جوابیه‌ی دانشگاه تهران درباره‌ی پذیرش دانشجویان دکترا

اداره کل امور حقوقی دانشگاه تهران امروز ۱۲ شهریورماه درباره‌ی گزارش ۱۵ خردادماه انصاف نیوز که دو روز پیش با دستور قضایی از خروجی حذف شده است [لینک]، جوابیه‌ای صادر کرد. در این جوابیه به گزارش روز ۸ شهریور این رسانه [لینک] نیز پرداخته شده است. گزارش ۸ شهریور ماه در پی دریافت احضاریه‌ی شکایت … ادامه خواندن جوابیه‌ی دانشگاه تهران درباره‌ی پذیرش دانشجویان دکترا