روایت بهزاد نبوی از ماجرای دیدار بشار اسد با رییس جمهور

معصومه رشیدیان، انصاف نیوز: بهزاد نبوی می‌گوید ظریف به این دلیل که یک عنصر اجرایی قوی است و خیلی سیاسی نیست، نمی‌تواند درک کند که میتواند وزیر خارجه باشد اما در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های مربوط به سیاست خارجی نقشی نداشته باشد و حتی از آن مطلع هم نشود. او همچنین با مثال زدن ماجرای آمدن … ادامه خواندن روایت بهزاد نبوی از ماجرای دیدار بشار اسد با رییس جمهور