاه مراغه دارابی ، بیاض ۱۳۹۰/۰۶/۲۸
دو فصلنامه پرتو وحی دانشگاه مفید یوسفی شیخ رباط ، محمدرضا ۱۳۹۳/۰۴/۰۹
دو فصلنامه حقوق تطبیقی دانشگاه مفید موسوی کریمی ، سید مسعود ۱۳۹۳/۰۴/۰۹
دو فصلنامه مطالعات و سیاستهای اقتصادی دانشگاه مفید موسوی کریمی ، سید مسعود ۱۳۹۳/۰۴/۰۹
دو فصلنامه هستی و شناخت دانشگاه مفید یوسفی شیخ رباط ، محمدرضا ۱۳۹۳/۰۴/۰۹
فصلنامه مجله فنی مهندسی فناوری های نوین در سیستم های انرژی دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچا ن جوادی مال آباد ، محمد ۱۳۹۳/۰۵/۱۳
دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی دانشگاه هرمزگان نیکخواه ، هدایت الله ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
دو فصلنامه اکوتوریسم ایران دانشگاه هرمزگان اکبریان ، محمد ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
دو فصلنامه چینه و رسوب شناسی دانشگاه هرمزگان غلامعلیان ، حسین ۱۳۹۴/۰۳/۱۸
فصلنامه بوم شناسی آبزیان دانشگاه هرمزگان یوسف زادی ، مرتضی ۱۳۸۷/۰۳/۲۰
فصلنامه زیست شناسی گیاهان آبزی دانشگاه هرمزگان یوسف زادی ، مرتضی ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
دو فصلنامه دستاورد دانشگاه هنر رزاقی ، محمد ۱۳۷۲/۰۶/۲۹
دو فصلنامه نامه معماری و شهرسازی دانشگاه هنر برک پور ، ناصر ۱۳۷۸/۰۷/۲۶
دو فصلنامه نامه هنرهای تجسمی و کاربردی دانشگاه هنر افشارمهاجر ، کامران ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
دو فصلنامه نامه هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه هنر شفیعی ، اسماعیل ۱۳۹۵/۰۲/۱۳
دو فصلنامه پژوهه باستان سنجی دانشگاه هنر اسلامی تبریز باقرزاده کثیری ، مسعود ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
دو فصلنامه تحقیقات جنگل های زاگرس دانشگاه یاسوج ذوالفقاری ، رقیه ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
دو فصلنامه پژوهشهای بذر ایران دانشگاه یاسوج بلوچی ، حمیدرضا ۱۳۹۳/۰۱/۱۸
دو فصلنامه تولید گیاهان روغنی دانشگاه یاسوج موحدی دهنوی ، محسن ۱۳۹۳/۰۴/۰۹
دو فصلنامه دانش بیماری شناسی گیاهی دانشگاه یاسوج صدروی ، مهدی ۱۳۹۰/۰۵/۱۱
دو فصلنامه سیاستگذاری اقتصادی دانشگاه یزد نصراللهی ، زهرا ۱۳۸۵/۱۲/۱۴
دو فصلنامه نقد ادب معاصر عربی دانشگاه یزد قادری اردکان ، فاطمه ۱۳۸۹/۰۶/۱۵
دو فصلنامه Algebraic Structures And Their Applications دانشگاه یزد علیخانی ، سعید ۱۳۹۳/۰۱/۱۸
دو فصلنامه Decision Making: Theory and Practice دانشگاه یزد اولیاء ، محمد صالح ۱۳۹۵/۰۷/۱۲
دو فصلنامه چرخه علم و فناوری دانشگاه یزد خواجه امینیان ، محسن ۱۳۹۴/۰۹/۰۹
دو فصلنامه خشکبوم دانشگاه یزد عظیم زاده ، حمیدرضا ۱۳۸۷/۰۸/۰۱
دو فصلنامه کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی دانشگاه یزد امیدوار ، کمال ۱۳۹۱/۰۲/۱۸
دو فصلنامه کاوشهای مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد صادقی ، حجت الله ۱۳۸۵/۱۲/۱۴
دو فصلنامه مطالعات تفسیری معاصر دانشگاه یزد جودوی ، امیر ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
دو فصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دانشگاه یزد مندگاری ، کاظم ۱۳۹۰/۰۱/۲۲
فصلنامه روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن دانشگاه یزد یاراحمدی بافقی ، علیرضا ۱۳۸۸/۰۹/۰۲
فصلنامه کاوشنامه دانشگاه یزد مهتدیانی ، کاظم ۱۳۸۰/۰۲/۱۷
ماهنامه دولت الکترونیکی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ایران باقری اصل ، رضا ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
پایگاه خبری مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی میرزاحسینی ، عباس ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
فصلنامه مهندسی فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نگاهداری ، بابک ۱۳۸۷/۰۴/۱۷
هفته نامه نامه شورا دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی میرزاحسینی ، عباس ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
ماهنامه آغاز دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی – ، – ۱۳۸۳/۰۷/۲۰
فصلنامه حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان یزدی ، محمد ۱۳۷۵/۰۸/۲۸
فصلنامه پویش راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام-کمیته زنان وجوانان بروجردی ، لیلی ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
دو ماهنامه آینه پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم سبحانی ، محمدتقی ۱۳۶۹/۰۷/۱۵
دو ماهنامه حوزه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم جعفری ، محمد ۱۳۶۳/۰۷/۲۴
فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم لک زائی ، نجف ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
فصلنامه پژوهشهای قرانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم صالح شریعتی ، سید عباس ۱۳۷۴/۰۱/۲۱
فصلنامه فقه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ایزدپناه ، عبدالرضا ۱۳۷۳/۰۵/۱۳
فصلنامه نقد و نظر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم سبحانی ، محمدتقی ۱۳۷۳/۰۵/۱۳
ماهنامه پاسدار اسلام دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم رحیمیان ، محمدحسن ۱۳۷۰/۰۷/۰۸
ماهنامه پوپک دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم حسنی ، محمد ۱۳۷۳/۰۵/۱۳
ماهنامه پیام زن دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم حسنی ، محمد ۱۳۷۰/۱۰/۰۲
