روایت علیزاده طباطبایی از خون‌های کف اتاق خواب و اسلحه‌ی بدون خشاب نجفی

معصومه رشیدیان، انصاف نیوز: قتل میترا استاد و ابهاماتش از آن اتفاقاتی است که احتمالا تا سال‌ها بعد هم با علامت سوالی بزرگ برای پیگیران همراه خواهد بود. اتفاقی که برای میترا استاد و محمدعلی نجفی افتاد، فارغ از گزاره‌ی «قتل یک زن به دست همسرش» اما دارای لایه‌هایی است که فهم و رمزگشایی از … ادامه خواندن روایت علیزاده طباطبایی از خون‌های کف اتاق خواب و اسلحه‌ی بدون خشاب نجفی