روایت صدرالساداتی از ساکنان مجهول باستی هیلز

عطیه هوشمند، انصاف نیوز: حدود یک ماه بعد از آنکه نمازگزاران جمعه‌ی لواسانی طی نامه‌ای از ریاست قوه قضاییه خواستند سرزده از شهرک باستی هیلز دیدن کند، گیت‌های این شهرک قرار گرفته در شمال لواسان که حدود ۵۲ ملک بسیار گران قیمت دارد به دستور حوزه‌ی قضایی لواسان برداشته شد. خبرنگاران هم یکی یکی به … ادامه خواندن روایت صدرالساداتی از ساکنان مجهول باستی هیلز