ماهنامه سلام بچه ها دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم حسنی ، محمد ۱۳۶۸/۰۷/۲۴
دو فصلنامه پژوهش های عقلی نوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ـ شعبه خراسان رضوی صالح شریعتی ، سید عباس ۱۳۹۴/۱۰/۲۸
دو فصلنامه سیره پژوهی اهل بیت (ع) دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ـ شعبه خراسان رضوی واسعی ، سید علیرضا ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ـ شعبه خراسان رضوی الهی خراسانی ، مجتبی ۱۳۹۰/۱۰/۲۶
فصلنامه اخلاق دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه اصفهان قطبی جشوقانی ، محمد ۱۳۹۰/۰۱/۲۹
فصلنامه سیاست خارجی. دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه سجادپور ، سید محمد کاظم ۱۳۸۲/۰۵/۲۰
پایگاه خبری هاشمی رفسنجانی دفتر نشر معارف انقلاب هاشمی بهرمانی ، محسن ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
دو فصلنامه پژوهشنامه حج و زیارت دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت قاضی عسکر ، سیدعلی ۱۳۹۴/۰۷/۱۳
دو فصلنامه میقات الحج دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت قاضی عسکر ، سیدعلی ۱۳۷۲/۰۷/۱۲
فصلنامه فرهنگ زیارت دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت قاضی عسکر ، سیدعلی ۱۳۸۹/۰۵/۱۱
فصلنامه میقات حج دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت قاضی عسکر ، سیدعلی ۱۳۷۰/۱۲/۱۹
روزنامه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سینجلی جاسبی ، محمد ۱۳۹۳/۱۱/۰۶
دو فصلنامه تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران مرادی نیا ، محمدجواد ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
فصلنامه آرشیو ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران عزیزی ، غلامرضا ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
فصلنامه گنجینه اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران عزیزی ، غلامرضا ۱۳۷۰/۰۳/۰۶
فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران خسروی ، فریبرز ۱۳۷۴/۰۳/۲۹
فصلنامه نامه ایران و اسلام سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران امیرخانی ، غلامرضا ۱۳۸۵/۰۵/۱۶
فصلنامه اقتصاد خاوران سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی جعفری گیو ، عیسی ۱۳۹۲/۰۹/۰۴
فصلنامه ذخایر انقلاب سازمان امور عشایر ایران قندالی ، کرمعلی ۱۳۹۰/۱۰/۱۲
فصلنامه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی خدادوست ، بابک ۱۳۹۰/۰۳/۰۹
ماهنامه باران سازمان اوقاف و امور خیریه شرفخانی ، احمد ۱۳۷۳/۰۸/۳۰
فصلنامه مهارت آموزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ثابت نژاد ، حمید رضا ۱۳۹۱/۰۹/۲۰
فصلنامه دانش ارزیابی سازمان بازرسی کل کشور – ، – ۱۳۹۰/۰۹/۰۷
دو فصلنامه اقتصاد سنجی مالی سازمان برنامه وبودجه استان تهران زمانپور ، علیرضا ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
پایگاه خبری بسیج سازندگی سازمان بسیج سازندگی عالی ، فرشاد ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
خبرگزاری دانشجو سازمان بسیج مستضعفین قاسمی ، هادی ۱۳۹۱/۱۱/۳۰
فصلنامه صنعت حمل و نقل دریایی سازمان بنادر و دریانوردی حسن‌زاده محمدی ، حجی محمدعلی ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
فصلنامه The International Journal Of Occupational And Envi سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت سمیع ، حبیب الله ۱۳۸۹/۰۹/۰۱
پایگاه خبری نواندیش سبز سازمان بهزیستی استان تهران صمدی ، رجب ۱۳۸۵/۰۸/۰۱
فصلنامه بورس اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار محمدی ، شاپور ۱۳۸۶/۱۱/۰۱
فصلنامه علوم، تحقیقات و فناوری پدافند غیرعامل سازمان پدافند غیرعامل کشور جلالی فراهانی ، غلامرضا ۱۳۹۳/۰۸/۲۶
فصلنامه نوآوریهای آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی محمدیان ، بهرام‌ ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
سالنامه سالنامه رشد سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد ۱۳۸۱/۰۸/۲۰
فصلنامه جوانه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد ۱۳۸۱/۰۸/۲۰
فصلنامه رشد آموزش تاریخ سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد ۱۳۷۸/۰۹/۰۱
فصلنامه رشد آموزش تربیت بدنی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد ۱۳۸۱/۰۸/۲۰
فصلنامه رشد آموزش جغرافیا سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد ۱۳۷۶/۰۴/۰۹
فصلنامه رشد آموزش ریاضی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد ۱۳۷۶/۰۴/۰۹
فصلنامه رشد آموزش زبان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد ۱۳۷۶/۰۴/۰۹
فصلنامه رشد آموزش زبان و ادب فارسی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد ۱۳۷۶/۰۴/۰۹
فصلنامه رشد آموزش زمین شناسی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد ۱۳۸۴/۱۲/۰۸
فصلنامه رشد آموزش زیست شناسی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد ۱۳۷۶/۰۴/۰۹
فصلنامه رشد آموزش شیمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد ۱۳۷۶/۰۴/۰۹
فصلنامه رشد آموزش علوم اجتماعی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد ۱۳۸۱/۰۸/۲۰
فصلنامه رشد آموزش فنی و حرفه ای و کار و دانش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد ۱۳۸۵/۰۴/۱۹
