از دختر آبی تا نمایش پناهیان

علی اصغر شفیعیان، سردبیر انصاف نیوز: ۱. جامعه برای جابجایی از وضع «آ» به «ب» باید سیاسی شود. اگر جایی که هست، خوب است پس می‌تواند فتیله‌ی سیاست را پایین بکشد. اما امروز در وضعیتی نیستیم که سیاست را تعطیل کنیم؛ در حالی که جریانی تمایل دارد جامعه غیرسیاسی شود چون وضع فعلی را می‌پسندد … ادامه خواندن از دختر آبی تا نمایش پناهیان