فصلنامه رشد آموزش فیزیک سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد ۱۳۷۶/۰۴/۰۹
فصلنامه رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد ۱۳۷۶/۰۴/۰۹
فصلنامه رشد آموزش قران سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد ۱۳۸۰/۱۱/۰۵
فصلنامه رشد آموزش هنر سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد ۱۳۸۰/۱۱/۱۵
فصلنامه رشد پیش دبستانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
فصلنامه رشد مدیریت مدرسه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد ۱۳۸۱/۰۸/۲۰
فصلنامه رشد مشاور مدرسه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد ۱۳۸۵/۱۱/۲۳
ماهنامه رشد آموزش ابتدایی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد ۱۳۷۶/۰۴/۰۹
ماهنامه رشد آموزش برهان متوسطه اول سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد ۱۳۸۱/۱۲/۱۲
ماهنامه رشد آموزش برهان متوسطه دوم سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد ۱۳۸۱/۱۲/۱۲
ماهنامه رشد تکنولوژی آموزشی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد ۱۳۷۴/۰۸/۰۱
ماهنامه رشد جوان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد ۱۳۷۴/۰۸/۰۱
ماهنامه رشد دانش آموز سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد ۱۳۷۴/۰۸/۰۱
ماهنامه رشد کودک سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد ۱۳۷۴/۰۸/۰۱
ماهنامه رشد مدرسه فردا سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد ۱۳۸۴/۱۲/۰۸
ماهنامه رشد معلم سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد ۱۳۷۴/۰۸/۰۱
ماهنامه رشد نوآموز سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد ۱۳۷۴/۰۸/۰۱
ماهنامه رشد نوجوان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ناصری ، محمد ۱۳۷۴/۰۸/۰۱
فصلنامه Advances in Environmental Technology سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران شکرالله زاده ، سهیلا ۱۳۹۴/۰۶/۲۳
فصلنامه Iranian Journal Of Hydrogen&Fuel Cell سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران الیاسی ، علی ۱۳۹۳/۰۳/۱۲
فصلنامه Journal Of Particle Science And Technology سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران محمودی نجفی ، سید حیدر ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
فصلنامه مدیریت توسعه فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران حاجی حسینی ، حجت اله ۱۳۸۶/۰۲/۱۷
روزنامه خورشید سازمان تامین اجتماعی در حال تغییر ۱۳۷۲/۰۸/۲۴
خبرگزاری مهر سازمان تبلیغات اسلامی شجاعیان، محمد ۱۳۸۴/۰۵/۲۵
روزنامه TEHRAN TIMES سازمان تبلیغات اسلامی عسگری ، علی ۱۳۶۵/۰۹/۰۱
پایگاه خبری پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی-مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین محمدبیگی ، اصغر ۱۳۸۵/۰۴/۱۹
فصلنامه دانش انتظامی بوشهر سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا – فرماندهی انتظامی استان بوشهر عباس زاده ، حیدر ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
فصلنامه حقوق اقتصادی و صنفی سازمان تعزیرات حکومتی اتصاری ، جمال ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
فصلنامه مطالعات حقوق کیفری اقتصادی. سازمان تعزیرات حکومتی جمشیدی ، علیرضا ۱۳۹۱/۱۱/۰۲
فصلنامه فصلنامه علمی پژوهشی جمعیت سازمان ثبت احوال کشور رحمانی ، علی اکبر ۱۳۷۲/۱۲/۰۲
ماهنامه ثبت سازمان ثبت احوال کشور نبوی ، سیدمجید ۱۳۹۱/۱۱/۳۰
فصلنامه روشنای معرفت سازمان جهاددانشگاهی تهران شریفی زاده ، احمد ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
روزنامه Iran Daily سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی موسوی جشنی ، سید صدرالدین ۱۳۷۶/۰۷/۲۸
روزنامه الوفاق سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی نعیمی ، مصیب ۱۳۷۶/۰۷/۲۸
روزنامه ایران سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی شفیعی، مهدی ۱۳۷۲/۱۱/۰۴
روزنامه ایران سپید سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی معینی ، سهیل ۱۳۷۸/۱۲/۲۳
روزنامه ایران ورزشی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی عباسی راد ، مهدی ۱۳۷۶/۰۷/۲۸
ماهنامه ایران آذین سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی کاتب ، فاطمه ۱۳۷۷/۰۵/۲۶
پایگاه خبری اقتصاد و بیمه سلامت سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح نجفی پور ، فرشاد ۱۳۹۳/۱۱/۱۳
فصلنامه سلام و سلامتی سازمان دامپزشکی کشور رفیعی پور ، علیرضا ۱۳۸۴/۰۴/۰۶
خبرگزاری پانا سازمان دانش آموزی ، در حال تغيير ۱۳۹۱/۰۶/۲۷
پایگاه خبری علوم زمین. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور حیدریان ، مریم ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
فصلنامه علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور لک ، راضیه ۱۳۷۱/۱۰/۰۱
ماهنامه علوم زمین و معدن سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور جدیدی ، رضا ۱۳۸۵/۰۱/۲۱
روزنامه جام جم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شریفی ، سید علیرضا ۱۳۷۶/۰۵/۰۶
فصلنامه پژوهش های ارتباطی سازمان‌ صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران طلوعی ، علی ۱۳۷۱/۱۱/۰۶
دو هفته نامه سرباز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران واحدی ، سیدمحمدرضا ۱۳۷۶/۰۴/۰۹
ماهنامه صف‌ سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران واحدی ، سیدمحمدرضا ۱۳۷۱/۰۲/۰۱
فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا دوستدار ، رضا ۱۳۹۰/۰۶/۲۱
فصلنامه عمران و نوسازی سازمان عمران و نوسازی شهرداری کرج منصورکیایی ، حمید ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
فصلنامه DIALOG سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ابراهیمی ترکمان ، ابوذر ۱۳۹۰/۰۱/۲۲
دو ماهنامه شهرنگار سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران قائمی ، علی اصغر ۱۳۷۷/۰۹/۰۲
ماهنامه دادرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح مصدق ، محمد ۱۳۷۴/۰۸/۱۵
ماهنامه تدبیر سازمان مدیریت صنعتی محمدی ، محمدعلی ۱۳۶۹/۰۵/۲۹
فصلنامه توسعه و آینده پژوهی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان محمدی ، اکبر ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
فصلنامه نقشه و اطلاعات مکانی گیلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان طیفوری ، وحید ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
فصلنامه برنامه یزد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد طوفان ، مسعود ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
دو فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها احمدی ، احمد ۱۳۷۶/۰۵/۰۶
فصلنامه میراث ملی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طالبیان ، محمدحسن ۱۳۸۷/۰۲/۲۳
فصلنامه ندای سپید سازمان نظام پزشکی لاهیجان – سیاهکل ، در حال تغيير ۱۳۸۹/۰۵/۱۱
ماهنامه پیام نظام مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بیطرف ، حبیب الله ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور کمالی سروستانی ، محمد علی ۱۳۸۲/۰۵/۲۰
فصلنامه نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور ، در حال تغيير ۱۳۶۹/۰۷/۲۳
هفته نامه سیروان سازمان همیاری شهرداری های استان کردستان احمدی ، مسعود ۱۳۷۷/۰۵/۲۶
فصلنامه نیوار سازمان هواشناسی کشور پرهیزکار ، داود ۱۳۷۰/۰۱/۲۶
فصلنامه پژوهش های اقلیم شناسی سازمان هواشناسی کشور-پژوهشکده اقلیم شناسی حبیبی نوخندان ، مجید ۱۳۸۸/۰۷/۱۳
هفته نامه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – لشگر ۴۱ ثارالله مسلمی پطرودی ، سیاوش ۱۳۷۸/۰۶/۱۴
ماهنامه ندای جمعه گنبد ستاد برگزاری نماز جمعه گنبد کاووس سجادی زاده ، سید ابراهیم ۱۳۸۴/۰۴/۰۶
دو فصلنامه کنترولر ستاد فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران پورحبیب قره باغ ، نظام علی ۱۳۷۴/۰۷/۱۰
دو ماهنامه اقتصاد پنهان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گلشن پژوه ، محمودرضا ۱۳۸۹/۰۱/۱۶
ماهنامه گلبانگ آدینه ستاد نماز جمعه گناباد قنبری ، علی ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
ماهنامه فناوری نانو ستاد ویژه توسعه فناوری نانو سلطانی گردفرامرزی ، علی محمد ۱۳۸۷/۰۹/۱۳
پایگاه خبری شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی (شانا) نعمت الهی ، اکبر ۱۳۹۳/۰۶/۲۴
روزنامه اصفهان زیبا شرکت پیام اصفهان زیبا نوروزی باغکمه ، قدرت اله ۱۳۸۴/۱۲/۲۲
ماهنامه سروش خردسالان شرکت انتشارات سروش بلالی ، مجید ۱۳۹۱/۰۳/۲۲
ماهنامه سروش کودک شرکت انتشارات سروش بلالی ، مجید ۱۳۷۰/۰۷/۲۹
ماهنامه سروش نوجوان شرکت انتشارات سروش بلالی ، مجید ۱۳۷۰/۱۱/۲۸
هفته نامه سروش شرکت انتشارات سروش بلالی ، مجید ۱۳۶۸/۱۲/۰۷
هفته نامه ایران خودرو شرکت ایران خودرو – ، – ۱۳۷۵/۰۸/۱۴
روزنامه جوان شرکت توزیع مجتمع پیام آوران نشر روز گنجی ارجنکی ، عبداله ۱۳۷۶/۰۴/۳۰
ماهنامه صنعت خودرو شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات خودرو داخلی (ساپکو) ، در حال تغيير ۱۳۷۶/۰۴/۲۳
دو هفته نامه دانستنیها شرکت همشهری بیات ، فریبرز ۱۳۵۸/۱۰/۰۸
روزنامه همشهری شرکت همشهری کرمی ، مهران ۱۳۷۱/۰۲/۱۵
ماهنامه همشهری آیه شرکت همشهری برزویی ، محمدرضا ۱۳۸۹/۱۲/۲۳
ماهنامه همشهری داستان شرکت همشهری – ، – ۱۳۸۹/۱۲/۲۳
ماهنامه همشهری سرزمین من شرکت همشهری مشاری ، محمد ۱۳۹۰/۰۱/۲۹
ماهنامه همشهری ماه شرکت همشهری بابایی کر ، رسول ۱۳۸۳/۰۴/۰۸
ماهنامه همشهری معماری شرکت همشهری مشاری ، محمد ۱۳۹۰/۰۱/۲۹
هفته نامه اقتصاد همشهری شرکت همشهری ذاکری ، مهدی ۱۳۹۰/۱۰/۰۵
هفته نامه تماشاگر شرکت همشهری دبیر ، علیرضا ۱۳۸۹/۰۵/۱۱
هفته نامه خردنامه شرکت همشهری ، در حال تغيير ۱۳۸۳/۰۴/۰۸
هفته نامه سر نخ شرکت همشهری ، در حال تغيير ۱۳۸۶/۰۵/۰۱
هفته نامه همشهری ۲۴ شرکت همشهری فیضی خواه ، حسنعلی ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
هفته نامه همشهری بچه ها شرکت همشهری ، در حال تغيير ۱۳۸۹/۱۲/۲۳
هفته نامه همشهری تندرستی شرکت همشهری قربانزاده ، حسین ۱۳۸۳/۰۴/۰۸
هفته نامه همشهری جوان شرکت همشهری ، در حال تغيير ۱۳۸۳/۰۴/۰۸
هفته نامه همشهری دیپلماتیک شرکت همشهری ذاکری ، مهدی ۱۳۸۳/۰۴/۰۸
ماهنامه هما شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران – ، – ۱۳۷۴/۰۹/۲۷
هفته نامه آپاتیه شهرداری آباده شهرمیانی ، محمد حسین ۱۳۸۰/۰۹/۰۵
فصلنامه International Journal of Human Capital in Urban Management شهرداری تهران شیخ ، ابراهیم ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
فصلنامه اقتصاد شهر شهرداری تهران گودرزی ، قدرت ۱۳۸۷/۱۱/۱۴
هفته نامه فرصت شهرداری خمینی شهر غفوری ، حسین ۱۳۸۸/۰۱/۲۴
ماهنامه نارستان شهرداری ساوه حسینی ، سید مهدی ۱۳۹۲/۰۳/۰۶
هفته نامه شهر راز شهرداری شیراز ، در حال تغيير ۱۳۸۷/۰۵/۲۳
هفته نامه پیام شهر قزوین شهرداری قزوین رجبی ، امیر ۱۳۸۹/۱۰/۱۳
هفته نامه کرمانشهر شهرداری کرمان جوشائی ، محمد علی ۱۳۸۴/۰۳/۲۳
روزنامه شهر آرا شهرداری مشهد فیاضی، سیدهادی ۱۳۷۴/۰۵/۳۰
روزنامه هگمتانه شهرداری همدان معتمدزاده ثابتی ، علیرضا ۱۳۷۶/۱۰/۲۹
ماهنامه بانه شار شورای اسلامی شهر بانه وثوقی ، وریا ۱۳۹۴/۱۰/۲۸
پایگاه خبری خبر محمد شهر شورای اسلامی شهر محمدشهر سخائی فرد ، افشین ۱۳۹۴/۰۸/۰۴
ماهنامه مردم سلطانیه شورای شهر سلطانیه زمانی ، محمد حسن ۱۳۹۱/۰۲/۰۴
دو فصلنامه دین و سیاست فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی-شورای تخصصی حوزوی پارسانیا ، حمید ۱۳۹۲/۱۱/۱۴
فصلنامه مطالعات راهبردی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده خزعلی ، کبری ۱۳۸۰/۰۹/۱۹
فصلنامه احیاء بناها و بافت های تاریخی صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی جانفشان عراقی ، پرهام ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
فصلنامه طب در ورزش فدراسیون پزشکی ورزشی نوروزی ، غلامرضا ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
دو فصلنامه پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران شاهدی باغ خندان ، محمد ۱۳۹۴/۰۳/۱۸
فصلنامه آینه خیال فرهنگستان هنر معلم دامغانی ، محمدعلی ۱۳۸۶/۰۳/۲۱
فصلنامه مجله حقوقی دادگستری قوه قضاییه – ، – ۱۳۷۰/۰۲/۰۹
دو فصلنامه نامه بهارستان کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی مجیدی ، محمدرضا ۱۳۷۶/۰۹/۱۰
فصلنامه پیام بهارستان کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی مجیدی ، محمدرضا ۱۳۸۲/۱۲/۲۲
ماهنامه پیام دریا کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ، در حال تغيير ۱۳۶۴/۰۲/۰۹
خبرگزاری خانه ملت (ایکانا) مجلس شورای اسلامی کیائی ، مهدی ۱۳۹۳/۰۶/۲۴
فصلنامه دانش حسابرسی مجلس شورای اسلامی – دیوان محاسبات کشور – ، – ۱۳۷۲/۱۰/۱۳
فصلنامه چشم انداز ایران و تمدن اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مداحی ، محمد ابراهیم ۱۳۹۵/۰۷/۱۹
فصلنامه سیاستهای راهبردی و کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام دانش جعفری ، داود ۱۳۹۱/۱۱/۳۰
خبرگزاری تقریب مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی شاکری ، رضا ۱۳۸۷/۰۵/۰۱
دو ماهنامه اندیشه تقریب مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی نبویان ، سید محمود ۱۳۸۶/۰۵/۲۹
ماهنامه پیامبر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی صولی ، مهدی ۱۳۹۴/۰۳/۰۴
دو فصلنامه مجله حقوقی بین المللی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری محبی ، محسن ۱۳۶۴/۰۴/۰۳
دو فصلنامه بررسی های آمار رسمی ایران مرکز آمار ایران علیپور ، محمدصادق ۱۳۷۶/۰۴/۰۹
دو فصلنامه مجله پژوهشهای آماری ایران مرکز آمار ایران نواب‌پور ، حمیدرضا ۱۳۸۲/۱۲/۲۲
دو ماهنامه آمار. مرکز آمار ایران زاهدیان ، علیرضا ۱۳۹۱/۱۱/۳۰
خبرگزاری مرکز ملی جهانی شدن مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ، ۱۳۹۱/۰۶/۲۷
فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری آشنا ، حسام الدین ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
فصلنامه مطالعات منطقه ای مرکز پژوهش های علمی و مطالعات بنیادی خاورمیانه موسوی ، سید حسین ۱۳۸۲/۰۱/۲۵
فصلنامه ایده مرکز پژوهشی توسعه محیط و سکونتگاههای انسانی حسینی ، محمدتقی ۱۳۹۳/۰۳/۱۲
فصلنامه پژوهشنامه حمل و نقل مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی صفارزاده ، محمود ۱۳۸۵/۱۲/۱۴
فصلنامه جاده مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی صفارزاده ، محمود ۱۳۶۸/۰۴/۲۶
فصلنامه آماد و فناوری دفاعی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی بکایی ، مجید ۱۳۹۴/۰۲/۰۷
فصلنامه محیط راهبردی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی حیات مقدم ، امیر ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
فصلنامه خون مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران کریمی ، غریب ۱۳۸۲/۱۲/۲۲
فصلنامه دانشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور احمدی ، وحید ۱۳۷۹/۱۰/۰۵
فصلنامه رهیافت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور احمدی ، وحید ۱۳۷۳/۰۱/۲۲
فصلنامه سیاست علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور احمدی ، وحید ۱۳۸۶/۰۹/۲۶
دو فصلنامه International Journal Of Endocrinology مرکز تحقیقات غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی عزیزی ، فریدون ۱۳۸۵/۰۱/۲۱
پایگاه خبری International journal of cardiovascular practice مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نمازی ، محمد حسن ۱۳۹۴/۰۳/۰۴
فصلنامه ره آوردنور مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی حوالی شهریاری ، حمید ۱۳۸۰/۱۰/۱۰
ماهنامه مبلغان مرکز مدیریت حوزه علمیه قم ـ معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حاجی حسینی رنانی ، محمدحسن ۱۳۸۱/۰۲/۳۰
خبرگزاری حوزه. مرکز مدیریت حوزه های علمیه حسینی کوهساری ، سید مفید ۱۳۹۰/۰۲/۰۵
هفته نامه افق حوزه مرکز مدیریت حوزه های علمیه حسینی کوهساری ، سید مفید ۱۳۸۲/۰۵/۲۰
دو فصلنامه نسیم خرد مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ـ مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی فیاضی ، غلامرضا ۱۳۹۴/۱۰/۲۸
فصلنامه انتظار موعود مرکزتخصصی حضرت مهدی عج قرائتی ، محسن ۱۳۸۳/۰۴/۰۸
روزنامه حمایت مرکزرسانه قوه قضاییه برومند ، حسام الدین ۱۳۷۹/۰۹/۰۷
فصلنامه سینما انیمیشن مرکزگسترش سینمای مستندوتجربی – معاونت امورسینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طباطبائی نژاد ، محمدمهدی ۱۳۹۴/۰۶/۲۳
فصلنامه سینما حقیقت مرکزگسترش سینمای مستندوتجربی – معاونت امورسینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طباطبائی نژاد ، محمدمهدی ۱۳۸۱/۰۲/۳۰
فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منتظرالمهدی ، محمد سعید ۱۳۸۵/۱۲/۱۴
ماهنامه پیشخوان پیشگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه جعفری ، مهدی ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
فصلنامه اشراق بین الملل معاونت روابط بین الملل سازمان بسیج مستضعفین اسفندیاری ، احمد ۱۳۹۴/۰۶/۳۰
ماهنامه دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ستاری خواص ، سورنا ۱۳۹۱/۱۰/۰۴
فصلنامه آبادی معاونت معماری و شهرسازی -وزارت راه و شهرسازی حناچی ، پیروز ۱۳۷۰/۰۶/۲۵
ماهنامه نیاز دریا مفتاح دریا منطقه آزاد انزلی رضایی ، میثم ۱۳۹۳/۱۱/۱۳
دو فصلنامه صوت و ارتعاش موسسه انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران مهدیقلی ، حمید ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
روزنامه اطلاعات موسسه اطلاعات دعائی ، سیدمحمود ۱۳۳۲/۰۱/۰۱
ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت موسسه اطلاعات رحمتی ، انشاالله ۱۳۸۵/۱۲/۲۱
ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی موسسه اطلاعات بشارت ، مهدی ۱۳۷۰/۰۴/۲۴
هفته نامه Revue de Teheran موسسه اطلاعات محمدی ، محمدجواد ۱۳۸۴/۰۴/۲۷
هفته نامه اطلاعات هفتگی موسسه اطلاعات جوادی ، فتح الله ۱۳۶۹/۱۰/۰۳
هفته نامه جوانان امروز موسسه اطلاعات جوادی ، فتح الله ۱۳۶۹/۰۳/۰۷
هفته نامه دنیای ورزش موسسه اطلاعات شعبانی ، غلامحسین ۱۳۷۰/۱۰/۱۶
دو ماهنامه Iranian Biomedical Journal موسسه انستیتو پاستور ایران خلج ، وحید ۱۳۶۸/۰۹/۲۷
فصلنامه Journal Of Medical Microbiology And Infectious Dis موسسه انستیتو پاستور ایران سیاوشی ، محمدرضا ۱۳۹۱/۰۷/۲۴
فصلنامه Vaccine research موسسه انستیتو پاستور ایران آقاصادقی ، محمدرضا ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
خبرگزاری تسنیم موسسه آتی سازان فرهنگ تسنیم قلی زاده زحمت کش ، مجید ۱۳۹۱/۰۶/۲۷
ماهنامه فناوری فضایی موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی شفقت ، ابوطالب ۱۳۹۳/۱۱/۲۰
دو فصلنامه Horizons Of Thouth موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) حقانی خلوه ، ابوالحسن ۱۳۹۲/۱۲/۱۹
دو فصلنامه اسلام و پژوهشهای مدیریتی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) نوروزی فرانی ، محمد تقی ۱۳۹۰/۰۱/۲۲
دو فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) حسینی ، سید ابراهیم ۱۳۹۰/۰۵/۱۱
دو فصلنامه انوار معرفت موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) کرمانی ، علیرضا ۱۳۹۰/۰۳/۳۰
دو فصلنامه تاریخ اسلام در آیینه پژوهش موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) جباری ، محمد رضا ۱۳۸۵/۰۵/۰۲
دو فصلنامه عیار پژوهش در علوم انسانی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) شریفی ، احمد حسین ۱۳۸۸/۰۲/۲۳
دو فصلنامه قرآن شناخت موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) رجبی ، محمود ۱۳۸۶/۱۱/۲۹
دو فصلنامه معارف منطقی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ابوترابی ، احمد ۱۳۹۲/۰۸/۱۳
دو فصلنامه معرفت اخلاقی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) فتحعلی ، محمود ۱۳۸۸/۰۹/۳۰
دو فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) توکلی ، محمد جواد ۱۳۸۸/۰۹/۰۲
دو فصلنامه معرفت سیاسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) نوروزی فرانی ، محمد جواد ۱۳۸۸/۰۲/۲۳
دو فصلنامه معرفت کلامی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) فتحعلی ، محمود ۱۳۸۸/۰۹/۳۰
فصلنامه اسلام و پژوهشهای تربیتی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) اعرافی ، علیرضا ۱۳۸۸/۰۲/۲۳
فصلنامه روانشناسی و دین موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) سقای بیریا ، محمد ناصر ۱۳۸۶/۱۲/۲۰
فصلنامه معرفت ادیان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) حسینی قلعه بهمن ، سید اکبر ۱۳۸۸/۰۹/۰۲
فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) پارسانیا ، حمید ۱۳۸۹/۰۱/۱۶
فصلنامه معرفت فلسفی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) مصباح ، علی ۱۳۸۱/۰۹/۱۱
ماهنامه خانه خوبان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) دولت خواه ، محمد ۱۳۸۹/۰۱/۱۶
ماهنامه معرفت موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) رهنمائی ، سید احمد ۱۳۷۱/۰۲/۱۵
هفته نامه پرتو سخن موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) دهقانی ، محمود ۱۳۷۸/۰۹/۱۵
فصلنامه مدیریت نوآوری های فناوری موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کریمی قهرودی ، محمدرضا ۱۳۹۱/۱۱/۳۰
دو فصلنامه فلسفه و کودک موسسه بنیاد حکمت اسلامی صدرا حسینی خامنه ، زهره ۱۳۹۱/۰۷/۱۰
فصلنامه خردنامه صدرا موسسه بنیاد حکمت اسلامی صدرا حسینی خامنه ، سیدمحمد ۱۳۷۴/۱۰/۱۱
ماهنامه مجله پزشکی رضوی موسسه بیمارستان رضوی سعیدی ، رضا ۱۳۹۳/۰۵/۱۳
فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه موسسه پژوهشهای برنامه ریزی،اقتصاد کشاورزی و توسعه کاظمی ، سیدحسن ۱۳۷۲/۰۵/۱۱
فصلنامه روستا و توسعه موسسه پژوهشهای برنامه ریزی،اقتصاد کشاورزی و توسعه کاظمی ، سیدحسن ۱۳۷۴/۱۰/۲۵
فصلنامه Progress In Color,Colorants And Coatings موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش رنجبر ، زهرا ۱۳۸۷/۰۲/۲۳
فصلنامه مجله علوم و فنآوری رنگ موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش رنجبر ، زهرا ۱۳۸۶/۰۲/۱۷
فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش رنجبر ، زهرا ۱۳۹۰/۰۷/۲۵
دو هفته نامه دانشمند موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند عسگری ، حامد ۱۳۴۱/۰۱/۰۱
دو فصلنامه Iranian Journal Natural Resources Research موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور وزارت جهاد کشاورزی جلیلی ، عادل ۱۳۹۰/۰۳/۲۳
دو فصلنامه تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور وزارت جهاد کشاورزی جلیلی ، عادل ۱۳۸۱/۱۲/۰۵
دو فصلنامه تحقیقات ژنتیک واصلاح گیاهان مرتعی وجنگلی ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور وزارت جهاد کشاورزی جلیلی ، عادل ۱۳۸۱/۱۲/۰۵
دو فصلنامه گیاه شناسی ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور وزارت جهاد کشاورزی جلیلی ، عادل ۱۳۸۱/۱۲/۰۵
دو ماهنامه تحقیقات گیاهان دارویی ومعطرایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور وزارت جهاد کشاورزی جلیلی ، عادل ۱۳۸۱/۱۲/۰۵
دو ماهنامه طبیعت ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور وزارت جهاد کشاورزی جلیلی ، عادل ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور وزارت جهاد کشاورزی جلیلی ، عادل ۱۳۸۱/۱۲/۰۵
فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور وزارت جهاد کشاورزی جلیلی ، عادل ۱۳۸۱/۱۲/۰۵
فصلنامه تحقیقات مرتع وبیابان ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور وزارت جهاد کشاورزی جلیلی ، عادل ۱۳۸۱/۱۲/۰۵
دو فصلنامه آبزیان دریای خزر موسسه تحقیقات شیلاتی ایران- پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نصراله زاده ساروی ، حسن ۱۳۹۵/۰۲/۱۳
ماهنامه دوست خردسالان موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س) کمساری بنانی ، علی ۱۳۸۴/۰۲/۲۶
ماهنامه دوست کودکان موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س) کمساری بنانی ، علی ۱۳۸۴/۰۲/۲۶
ماهنامه دوست نوجوانان موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س) کمساری بنانی ، علی ۱۳۸۴/۰۲/۲۶
دو فصلنامه پژوهشنامه تبلیغ و ارتباط دینی موسسه جامعة المصطفی (ص) العالمیة معصومی ، علی ۱۳۹۳/۰۳/۱۲
دو فصلنامه پژوهش نامه عربی مبین موسسه جامعة المصطفی (ص) العالمیه ، در حال تغيير ۱۳۹۵/۰۱/۲۳
دو فصلنامه گفتمان حقوقی موسسه جامعه المصطفی العالمیه گرایلی ، محمدباقر ۱۳۹۴/۰۶/۳۰
ماهنامه جریان امروز موسسه خدمات مشاوره ای و پژوهش های آستان قدس رضوی حسین زاده ملکی ، صادق ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی موسسه عالی آموزش بانکداری خوش طینت نیک نیت ، محسن ۱۳۹۴/۰۵/۱۲
ماهنامه بانکداری الکترونیک موسسه فرهنگ سازی آموزش بانکداری الکترونیک (فابا) مقدم نودهی ، محمدابراهیم ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
فصلنامه ECHO OF ISLAM موسسه فرهنگی ،هنری و انتشارات بین المللی الهدی احمدی ، محمد حسین ۱۳۷۴/۰۵/۲۳
ماهنامه MAHJUBAH موسسه فرهنگی ،هنری و انتشارات بین المللی الهدی احمدی ، محمد حسین ۱۳۷۴/۰۵/۲۳
ماهنامه ZAMZAM موسسه فرهنگی ،هنری و انتشارات بین المللی الهدی احمدی ، محمد حسین ۱۳۷۴/۰۵/۲۳
ماهنامه الطاهره موسسه فرهنگی ،هنری و انتشارات بین المللی الهدی احمدی ، محمد حسین ۱۳۷۴/۰۵/۲۳
ماهنامه الوحده موسسه فرهنگی ،هنری و انتشارات بین المللی الهدی احمدی ، محمد حسین ۱۳۷۴/۰۵/۲۳
خبرگزاری شبستان موسسه فرهنگی اطلاع رسانی شبستان نور ارزانی ، حبیب رضا ۱۳۸۶/۰۸/۰۵
دو ماهنامه شیوه موسسه فرهنگی خانه هنرمندان ایران رجبی معمار ، مجید ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
خبرگزاری فارس موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس تیرانداز ، پیام ۱۳۸۷/۱۱/۱۲
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) موسسه فرهنگی خبری جهاد‌دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران متقیان ، علی ۱۳۸۴/۰۵/۲۵
روزنامه قدس موسسه فرهنگی قدس شمسایی قهیازی ، ایمان ۱۳۶۵/۱۲/۲۴
پایگاه خبری آخرین خبر موسسه فرهنگی هنری خراسان احدیان ، محمدسعید ۱۳۹۳/۰۳/۱۲
دو ماهنامه گفتمان الگو موسسه فرهنگی هنری خراسان احدیان ، محمدسعید ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
روزنامه خراسان موسسه فرهنگی هنری خراسان احدیان ، محمدسعید ۱۳۲۸/۰۳/۱۷
روزنامه خراسان جنوبی موسسه فرهنگی هنری خراسان احدیان ، محمدسعید ۱۳۸۷/۰۷/۱۷
روزنامه خراسان رضوی موسسه فرهنگی هنری خراسان احدیان ، محمدسعید ۱۳۹۱/۰۳/۲۲
روزنامه خراسان شمالی موسسه فرهنگی هنری خراسان احدیان ، محمدسعید ۱۳۸۷/۰۷/۱۷
روزنامه سیستان و بلوچستان موسسه فرهنگی هنری خراسان احدیان ، محمدسعید ۱۳۹۳/۰۳/۰۵
هفته نامه جیم موسسه فرهنگی هنری خراسان احدیان ، محمدسعید ۱۳۸۳/۰۸/۱۱
خبرگزاری کیهان موسسه کیهان شریعتمداری ، حسین ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
دو ماهنامه کیهان فرهنگی موسسه کیهان اصلانی ، فیروز ۱۳۷۰/۱۲/۲۶
روزنامه کیهان موسسه کیهان شریعتمداری ، حسین ۱۳۶۹/۰۲/۲۴
روزنامه کیهان عربی موسسه کیهان – ، – ۱۳۷۰/۰۸/۱۳
ماهنامه کیهان کاریکاتور موسسه کیهان – ، – ۱۳۷۶/۰۴/۲۳
هفته نامه کیهان بچه ها موسسه کیهان ، در حال تغيير ۱۳۶۹/۰۵/۰۱
هفته نامه کیهان ورزشی موسسه کیهان مدنی ، محمد سعید ۱۳۷۱/۰۵/۱۳
پایگاه خبری مرکز اسناد انقلاب اسلامی موسسه مرکز اسناد انقلاب اسلامی حسینیان ، روح الله ۱۳۹۴/۰۷/۰۶
دو ماهنامه بررسی های بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی- وزارت صنعت، معدن و تجارت رضوی ، محمدرضا ۱۳۶۸/۰۸/۰۱
فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی- وزارت صنعت، معدن و تجارت رضوی ، محمدرضا ۱۳۷۵/۰۲/۳۱
دو فصلنامه میراث علمی اسلام و ایران موسسه نشر میراث مکتوب ایرانی قمی ، اکبر ۱۳۹۰/۱۰/۰۵
خبرگزاری کتاب ایران مؤسسه خانه کتاب تهران حسینی‌پور‌سی‌سخت ، نیکنام ۱۳۹۱/۰۷/۰۳
دو فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها محمد نژاد چاووشی ، حبیب ۱۳۹۲/۰۷/۲۲
فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها محمد نژاد چاووشی ، حبیب ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها محمد نژاد چاووشی ، حبیب ۱۳۷۷/۰۹/۳۰
ماهنامه اطلاع رسانی معارف نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها – ، – ۱۳۸۳/۱۱/۱۹
فصلنامه مطالعات اسلامی در حوزه سلامت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها عیسی زاده ، نیکزاد ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
روزنامه امین جامعه نیروی انتظامی ج.ا.ا منتظرالمهدی ، محمد سعید ۱۳۸۶/۱۱/۰۱
ماهنامه پیشگامان نیروی مقاومت بسیج -سازمان بسیج دانش آموزی – ، – ۱۳۸۲/۰۵/۲۰
دو فصلنامه مهندسی هوانوردی نیروی هوائی ارتش – دانشگاه علوم وفنون هوائی ستاری خواه ، علی ۱۳۷۵/۰۸/۱۴
ماهنامه پیام ارتباطات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – ، – ۱۳۶۸/۰۴/۱۹
فصلنامه وقف میراث جاویدان وزارت ارشاد – سازمان اوقاف و امور خیریه سجادی جزی ، سید احمد ۱۳۷۱/۰۵/۱۳
فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی وقفقاز وزارت امورخارجه سجادپور ، سید محمد کاظم ۱۳۸۲/۰۵/۲۰
ماهنامه تربیت وزارت آموزش و پرورش ، در حال تغيير ۱۳۶۵/۱۲/۰۴
ماهنامه تربیت دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش ، در حال تغيير ۱۳۹۵/۰۳/۱۰
ماهنامه تربیت سیاسی اجتماعی وزارت آموزش و پرورش ، در حال تغيير ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
ماهنامه تربیت قرآنی، نماز و عترت وزارت آموزش و پرورش ، در حال تغيير ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
ماهنامه تربیت مشاوره تربیتی،تحصیلی و شغلی وزارت آموزش و پرورش ، در حال تغيير ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
ماهنامه ورزش و ارزش وزارت آموزش و پرورش حمیدی ، مهرزاد ۱۳۶۶/۱۰/۲۸
دو ماهنامه تعلیم و تربیت استثنایی وزارت آموزش و پرورش – سازمان آموزش و پرورش استثنایی قدمی ، مجید ۱۳۷۲/۰۹/۰۱
پایگاه خبری وبدا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی زارع نژاد ، عباس ۱۳۹۴/۰۸/۰۴
فصلنامه طب و تزکیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اردشیرلاریجانی ، باقر ۱۳۹۱/۰۲/۱۸
ماهنامه مدیریت بازار کار ایران وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ربیعی ، علی ۱۳۹۴/۰۶/۲۳
پایگاه خبری ایانا وزارت جهاد کشاورزی رمضان نژاد ، شاهرخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
فصلنامه کشاورزی پایدار وزارت جهاد کشاورزی سعادت ، سعید ۱۳۹۰/۰۲/۱۹
ماهنامه زیتون وزارت جهاد کشاورزی رمضان نژاد ، شاهرخ ۱۳۷۱/۰۲/۰۱
ماهنامه بندر و دریا وزارت راه و ترابری – سازمان بنادرودریانوردی ولی زاده ، محمد ۱۳۷۰/۰۳/۰۶
فصلنامه تازه‌های راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی – مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی شکرچی زاده ، محمد ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
فصلنامه گواهینامه فنی وزارت راه و شهرسازی – مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی شکرچی زاده ، محمد ۱۳۹۰/۰۲/۱۹
ماهنامه پیام یونسکو وزارت علوم تحقیقات و فناوری – کمیسیون ملی یونسکو در ایران نصیری قیداری ، سعداله ۱۳۷۳/۱۰/۲۶
فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منیعی ، رضا ۱۳۷۱/۰۸/۰۵
فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- هئیت امنای کتابخانه های عمومی کشور مختارپور ، علیرضا ۱۳۶۹/۱۱/۱۵
ماهنامه فیلم نگار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-معاونت امور سینمایی سمیعی و بصری تابش ، نصرت‌اله ۱۳۸۰/۱۲/۲۰
فصلنامه رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی ، در حال تغيير ۱۳۶۹/۰۵/۰۱
ماهنامه کار و جامعه وزارت کار و امور اجتماعی – موسسه کار و تامین اجتماعی سپهری ، محمدرضا ۱۳۷۲/۰۵/۰۴
خبرگزاری برنا وزارت ورزش وجوانان بلاغی مبین ، سیدحسن ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان وزارت ورزش وجوانان – ، – ۱۳۸۱/۰۲/۳۰
هفته نامه حرم ۱۳۷۴/۰۳/۰۸

انتهای پیام

برچسب ها